Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

7/30/2009

Vir wie het Christus mens geword?

Ai tog, aalweer ek en die RSG meditasies.... vanoggend het vader Parry (ek neem aan een of ander Katolieke denominasie) dit oor : vir wie het Christus mens geword? (Lees verder)

5 comments:

Henrietta said...

Lyk my die "vader" is 'n Universalis :
"Christian Universalism is a set of theological beliefs about God, Christ, and the origin and destiny of the human soul, emphasizing the unconditional parental love of God and God's plan to redeem, restore, and transform all people through Christ. This spiritual belief system has existed in various forms at various times during the past 2000 years."

Liza said...

Soos ek dit nog altyd verstaan het en volgens die Evangelie soos deur die Christen Universalisme onderskryf is die Christelike geloof nie veronderstel om ‘n ongenaakbare en pessimistiese geloof te wees wat miljoene mense tot ‘n ewigheid van pyn verdoem net omdat hulle nie die regte doktrine tydens hulle aardse bestaan bely het nie. Nee die outentieke Christelike geloof is een van hoop en optimisme - ‘n geloof wat die goeie nuus vir die ganse mensdom bring - dat almal eendag in Christus gered sal wees. Jesus was op aarde om mense van God se universele redding te vertel eerder as van die ewige verdoemenis.

By implikasie dan die volgende:

1. Redding vir almal word moontlik gemaak slegs deur net Christus te volg - dus was/is Sy kruisdood en versoening onnodig vir my saligmaking en redding.
2. Die interpretasie van ‘n hel is onbybels soos verklaar deur die Griekse vertaling van die NT.
3. Christus se Goddelikheid is nie van belang nie. Die klem moet eerder val op die feit dat Hy die grootste morele en spirituele leermeester van alle tye was.
4. Almal sal op die lange duur gered word ongeag.
5. Die definisie van God se soewereiniteit is nie Bybels gefundeer nie.

Is dit kettery of is dit kettery??

Yf said...

Het jy die laaste oproep op die vroeg oggend meditasie gehoor. Alles was heel oppervlakkig aanvaarbaar totdat die praatjiemaker gesê het dit het hoog tyd geword dat die man nie meer in die huis die ampte van priester (offergewer / -bringer)koning (beskermer van die Here se kinders) en profeet (bringer van die Here se woord) vertolk nie maar eerder metgesel, helper, venoot ens, of iets in duur voege. Weg is godsdiens en geloof en binnetree sekulêre spiritualiteit. (Sorry, ek hou nie van daai woord nie, dis pure New Age na my mening)

In elk geval wat se vraag is dit? Dit veronderstel daar is in die Drie-Eenheid se oë tenminste twee groepe mense - diesulkes vir wie dit die moeite werd os om mens te words en daardie ander groep vir wie dit nie die moeite werd is nie. Dit staan nêrens in die Bybel nie - dis verwerplik. Christus het terwille van elke individu mens geword. Die implikasie is tog duidelik - as Christus nie vir jou mens geword het nie, het jy nie die potensiaal om gered te word nie. Dis sotheid.

Ek dink daar is bietjie verwarring omtrent die term "universalisme" Daar is wel 'n universele kerk wat dit voorstaaan maar hulle dogma is 'n hutspot van "boil & bubble, double trouble" van, wat hulle as "gemeenskaplike elemente" en / of "nie-botsende elemente" uit alle godsdienste beskou.

In die vroeëre christelike kerk was daar ook 'n dogma van universele herstel ("universal restitution") Hiervolgens sou alle mense in elk geval uiteindelik gered word. (Nice ne, geen verpligting op jou om die "lewenstou" te gryp nie)Dit val saam met die nuwe aarde en die nuwe Jerusalem. (hemel) en ook ander teksverse en buite-Byblese argumente. Die woord daarvoor is apokatastasis. Die dogma is egter by Nicea verwerp op grond van talle Skrifverwysings wat sê jy kan nie gered word as vir vir Christus kies.

In Vrede

Henrietta said...

As die vleeswording van Christus al was wat nodig was om die mens en God te versoen, sou Christus se lyding, kruisdood en alles wat daarmee saamgaan, mos onnodig gewees het? Dan kon Hy mos maar 'n "normale" dood gesterf het.

As die aanhangers van Universalisme al die bladsye wat nie relevant is nie vir hulle geloof moet uitskeur, het hulle seker maar 'n du..uuun Bybeltjie!

Ja Liza, mens kan regtig vra: as dít nie kettery is nie, wát is?

Liza said...

Korreksie: Die nie aan die einde van die derde reël van bo-af (my pos) moet wegval...