Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

7/29/2009

"Narratiwisme"?

Elke tyd het mos maar sy sg. gons-woorde. Een van die gons-woorde van die postmodernistiese tyd is "narratiewe" : narratiewe preke, narratiewe terapie, narratiewe berading... (Lees verder)

2 comments:

Henrietta said...

Oral lyk my, is dit "kom-kinders-sit-dit-is-storie-tyd". Tot in die godsdiensprogramme.Tot in die kerk.

Ja ek weet tot Paulus het geskryf oor geestelike onvolwassenheid ( 1 Kor 3:1; Heb 5:12,13), oor mense wat melkkossies gevoer moet word - maar is die gemiddelde luisteraar, gemeentelid, werklik SO onvolwasse?

Miskien is DIT waarom mense so honger is vir leraars soos Oom Angus?

Yf said...

Hallo daar!
Ek kan nog steeds nie besluit of ek van die narratiewe terapeutiese model hou al dan nie. Dis 'n goeie model om te eksploreer, om 'n persoon te help om katarsis te bereik en soos ek dit verstaan is dit hoofsaakklik die fokus en doel van die model. Een van die beginsels is dat die persone betrokke nie die gebeurtenis of die tydlyn (die verloop van dinge daarna)kan verander nie en die terapeut se funksie is beperk daartoe om die kliënt te help om sy reaksie of sy gevolgtrekking op die gebeurtenis so te verander dat dit aanvaarbaar word. Dis tog waar, mens kan nie die verlede verander nie maar jy kan tog jou reaksie daarop bepaal. Dis ou nuus, dit het Viktor Frankl al met Logoterapie gesê.Ek sien bietjie psigo-analitiese ooreenkomste. En dis die probleem. Die dokter (of jyself) kan presies vir jou sê wat jy makeer, in die fynste besonderhede, MAAR DIT MAAK JOU NIE OUTOMATIES GESOND NIE. Die narratiewe terapeut is veronderstel om die kliënt te begelei om self die oplossings te vind. Alles goed en wel, maar as die kliënt nie die nodige persoonlikheidsdinamika kennis het nie? Of nie van hulpbronne weet nie, dan gaan daar mos nie 'n oplossing wees nie. Maar soos ek sê, die tegnieke om die kliënt te kry om sy/haar storie te vertel, is goed. Dan hang dit ook seker af van hoe jy jou taak as terapeut sien. Spreek jy net die probleem aan of gaan jy die persoon help om tot voller selfverwesenliking te kom. En dan is geen terapie of berading finaal afgehandel voordat die geestelike sy nie ook aangeraak is nie, glo ek in elk geval. Maatskaplike werk het van sy begin af hierdie aspek misken - tot nou toe. In hedendaagse literatuur word die belangrikheid daarvan wel erken en aangespreek onder die tema "Spirituality."