Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

7/02/2009

Om die Here te ken

Dis 'n nuwe maand en hier is 'n nuwe gedagte:
Die 2de Julie is presies die helfte van die jaar. Maar vergeet daarvan en dink eerder hieraan:

Jer. 9:24:
OAV
maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem dat hy verstaan en My ken, dat Ek die HERE is wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen; want in dié dinge het Ek 'n behae, spreek die HERE.
NAV
Laat hom wat wil roem, daarin roem dat hy insig het en My ken. Ek is die Here. Ek bewys liefde, reg en geregtigheid op die aarde, want dit is wat Ek wil hê, sê die Here.

Hos. 6:6:
OAV
Want Ek het 'n behae in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers.
NAV
want Ek verwag liefde eerder as offers, toewyding aan My eerder as brandoffers.

Hoe om die Here te ken? Ek wag graag vir julle (ver)nuwe(nde), verrykende gedagtes.

Hos. 4:6:
OAV
My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jý die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet.

NAV
My volk gaan onder omdat hulle nie aan My toegewy is nie. Omdat jy jou taak om hulle aan My toe te wy, verwerp het, verwerp Ek jou as my priester. Omdat jy die wil van jou God verontagsaam het, verontagsaam Ek die priesters wat onder jou dien.

En dis die 'sad' deel daarvan.

4 comments:

Gideon said...

Hi Yf, mooi gedagte. Jammer ek is bietjie vas - ek kom terug hieroor.
Gideon.

Yf said...

Reg so Gideon. Uit die aard van die saak gaan dit nie net oor intellektuele kennis nie. Dan is daar ook die kenbare en nie-kenbare eienskappe van die Here. So, beperk mens jouself net tot wat die Bybel oor die Here openbaar, of dink jy gelowiges kan ook insigte toon wat mens kan aanvaar en indien wel, op watter gronde?

Gideon said...

Yf, die breë prentjie van hoe God Homself aan ons bekend maak, en Sy begeerte dat ons Hom bo alles sal liefhê en gehoorsaam (tot ons beswil), bring ons natuurlik ook tot ‘n persoonlike ervaringskennis van Hom. Dan besef mens dat God nie belangstel in “offerhandes” en “brandoffers” waarin daar nie ‘n “hart” is nie.
Wanneer ek nadink oor hierdie “breër prentjie”, dwarrel daar baie gedagtes in my kop rond – amper soos ‘n voëlvlug oor die breë Gods-openbaring:
God is liefde. Gee my jou hart. Ek sal die klipharde harte wegneem en hulle ‘n sagte hart gee. Toe ek nog Sy vyand was, het Hy Sy lewe vir my gegee. Ons het Hom lief omdat Hy ons eerste liefgehad het. Hy het my kom soek toe ek afgedwaal het, my gekry en my teruggedra op sy skouers, en fees gevier. En baie ander.
Om die Here te ken is vir my nie nét wat Sy Woord my oor Hom leer nie, nie net “kennis neem van…” nie, maar ken in ‘n baie meer intieme sin – om Hom te ondervind en te belewe. Om Hom nie net in my “stiltetyd” te aanbid en te loof nie, maar ook in my optrede, gesindheid, gedagtes en my omgang met mense. Om in elke situasie – hoe moeilik dit ookal mag wees – vir Hom die leisels te gee en te sê: “My Vader, leer my om hierdie situasie tot U eer te hanteer”. Om myself te wil skop as ek besef ek struikel dikwels.
Dikwels, vernaamlik wanneer ek wil vergeld, terugbetaal in eie munt, wraak neem, moet ek myself dwing om te onthou dat, as ek nie bereid is om myself te kruisig nie, ek nie Sy dissipel/navolger kan wees nie (Lk9:23). As ek my nie deur die Gees laat lei nie, kan ek nie Sy kind wees nie (Rom.8:14).
In sulke situasies is die “oorwinnaar saam met Jesus”-gevoel die bonus en die aansporing tot nog sulke oorwinnings.
Ja Yf, ek glo dat God verlang ook, (behalwe ons kognitiewe kennis) daardie intieme ervaringskennis van ons (met Hom) – waarin daar geen motief van verdienste (offerande), vergoeding of “omkopery” is nie, maar net eenvoudig ‘n begeerte om Hom te eer, verheerlik en bly te maak – ‘n soort van dankie sê vir die lang pad wat Hy vir my geloop het van die tuin van Eden af tot by die kruis en opstanding.

Nouja, nou was ek al weer bietjie té langasem.

Mooi bly.
Gideon.

Yf said...

Dag Gideon,

Jy noem eintlik waarby ek wou uitkom. Mens kan baie kennis oor iemand hê, maar dit beteken nie noodwendig dat jy die persoon ken nie. Die beste manier om iemand te leer ken, is om 'n verhouding met so 'n persoon te hê - om ervarings met die persoon te deel. Dan eers leer mens regtig iets van die persoonlikheid van die ander.

Daar is niet 'n groot verskil tussen die proses om mense te leer ken en om die Here te leer ken. Wanneer jy 'n mens beter wil leer ken, hang dit grootliks van jou af tot watter mate jy dit gaan regkry. Jy moet self observeer, dinge raaksien en gevolgtrekkings maak (wat ook nie altyd reg is nie.) Jy kan selfs sielkundig tegnieke gebruik.

Maar met die Here is dit anders. Hy openbaar Homself aan jou. Jou vermoë om 'n ander persoon te leer ken, hang dus nie van jou eie bedrewndheid af nie, wel net van jou bereidwillgheid om ontvankik te wees vir Sy openbaring aan jou. En as jy "humble, hungry and honest" is sal dit gebeur.

Nie net reik Hy uit na ons toe en wil Hy agter ons aankom soos met bv. Saggeurs nie, maar Hy wil Homself ook aan ons bekendmak.

Om die Here te ken is om 'n persoonlike verhouding met Hom te hê - om te ondervind en te ervaar hoe Hy betrokke is in ons lewens.

Vrede daar!