Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

7/14/2009

Padkos


Moses and the people were in the desert, but what was he going to do with them? They were to be fed, and feeding 2 or 3 million people requires a lot of food. According to the Quartermaster General of the Army Moses would have to have had 1500 tons of food each day.
Do you know that to bring that much food each day, two freight trains, each a mile long, would be required? Besides you must remember, they were out in the desert, so they would have to have firewood to use in cooking the food.
This would take 4000 tons of wood and a few more freight trains, each a mile long, just for one day. And just think, they were forty years in transit.

Read more...

13 comments:

Liza said...

And oh yes! They would have to have water. If they only had enough to drink and wash a few dishes, it would take 11,000,000 gallons each day, and a freight train with tank cars, 1800 miles long, just to bring water!
And then another thing! They had to get across the Red Sea at night. (They did?) Now, if they went on a narrow path, double file, the line would be 800 miles long and would require 35 days and nights to get through. So, There had to be a space in the Red Sea, 3 miles wide so that they could walk 5000 abreast to get over in one night. But then, there is another problem.
Each time they camped at the end of the day, a campground two thirds the size of the state of Rhode Island was required, or a total of 750 square miles long! This space just for nightly camping.
This material was sent to us by Dr. John Beaver. Its original author is unknown.
http://www.bibarch.com/Chronology/Exodus/Exodus-Size.htm

Getalle is uitgewerk, gebasseer op gegewens verkry uit Numeri, wat net die getal mans noem, sowat 660,000. Dan moet daar nog vrouens en kinders bykom.

Skeptici verwerp die wonderwerk van die droë deurgang deur die Rooisee en sê die Israeliete het waarskynlik deur enkeldiep water deur die Rietsee gestap. Maar dan is dit net so 'n groot, indien nie groter wonderwerk nie, want dan het 'n hele Egiptiese leer, perde, strydwaens, ruiters, koning en al in enkeldiep water verdrink! Die derde moontlikheid is natuurlik dat enkeldiep water in 'n oomblik sodanig verdiep het dat dit diep genoeg was om die hele leer te versuip. Dink net wat se wonderwerk dit moes gewees het! En die Egiptiërs het dit nie eers sien kom nie!

Verder sê hulle ook die Israeliete kon nie so baie op een plek gewees het nie, want dis onmoontlik om so baie mens op een plek te akkomodeer en kos te gee. So verdeel hierdie groep in 12 stamme elk op sy eie plek. Hulle nodig nog dieselfde hoeveelheid kos en water, maar die logistieke probleme raak net erger met die verspreiding van die nodige hulpbronne. Beter om almal bymekaar te hou terwille van die logistiek. Nie dat die Almagtige Hom sou bekommer het oor logistiek nie. Vir hoe lank het Hy dan kwartels voorsien? Vir arme ou Moses sou dit beslis 'n baie erger bestuurskopseer gewees het met 'n klomp weerbarstige, dwarstrekkerige, eiewyse, murmurerende volksgenote "all over the place."

Ek is dankbaar vir die hoofsaaklik monoloogtydjie my gegun, maar sê tog asb. wat interesseer julle dat ons almal saam kan gesels.

Liza said...

...en dink net hulle het ook geen materiaal gehad om sandale en klere van te maak nie. Hulle sandale en klere het 40 jaar lank gehou.
Die groter wonderwerk is dat die kinders se sandale saam met hulle voete gegroei het...:))

Ja daar's talle verklarings vir die deurtog, maar miskien moet mens in gedagte hou dat 'n wonderwerk nie natuurlik verklaar kan word nie, anders sou dit in die eerste plek nie 'n wonderwerk gewees het nie. Of hoe?

En by the way, dis nie te sê dat as jy leeglê tyd voor die rekenaar het ons ander ook niks te doene het nie, gehoor! ;)

Liza said...

Ghieghieghie wou nog sê die voëltjie op die prenkie is die kwartel wat weggekom het...

Yf said...

Hallo Liza.
Dankie vir die versiering. Goeie punt wat jy maak omtrent die klere en seker ook tente ens.

Dis nie leeglê nie, dis gou 'kap & plak' uit ander dokumentasie wat ek al lankal het.

In vrede

Liza said...

Wat ek eintlik wou sê is dat almal, ongelukkig, nie altyd die tyd het om saam te gesels nie...dit gaan maar so tik-tak.

Henrietta said...

