Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

9/09/2009

AIA kerke

As jy niks hiervan weet nie, moenie sleg voel nie, dis 'n afkorting wat ek pas geskep het.

Die eerste 'A' staan vir die "attarctional" kerk wat probeer om mense kerk toe te lok met mooi geboue en terrein, baie programme wat elke moontlike behoefte sal vul, goeie predikers wat jou geestelike behoeftes aanspreek d.m.v. die preekstyl waarvan jy hou ens. En dan, soos in die sakewêreld, kan jy "shop" vir wat jy wil hê. Dit het naderhand 'n verbruikersmentaliteit geskep.

Die 'I' staaan vir die "Incarnational" kerk. Dit is die kerk van Handelinge wat in die wêreld ingaan. Dis die missionêre kerk wat die boodskap na die mense toe neem tussen die vrate, wynsuipers en die moreel slegtes in. (Onthou jy dis wat die Farisieërs teen Christus gehad het). Dis mos Jesus se model.

Die laaste 'A' is die "attacktional" kerk. Julle kan niet dink wie dit is, dis nou die wat die toets van die tyd deurstaaande dogma omver wil werp ten gunste van relativisme en die primêre plek van die vertikale verhouding wil prysgee vir die horisontale verhouding. Diesulkes by uitnemendheid is die Nuwe vervormers en die Ontliolemde Kerk.

5 comments:

Gideon said...

Yf, jy laat ons alweer raai!! Ek dink met jou "attarctional" kerk bedoel jy “attractional” kerk; en met jou “Ontliolemde Kerk” bedoel jy moontlik die “Ontluikende Kerk” – dit is mos ‘n huidige bepsrekingspunt. Ai, waar is Liza nou met haar kostelike verwerkings van dié vingerglipsies!! 
Dit daar gelaat.
Nogal mooi uitgedink. Ek sien egter moeilik in dat enige kerk aan al drie hierdie kriteria voldoen. Ek kan nogal saamstem dat die “attractional” kerk ook die “attacktional”/ “ontluikende” / “Nuwe (v)(h)hervormers” kan wees, maar ek kan moeilik sien dat só ‘n kerk aan die vereistes van ‘n (soos jy dit stel) “"Incarnational" kerk sal voldoen – naamlik om die boodskap uit te dra soos die (missionêre) kerk van Handelinge dit gedoen het. Hoe sou die “A” met hulle guns-soekende “konsert”-styl, en die ander “A” met hulle relativisme en horisontale verhoudings die Boodskap met sy vertikale verhoudings en God-gerigte evangelie aan die wêreld kon uitdra? (Tensy ek natuurlik, soos soms gebeur, êrens ‘n punt gemis het).

Maar ek stem volmondig saam met jou: Dit bekommer my al lankal dat kerkdienste ingerig word om die mense te vermaak (entertain), i.p.v. dat mense uit hulle geestelike slaap wakker gemaak word. Nie dat aantreklike inkleding vermy moet word nie, maar wanneer dit die fokus word ten koste van die waarheid en die evangelie (insluitend die gevolge van verwerping van die evangelie), dan het dit laat in die dag geword.

Groetnis.
Gideon.

Liza said...

Hallo Gideon,

Hierdie keer is Paulus sowaar nie medepligtig nie.:))

Ek verstaan onder Yf se AIA die drie tipe strominge wat jy in vandag se kerke kry - beide A's is van koers af met slegs 'I' in die middel wat die model voorbeeld is van hoe kerk gedoen behoort te word. Dis nou te sê tensy ek nie toetentaal en al beide julle punte mis nie.

Gideon said...

Liza, soos altyd dink ek JÝ is reg!! :-)

Henrietta said...

Interessant as mens oor al drie die terme nadink, Yf. Ek sou ook versigtig wees vir die mees “aanvaarbare” een , “incarnational”. Die Ontluikende kerk beweer dat dit juis is wat hulle wil wees, in dieselfde asem as wat hulle ‘n missionêre kerk wil wees.

Ek het nie ‘n term daarvoor nie, maar vir my behoort die kerk (“die wat aan die Here behoort”) so na as moontlik aan die kerk van die eerste hoofstukke van Handelinge te (probeer) wees (kyk hoe fenomenaal het die kerk daardie tyd gegroei!) :

*’n Plek waar die God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees asook die Bybel die sentrale plek inneem;
* ’n Liefdesgemeenskap waar die volk van God tot sy eer en in gemeenskap met Hom kan leef en in onderlinge gemeenskap met mekaar;
*‘n Plek waar die gemeenskap van die heiliges ervaar kan word en gelowiges kan saamkom vir aanbidding, lering en toerusting;
* ‘n Plek waar die amp van die gelowige meer tot sy reg kan kom deur dienslewering in die samelewing
*’n Plek om mekaar te dien en in die gees van Hebreërs 10:24-25 , mekaar aan te spoor tot goeie dade en mekaar te bemoedig.

Omdat God en die Woord sentraal sal wees in só ‘n kerk, sal dit vanselfsprekend wees dat Jesus Christus as mens én as God verkondig word (incarnational); dit sal nie foefies nodig hê om mense te trek nie (attractional) nie, en in wese ook nie aanvallend wees nie (attactional) uit aard van die eienskappe van so ‘n kerk. Die eerste twee eienskappe behoort in so ‘n gemeenskap spontaan en op die regte wyse te ontwikkel.

Liza said...

Frances Schaeffer skryf baie oor die Incarnational/Missionary kerk in sy boeke - hoe dit/ons behoort te funksioneer. En ja ek dink dat die EC juis dié tertminologie sal eien om 'siele' te lok(val).
The bottom line of an Incarnational Church is that we are not just the means of the communication of the Message of God; we are also the message to those who do not know Him. Because we are His work, we are His Gospel in action as an example that communicates far more than any book, program, or speaker or evangelist. We present and demonstrate not just the Jesus who lived, but also the Jesus who lives in us (Col. 1; Phil. 2:13; 2 Pet. 1:3).
-The Incarnational Church
Learning from Who Christ is and what He has done to be a Church in Love. (Francis A. Schaeffer Institute of Church Leadership Development)