Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

7/29/2009

Pienk praatjies

Dag Vriende
Daar word nou op meer as een plek kommentaar gelewer oor "Preke of praatjies" en dit is vir my son 'n belangrike onderwerp dat ek gedink het dit behoort meer sigbaar te wees. Veral n.a.v. Henriëtta se "Daar is destyds oor sekere "troos-boekies" gespot waarvan die inhoud nie aan sekere standaarde voldoen het nie, en dit is "pienk-boekies" genoem - sal ons nou maar praat van "pienk-programme"? ;))" het ek gemeen ons kan dit op die voorgrond hou vir ons lesers. Vanoggend het ek ook uit nuuskierigheid geluister. Die kruks van die boodskap was 'n betoog dat die kerk mense wat nuut dink moet aanvaar. Die praatjiemaker het baie subtiel prober voorgee dat sulke mens nie deur die kerk aanvaar word nie. Dis natuurlik onsin. Geen persoon wat hom besig hou met nuwe denke is al uit die kerk geskop nie. Sakkie Spangenberg en derglikes het self die kerk verlaat. Ons verwerp natuurlik net hulle "nuwe denke." Dis nou die "nuwe denke" wat verkondig dat die opstanding van Christus slegs simbolies verstaaan moet word, dat dit 'n groot misterie is. (suiwer gnostisme), en dat die meeste van die Nuwe Testament verdigsel is. Die praatjiemaker maak groot gewag van verdraagsaamheid (Rom 15) maar hulle verdra nie die tradisionele hoofstroom christelike siening van sake nie. Dis die etiese standaarde wat hulle voorhou.

En dan die gebed. Ag tog, skenk ons trane om saam te huil. Christene is veronderstel om iets aan die situasie te doen. Dis die sekulariste wat net kan saamhuil omdat hulle nie bevredigende antwoorde het vir lewensvrae nie. Daarom dat hulle niks anders kan doen as net saamhuil nie. Asof dit enigiemand se situasie sal verbeter.

En dan is die man die sieleversorger van 'n gemeente…

5 comments:

Henrietta said...

Dankie Yf, dat jy saamgeluister het en my kan "check" of ek dalk verkeerd gehoor het ;)))

Hoe ouer ek word, hoe meer word ek bewus van die belangrikheid van die "hart" van die mens. Jesus Christus self het so dikwels self daarna verwys.(Mat 6:21; 15:19).

Pienk praatjies krap myns insiens net so bolangs, en kom nie by die HART van die saak (of die luisterende mens se hart) uit nie.

Henrietta said...

By een van die skakels (genoem op die Ontluikende kerk-pos) gekry:

"The dumbing down of America and the world is nowhere quite as evident as in the Emerging Church. Emergers are not taught to think for themselves, but to come to praxis."

Nou toe nou! Nogal 'n verband tussen die "Pienk praatjies" en die ontluikende kerk...

Gideon said...

Ons weet mos dat al hierdie dinge is deel van die aanslag teen die egte christelike geloof. Dit is verstommend hoe hierdie dinge een na die ander hulle kop uitsteek. Dit lyk my asof die geheelbeeld (legkaart) al meer van sy stukkies in plek kry (en dan probeer ek nie daarmee sê “gogga maak vir baba bang” nie.
Eers was daar (soos ek dit beleef) die vae storie van die “New Age Beweging” - wat al meer duidelik na vore gekom het. Dan is daar die “Nuwe Wêreld-orde” wat al baie jare in wording is, en waarvan die pous blykbaar heel onlangs iets gesê het wat daarop neerkom dat dit geïmplimenteer moet word. Die prentjie/indruk wat ek hiervan het, is dat hierdie twee saam beplan is/word. Die “Nuwe Hervorming” [“ons dien mos almal dieselfde (G)(g)od”] sal ‘n instrument wees in die hande van die “Nuwe Wêreld-orde” om mense almal onder een sambreel te bring / saam te snoer.

