Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

8/03/2009

Gretha Wiid, boer soek 'n vrou en ander dinge

Het julle al die kontroversiele Gretha Wiid bespreek? Wie van julle dames gaan haar konferensie bywoon? Wat dink julle van Wiid se uitsprake oor mans en vrouens se 'plekke' in die huwelik? En het julle die 'vyf vragies' artikel in gister se Rapport gelees met die boere van 'boer soek 'n vrou' se menings oor onder andere die vrou se plek in die huwelik?

Kortliks my menings - Ek dink nie dat die man die 'hoof' van die huis is nie - die betrokke Bybelskrywer se paar verse daaroor was dalk toepaslik vir sy gemeenskap 2000 jaar gelede, maar glad nie relevant vir vandag nie. Ek dink ook nie dat die Bybelse menings oor vroue 'Goddelik geinspireer' was nie. Ek gaan vir seker nie my dogter grootmaak met die idee dat net omdat sy 'n vrou is, 'n man haar 'hoof' is nie. Selfs al skryf Wiid dat dit nie beteken dat die een baas is en die ander een klaas is. Waarom sal God Hom/Haar met sulke beuselagtighede in elk geval besig hou?

Die 'boer soek 'n vrou' kandidate se antwoorde op vyf vrae rondom hierdie kwessie en ander gender kwessies was vir my teleurstellend, eintlik in sommige gevalle arrogant. Lees dit 'n bietjie.

Groete

14 comments:

Henrietta said...

Hallo Bertus, lekker om weer jou stem hier te hoor!

Ek het nie die artikel oor die boere se reaksies gelees nie, maar wel van die vele ander artikels en briewe oor haar opmerkings.

Al hou ek van die uitdrukking "God het die vrou uit Adam se rib gemaak, omdat sy vrou LANGS hom hoort," sê ek dit met voorbehoude:
Kommissies, klubs, rade, ens ens het almal net één voorsitter, anders sal daar 'n deurmekaarspul wees.... so dink ek één van die huweliksmaats moet tog die "voorsitterskap" (in die sin van "die finale sê oor sake" ) in die huwelik hê.

Bertus said...

Maar voel jy dat die 'voorsitter' noodwendig 'n man moet wees?

Henrietta said...

Nee, nie noodwendig nie....
Ek dink baie hang van individuele gevalle af. 'n Vriendin van my is 'n "boekhou"-boffin, en alhoewel haar man die "broek" dra, hanteer sy die gesin se geldsake - en hulle is baie gelukkig getroud!

My oorlede skoonma was 'n vrou met 'n baie sterk persoonlikheid, en sy was die "hoof van die huis" - "and she had her husband's permission to do so"! (in 'n tyd wat hoofsaaklik mans dié rol gespeel het) - ook uiters gelukkig getroud.

Henrietta said...

Ek dink Gretha is 'n slim besigheidsvrou wat die kans raaksien om ‘n paar idees bymekaar te gooi en rande daaruit te maak ....

In my jonger dae het Marabel Morgan met haar “Total Woman” dieselde soort “warm kar-bonnet” –trieks vir koue huwelike voorgeskryf en daarmee ook koerante en tydskrifte baie gegee om oor te skryf en redeneer.

Miskien het Gretha haar ma se ou Marabel Morgan opgediep, of dalk het mamma in haar oor gefluister?

Henrietta said...

Ek het verlede Sondagaand na Johan Symmington se gespek met Gretha, Elna Boesak en 'n ander Elna (van vergeet, ongetroud, predikant). Dit was vir my nogal sinvol.

Gretha het gesê sy word verkeerd verstaan en verkeerd aangehaal in die media.

Henrietta said...

Oor Marabel Morgan en haar strategie:
“Grounded in evangelical Christianity, it taught that "A Total Woman caters to her man's special quirks, whether it be in salads, sex or sports," and is perhaps best remembered for instructing wives to greet their husbands at the front door wearing sexy outfits, or draped in transparent wrap, with nothing (but herself) underneath. "It's only when a woman surrenders her life to her husband, reveres and worships him and is willing to serve him, that she becomes really beautiful to him."

Klik baie na wat Gretha predik....

Bertus said...

