Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

7/07/2009

Interessant, ja?

Hallo vriende.
Iets het my opgeval. Ons weet met redelike sekerheid dat Matteus en Lukas die evangeliese beskrywing volgens Markus tot hulle beskikking gehad het, toe hulle, hulle beskrywinge neergepen het. In 2 Pet. 3: 15 verwys Petrus na ''n brief wat Paulus aan dieselfde mense geskryf het aan wie hy nou skryf.

Die punt is dat Matteus die enigste dissipel was. Markus was 'n neef van Barnabas en het waarskynlik noue bande met Petrus gehad. Lukas en Matteus het Markus se outografie hoog genoeg geag om dit dikwels aan te haal. Matteus, synde 'n dissipel sou geweet het hoe akkuraat Markus geskryf het en het sy geskrif aanvaar. Lukas 'n geneesheer wat noukeurig ondersoek ingestel het na die gebeure (geskiedenis van Jesus) het die Markus outografie ook as gesaghebbend aanvaar. Dit kan gesien word uit die nabye ooreenkomste tussen die drie beskrywinge. Ook Petrus ag 'n nie-dissipel (Paulus) se skrywe hoog genoeg om daarna te verwys.

In Lukas 9:5 is Jesus se woorde: "As daar mense is wat julle nie wil ontvang nie, moet julle van so 'n plek af weggaan en die stof van julle voete afskud as aanklag teen hulle." En Luk. 10: 11: 'Selfs julle dorp se stof wat aan ons voete sit, vee ons af as aanklag teen julle. Maar dit moet julle weet: die koninkryk van God is baie naby' (soortgelyk ook in Mat. 10:14 en Markus 6: 11). In Hdl. 13:51 kry ons: "Hulle het toe as gebaar teen die stad die stof van hulle voete afgeskud en na Ikonium toe gegaan." En in Hdl. 18: 6: "Maar toe hulle hulle aanhou verset en hom beledig, het hy die stof van sy klere afgeskud en vir hulle gesê: "As julle verlore gaan, is dit julle eie skuld. Ek aanvaar nie die verantwoordelikheid daarvoor nie. Van nou af gaan werk ek onder mense wat nie Jode is nie."

Merkwaardige ooreenkoms tussen wat Jesus gesê het sy dissipels mag doen en wat Paulus en Barnabas sê en doen, wat sover ons weet, nooit gehoor het wat Hy vir sy dissipels op die spesifieke geleentheid gesê het nie. Moet ook nie mislei word deur die feit dat, omdat Lukas voor Handelinge in die NT voorkom, dit al geskrywe was voor die insidente genoem in Handelinge nie.

Hdl 13, die eerste sendingreis word gedateer ongeveer 45 - 49 nC, net voor die Jerusalem "sinode" van (waarskynlik) 50 nC. Die tweede sendingreis ongeveer 50 nC. Markus, waarskynlik die eerste evangeliese beskrywing se neerskryf word teen ongeveer 70 nC gedateer.

Nou hoe het Paulus en Silas van die woorde van Jesus geweet? Nie net word wedersydse geskrifte as "aanhalingwaardig" deur Lukas, Matteus en Petrus beskou nie, maar selfs Jesus se eie worode word in herinnering geroep deur mense wat Hom nooit persoonlik (as mens) geken het nie.

Interessant ja?

In Vrede

1 comment:

Gideon said...

Yf,
Ja daar is nogal heelwat interessante punte. Ons mag natuurlik onthou dat Paulus, terwyl hy nou wel nie saam met Jesus geloop het nie, spesiale openbaring(s) gehad het, o.a. 2Kor.12:2-4. Daarmee sou mens kon sê dat hy moontlik veel meer “gehoor” het as Jesus se 12 dissipels.

Groetnis.
Gideon.