Ek sien die modus operandi van die “Nuwe Hervorming” so: Bevraagteken alle moontlike Bybelse leerstelings:
1. Die evolusie teorie: God het nie geskep nie – dis maar net dooi materie wat op een of ander manier lewe gekry het, en daaruit het alle lewensvorme ge-evolueer – tot by die mens (wat van ape afstam). Die verdere konskwensies hiervan is vêrreikend: Die dood en sonde het dus nie deur die sondeval ontstaan nie, dus was Jesus nie nodig as Verlosser nie, en Sy kruisdood maak dus geen sin nie. Ons is dus blindelings op pad na nêrens – die pad van evolusie. Oortuig maar net die wêreld dat die evolusiehipotese wetenskaplik bewys is – “and Bob’s your uncle!” (In hierdie verband het ek onlangs die volgende 2 skakels gegee: www.creationontheweb.com en www.answersingenesis.com. )
2. Die hele Genesis-verhaal is ‘n mite – insluitend die sondvloed – e.a. soos Jona en die groot vis, ens., ens.
3. Jesus se maagedlike geboorte is ook ‘n mite – oorgeneem uit ander (heidense) verhale omtrent gode en hulle manewales.
4. Jesus was maar net nog een van die baie “heretics” wat die wêreld op horings probeer neem het.
5. Jesus het nie liggaamlik opgestaan nie – óf dit was ‘n geestelike opstanding óf dit het maar net in die verbeelding van die Bybel-skrywers plaasgevind.
6. Dink “nuut” oor Bybelse leringe en leerstellings – verstaan dit in die lig van “navorsing” wat die “wetenskaplik-onmoontlike” vertellings blootgelê het. Neem maar net daaruit die etiese en moraliteitslesse en verder basta.
7. Aanvaar die “Emerging Church” se bona fides – hulle sal jou reg lei.
8. Aanvaar geskrifte soos “The Shack” – dis mos “lekker emosioneel, meesleurend, en dit spreek my aan. Maak nou nie saak as dit hier-en-daar met Bybelse waarhede bots nie”. (Hier is ek op dun ys, want ek het nog net kommentaar/opmerkings daaroor gelees – nie die boek self nie). Dit herinner my aan Liza se aanhaling: “The devil preaches 99 truths to float one lie...”
9. Die laaste paar dae het ek ‘n DVD-video deurgewerk van “Ds.” Louis Jordaan – “Die Openbaring van Jesus Christus”, met mooi-klinkende sub-opskrifte wat eintlik niks te make het met die eintlike fokus van die hele DVD nie, nl.: Onderhou die wet, die Sabbat en glo in die wegraping, anders aanbid jy die antichris en gaan jy reguit hel toe. Dié DVD is blykbaar in die meeste posbusse van ons dorp gevind.
10. In die Kerkbode (van die N.G.KERK) word mense wat Bybelse waarhede aftakel, ruimte gegee om hulle standpunte te propageer.
11. Op KletsKERK word ateïste ruimte gegee om God na willekeur te belaster en te onteer.

Ja-nee, die Bybelse geloof in God word van alle kante aangeval. Ons lewe in ‘n tyd dat ons die Bybel so goed as moontlik moet ondersoek en ken, sodat ons kan rekenskap gee van ons geloof en vas kan bly staan in die geloof wat ons van kleins af geleer het. Sien veral 2Tim.3:14-4:4.

Groetnis.
Gideon.

Henrietta said...

Dankie Gideon, vir jou wel-deurdagte plasing en waarskuwings.

Vanoggend het die PPP (raai waarvoor staan dit?) weer nie teleurgestel ( ;)))) nie: Pure pienk.

Waarom sal NH teoloë nie sommer met 'n gewone BA graad, 'n goeie uitgebreide Bybel/konkordansie soos Thompson se Chain-reference Bible en kommunikasie-kursus begin "preek" nie?

Enige debatsjuffrou sou 'n weltertale senior leerling kon afrig om 'n soortgelyke praatjie oor die rol van die mens in die natuur as vanoggend te gee.

Gen 2:15 is darem terloops GENOEM en die gewone gebeds-"sousie" aan die einde....

Henrietta said...

Heerlike sielekos hierdie week op RSG : Dr Johan Pienaar oor "God die Vader" . Nie eers 'n titsel pienk nie...