Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

9/24/2009

“My erfenis is vir my mooi... “

Hier is SA vier ons vandag Erfenisdag. Saam met die Psalmis (Ps 16:6 AOV) wil ek sê: Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, ja, my erfenis is vir my mooi.

Diep is die besef: Wat ek is, is net genade, wat ek het, is net geleen...

Geniet daardie braaivleisie!

1 comment:

Henrietta said...

Freek Robinson het met twee gaste gepraat, Wally Serote en Frank Opperman, en onder andere is gepraat oor die twee "mure van herinnering" vir gestorwenes van die grensoorlog en waarom "wit" soldate se name nie verskyn saam met die "swart" soldate nie.

Genadiglik het ons hele groter familie niemand met die grensoorlog verloor nie, al het almal die verpligte grensdiens gedoen en sommige nog vrywillig addisionele diens gedoen.

Ek sou nie gemaklik gevoel het as een van ons familie se name by tussen die "swart" name verskyn het nie, om verskillende redes, maar veral omdat ek my nie met al die rituele wat daarplaasvind, kan vereenselwig nie......