Henrietta, ek het al soveel gevalle gesien waar die vrou veel meer 'leierseienskappe' toon as haar man - nietemin word die man as hoof erken.

Ek stel voor dat beide partye elkeen tot sy eie sterkpunte deelneem en bydra tot die huweliksvennootskap.

Wiid maak ongetwyfeld sakke vol geld uit die hele storie - maar ek ken nie die vrou nie, miskien is sy opreg en bedoel sy goed. Die warm bonnet voorstel is byvoorbeeld iets wat nerens deur enige man afgeskiet is nie!

Henrietta said...

Het so pas die "boere" se antwoorde gelees - meeste vrae seker maar lekker "tong in die kies" geantwoord!

Gideon said...

Dit is goed en wel om mens se gevoelens oor ‘n saak uit te spreek. Dit is immers elkeen se reg om oor ‘n saak te voel soos hy voel. Dit is ook elkeen se reg om te glo wat hy wil glo. En dat verskillende mense verskillend voel en glo – dié is nou maar wors!
My eie oortuiging is dat, hoe ek ookal oor ‘n saak voel, ek darem maar eers na die Here se wil daarin vra. Ek het al bitter pille gesluk wat ek nie wou sluk nie, maar uiteindelik het God se wil die beste geblyk te wees. Om my vyand lief te hê, om hom te vergewe en om die ander wang te draai, gaan teen my gryn – die ou “my” se gryn. Maar as ek dit nie doen nie, kom dit my té duur te staan: Want dan moet ek my dissipelskap prysgee (Luk.14:27), en my kindskap (Rom.8:14). Maar dit staan my vry om self daaroor te besluit – teen ‘n prys.
Dieselfde gaan ook vir hierdie kwessie van die verhouding tussen man en vrou. Die mens wil maar sy eie kop volg, maar hy kan ook probeer agterkom wat God se wil is. Dis sy eie God-gegewe keuse. Daar is nauurlik altyd ‘n prys/beloning aan verbonde. In ons moderne bestel sien ons oral die gevolge van “ek sal doen wat mý pas”.
Die God wat die mens gemaak het, het reeds in Sy skeppingsordening besluit hoe hulle verhouding moet wees: Die man, fisies die sterkere, en die vrou, fisies swakker, as sy hulp en “ewebeeld” (“counterpart”).
Die moderne mens verloor die hele siel van God se bedoelings vir die mens. Hulle haal God se warm hart vir Sy skepping uit die verhouding uit en maak ‘n yskoue, blink-afgeronde karikatuur van die verhouding wat God eintlik tussen hulle wou gehad het.
Mense vergeet gerieflikheidshalwe dat God se Woord bepaal die funksie van die hoof: Die man moet die hoof wees SOOS CHRISTUS die Hoof van Sy kerk is (Ef.5:23); hy moet haar liefhê, selfs met sy lewe, SOOS CHRISTUS Sy gemeente liefgehad het (V.25); hy moet haar liefhê soos sy eie liggaam (v.28, 33); haar voed, versorg en koester SOOS CHRISTUS met Sy kerk doen, want hulle is “een”. En ‘n man kan dít nie vir sy vrou doen as sy nie vir hierdie soort liefde ontvanklik is nie.
My “hoof” is een met my liggaam, en die behoud van my hele liggaam is op die spel wanneer hy die hande, voete en ander ledemate wil laat beweeg. En tog is my “hoof” nie die “baas” nie, en hy is nie meerderwaardig nie.
“Onderdanig” (aan mekaar – v.21) in hierdie konteks beteken nie afwisselend “baas-klaas” nie, maar om teenoor mekaar toegeeflik, ondersteunend en behulpsaam te wees – soos wanneer ek iemand wat sy been gebreek het, ‘n skouer onder die blad sou gee en hom help. Dan is ek aan hom “onderdanig”. Net so moet man en vrou mekaar ondersteun en help om elkeen sy/haar rol as man/vrou, vader/moeder voluit te vervul.
In die praktyk toegepas, die volgende: Ek kan nie my vrou liefde betoon, versorg, vertroetel, koester en liefkoos as sy nie die voorwerp daarvan wil wees nie. Vir my om dít te kan doen, moet sy “vrou” wees. Sy kan my slegs respekteer, “na my opsien” en liefhê as ek vir haar die “man” is wat God wil hê ek moet wees – soos in Ef.5. Hy is immers nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede.