Liza, so lekker om jou weer te hoor! Jy sê : Wat ek eintlik wou sê is dat almal, ongelukkig, nie altyd die tyd het om saam te gesels nie...dit gaan maar so tik-tak. Hier gaan dit "koetsjie- koe-koe" - hierdie ouma pas 6 maande oue Willem op terwyl sy mamma al haar dae het om al hulle twee se permitte en pampiere reg te kry sodat hulle weer by Pappa in London kan aansluit ... verskoon tog die stilswye, my vingers brand maar dit gaan nie werk met 'n baby op die skoot nie ... hehehe!

Liza said...

Ek mis jou. Gee die baby vir oupa...

Gideon said...

Ek het ook so 'n hele ding uitgewerk - blykbaar deur die kwartiermeester-generaal v.d. weermag. Ek kopiëer hier net 'n gedeelte wat met die deurtog deur die see gemoeid is:

Nog 'n ding! Hulle moes oor die rooi see in een nag! As hulle met 'n nou paadjie, twee-twee, sou loop, sou die lyn 1 280 km lank wees en sou diet 35 dae en nagte neem om deur te gaan.

So daar moes 'n pad deur die rooi see gewees het van amper 5 km breed sodat 5 000 mense langs mekaar kon loop om in een nag deur te loop.

Nog 'n probleem, elke nag moes gekamp word. 'n Kampterrein van 1 200 vk km was nodig, dit is 40 km breed en 48 km lank.

Groetnis.

Yf said...

Hallo daar!
Dit laat my altyd dink aan die Berg Karmel wonderwerk toe Elia, menslik gesproke alles in sy vermoë gedoen het om te sorg dat die offer nie sal brand nie en al die ander kontraste tussen hom die die Baäl gespuis. Hy alleen teen 500 van hulle priesters (Wys jou net jy en die Here is 'n oormag - die Here steur Hom nie veel aan teenstandergetalle nie) Hy 'n kort lof en dankgebed - hulle heeldag sinnelose gesmeek (byna soos die Farisiër)Hy met vreugde en vrede -hulle met selfpyniging. Hy in die teenwoordigheid van die Here - hulle in die teenwoordigheid van die heer em meester(es) wat hulle dien, die slegste van die slegte konings van Israel. Hulle afgod wat nie eers 'n ou vlammetjie kon aansteek nie. Die Here wat sommmer offer en altaar saam verbrand. Die Here wat Elia beskerm - hulle afgod wat nie eers een van hulle teen Elia kon beskerm nie. Die besef van so iets laat dit sommer in mens borrel. En die ruiter op die wit perd kom!

Vrede en nabyheid vir julle

Yf said...

Hallo Liza.
Ek het jou vraag op die e-pos gesien, maar nie hier nie. Vir die wat andersins sou wonder wat aangaan, dit was: "Wanneer het wonderwerke opgehou gebeur?" Op 'n ander plek sou ek baie sarkasties gewees het, maar ek is seker jy sal saamstem dat nie regtig so is nie. 'n Ander vraag is dalk, "wat kwalifiseer as 'n wonderwerk?" Of meer spesifiek, wat sou jy as 'n wondwerwerk beskou?

In vrede.

Liza said...

Uit 'n menslike oogpunt gesien, is alles wat God elke dag doen 'n wonderwerk. Die "abnormale" wondewerke is wanneer God ingryp, soos met die deurtog, deur sy eie natuurwette te buig om 'n fenomeneen te skep wat nie met rede oftewel natuurlik verklaar kan word nie. Of sulke tipe wonders nog vandag voorkom weet ek nie of miskien het ons weens tegnologiese/wetenskaplike vooruitgang al so afgestomp geraak dat ons niks meer raaksien nie...

Jer 32:26: "Ek is die Here van al die mense. Is iets vir my onmoontlik?"

Yf said...

Wat jy sê is natuurlik waar. Net nog 'n gedagte. Daar is die aardskuddende tipe wonderwerke van natuurlike aard. Maar is 'n ongeneeslike siekte wat genees nie ook 'n wonder nie? Nou wel nie aardskuddende nie, maar ek meen... En wat an as jy 'n oplossing vir 'n probleem gebied word waaraan nog jy of enigiemand anders wat jy geraadpleeg het dan nie ook 'n wonder nie? Ek dink tog wel so.

Vrede en nabyheid vir almal.

Henrietta said...

Staar 'n mens nie jouself soms blind teen "sigbare" wonderwerke nie? Vir my is die grootste wonderwerke wanneer God mense red en hulle harte en dus lewens ten goede verander - geen mens kan 'n ander mens tot Geestelike insig bring nie.