Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

8/01/2009

Geloofsbelydenis -Die "common ground"van Liza se nuwe plaksel?

GETROUE LIDMATE MOET NÓÚ HULE GELOOF UITSTIPPEL.
Ek plaas dele uit ‘n brief van Stef Skeen, Afgetrede moderator van die NG Kerk in Afrika, Vrystaat ,in BY (bylaag van Beeld vandag)- Dis nie op die Internet beskikbaar nie en ek weet ‘n paar van julle bly mos in ander “provinsies”. Dit vat myns insiens in wese mooi saam wat ons nou al maande lank hier oor gesels:
“In die stryd tussen teologiese liberale en fundamentaliste word laasgenoemde as konserwatief, verkramp en eng afgemaak. In die naam van die wetenskap, 21ste eeuse kultuur, rassionele en verligte denke, grondige navorsing en tegniek word eeue oue en algemene geloofstukke van die gelowiges van alle kerke aangevat, ondergrawe, betwyfel, bespot en as oudmodies wetenskaplik onbewysbaar verklaar.
Die kloof tussen die kerk en die teologie, gemeente en kweekskool, gelowiges en geleerdes verander stadig in ‘n afgrond waarin kerk en teologie kan afduiwel en albei vernietig word, tot vreugde en gejuig van ‘n godelose en ongelowige wereld.
Al hoe meer gelowiges sê hulle mors hulle geld om vir die kerk te gee sodat moderators duur vergaderings jare lank kan hou oor geloofsake, kerkeenheid, Belhar, ens, en nooit die basuin helder laat weergalm nie. Pleks van te skreeu : "Hoera, hallelujah, Jesus het opgestaan!” word ure gepraat oor goed wat net twyfel wek.
Dit is tyd dat gelowige lidmate hul geloof duidelik uitstippel, aan die doktore, moderators, professore, geleerdes en Joernaliste : “Ons glo...”

En dan gee Skeen ‘n hedendaagse aangepasde geloofsbelydenis wat ek nie hier tik nie omdat dit in elk geval al die elemente van die belydenis wat ons elke Sondag in die kerk opsê, bevat.

1 comment:

Henrietta said...

Isak Burger het dieselfde waarnemings as ons en Skeen hier gedoen (Godsdiensaktueel in Beeld vandag, hier :
http://jv.news24.com/Beeld/Opinie/Rubrieke/0,,3-2085-66_2544477,00.html ).
Onder die opskrif: “Dis arrogant en vermetel” skryf hy onder andere: “Vir iemand wat die Afrikaanse koerante gereeld lees, het dit die laaste paar jaar duidelik geword dat sommige mense nie ’n geleentheid verby laat gaan om geloof in God te probeer diskrediteer nie.
Daar kan sekerlik geargumenteer word dat dit nie noodwendig negatief is dat mense hul vrae, twyfel en verskille oor God en godsdiens so openlik bespreek nie. Daar is egter mense wat uit hul pad gaan om nie alleen striemende en beledigende aanvalle op gelowiges te maak nie, maar ook uitlatings oor God te maak wat as godslasterlik beskou kan word en groot aanstoot gee aan mense wat Hom aanbid en liefhet.”

Hy sluit sy sinvolle artikel af met:
“Vanwaar kom sommige ateïste om die persoonlike getuienis van sulke mense te bevraagteken? Jy kan mense se menings bevraagteken, van hul dogma en godsdienstige oortuigings verskil, maar om iemand se persoonlike, eerlike en hartlike getuienis oor God en hul ervaring met Hom te bevraagteken en belaglik te probeer maak, is vermetel en arrogant.
Honderdmiljoene mense, waarvan ek een is, kan vandag getuig dat die Here hul lewe radikaal verander het. Hul familie en vriende kan dit bevestig Is dit “wetenskaplik” om sulke lewensveranderende getuienisse te bevraagteken?
Ek het niks meer te sê vir mense wat eis dat ons bewyse van God moet lewer nie.”
Ek is so bly om te weet daar is ander van Isak Burger se kaliber wat ook soos ons voel!