Yf said...

Hallo Vriende,
Ek kan met alles saamstem wat Gideon sê Rolkonsepte,-verwagtinge en -vervulling is een van die 5 kritiese suksesfaktore vir enite verhouding, wat nog te sê die huwelik en gesinslewe. Ek vind ook dat die beklemtoning verkeerd is. Dit val op die magspel, die "games people play." Wiid is deel van die hele wenteling hiervan omdat haar standpunt reaksionêr is op 'n veralgemeende voorveronderstelling dat mans nog die dominante figuur in die huwelik en gesin wil wees. Ek is gladnie so seker daarvan dat dit vandag nog so algemeen is nie. Maar om hierdie trom te slaan het natuurlik sy publisiteits en moontlik ander finansiële voordele want dit wek verseker reaksie op en spoor mense aan om na haar te gaan luister. En dan moet ons natuurlik ook nie die spel van die sensasie-behepte en onversadigbare honger na sensasie an die massamedia vergeet nie. So, dalk word sy verkeerd aangehaal en voorgehou.

In elk geval, ek dwaal af oor rolle. In aansluiting by Gideon, die man se ampte is priester, koning en profee in teenstelling met tiran, egosentris en misbruiker soos verlagemeend voorgehou word. En wat (het) die ideale koning gedoen? Hy het sy volk verteenwoordig, m.a.w. hulle belange op sy hart gedra en hulle gedien deur die bes moontlike omstandighede vir hulle te bewerk en te beding. Die priester het die offergawes gebring. Die ding van 'n offer bring is dat jy iets opsê. Die priester nou wel namens iemand anders maar as mens Christus se lewe op aarde in een woord sou kon saamvat, sou ek sê dit was offervaardigheid wat dienslewering teen 'n prys was (En wat 'n prys!) Daarom behoort die priester geroepe te voel om nie van ander nie, maar meer en beter nog van homself te offer vir sy gesin. Die offe is om van sy "eie ek" op te gee terwille van sy gesin. Die profeet amp is die amp wat die woord van die Here bring, in die geval, aan die gesin. Die profete van ouds het dit gespreek, maar dit ook gedemonstreer. Wie is dit nou weer die alombekende profeet wat sy mantel in 12 stukke geskeur het en Rehoboam gesê het om 10 te vat en so sal God 10 stamme aan hom as koning gee? Gomer se man het dit ook gedemonstreer. Maar weet julle, Elisa is vir my die sprekende van die dienende profeet wat baie keer op persoonlike vlak in individue se lewens ingetree het om deur sy wonderdade (natuurlik uit die Here se krag) ook vir mense te sê "Weet jy, die Here sien jou raak" - 2 Kron. 16:9a " Die Here het sy oë oral op die aarde sodat Hy dié kan help wat met hulle hele hart op Hom vertrou."

Hier eindig die prediking vir vandag :)

Henrietta said...

Ja, Gretha het regtig die pot geroer, né? Wilhelm Jordaan (Beeld, vandag, hier: http://jv.news24.com/Beeld/Opinie/Rubrieke/0,,3-2085-66_2545099,00.html) sê: "Gretha Wiid sit patriargie voort"....

Henrietta said...

En toe is NGK Moreleta Park se ouditorium volgepak met 7 000 vrouens...
(Lees hier : http://jv.news24.com/Rapport/Suid-Afrika/0,,752-2460_2546476,00.html).

Teen 5 uur vanmiddag was daar al meer as 30 kommentare op die artikel - so 50/50 pro en anti.

Yf said...

En as mens na die vrouens luister wat daar was en die koerante lees wat daar was dan wonder mens of hulle op dieselfde plek was! En dan beskuldig hulle Gretha daarvan dat sy sensasie soek om geld te maak.Van die tegniek weet hulle alles af, in elk geval meer as sy

Liza said...

Heheheh...nee wat nie een van daai boere sou dit vir my gedoen het nie. Die Tv program is banaal - hoe desperaat moet mens nog raak om "geholpe" te raak...