Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

7/18/2009

Humanisme vervang ateïsme

Lyk my humanisme is deesdae die nuwe buzz woord wat ateïsme op 'n baie subtiele manier moet vervang.

Die American Humanist Association het aan die einde van verlede jaar ook soos in London ‘n busveldtog in Washington DC geloods wat ten doel het om die konsep Love people not Gods te bevorder.

"Humanists have always understood that you don't need a god to be good," said Roy Speckhardt, executive director of the American Humanist Association. "So that's the point we're making with this advertising campaign. Morality doesn't come from religion. It's a set of values embraced by individuals and society based on empathy, fairness, and experience.”

So seg 'n ondersteuner van dié gedagte: The word humanist is so much better then atheist. The Atheist is what it is not, a humanist is a person whom have easy to translate values. Values that stand on their own, not just in opposition to another claim. And the best part is that secular humanism just covers a few straight forward sentences - not a whole book in deep need of moral first aid.

Volgens sommiges kan humanisme ook as toegepaste ateïsme verstaan word.

11 comments:

Liza said...

Net so terloops die volgende aanhaling uit 'n artikel op die Philosophy - All about webwerf: Secular Humanism - Exclusion Of God.
John J. Dunphy, in his award winning essay, The Humanist (1983), illustrates this strategic focus, "The battle for humankind's future must be waged and won in the public school classroom by teachers who correctly perceive their role as the proselytizers of a new faith: A religion of humanity -- utilizing a classroom instead of a pulpit to carry humanist values into wherever they teach. The classroom must and will become an arena of conflict between the old and the new -- the rotting corpse of Christianity, together with its adjacent evils and misery, and the new faith of humanism.” (My beklemtoning)

Sò, hulle wil nie erken ateïsme is 'n geloof nie, maar skroom darem nie om van humanisme as 'n 'nuwe opkomende geloof' te praat nie...?

Gideon said...

Jammer ek was die naweek weg (sonder om by julle verlof te vra. Nou eers net kopiëer, môre lees en later antwoord - indien nodig.

Groetnissies.

Henrietta said...

Een van die talle definisies van sonde wat ek iewers gelees het, is die volgende: "To try to be like God (waarmee daar nie in wese iets verkeerd is nie) without God" (wat beslis verkeerd is).

Is dit nie die basis van humanisme nie? En het dit nie maar by Adam en Eva begin nie?

Yf said...

Dag Vriende

Ek wou mos sê die selfgestyleerde vier ruiters van ateïsme Richard Dawkins, Daniel C. Dennett, Sam Harris en Christopher Hitchens is die laaste tyd bietjie stil - dalk onrusbared stil vir die lakeie. Het hulle dalk moeg geword? Of wou hulle net so bietjie rus of dalk slaap - 'n "powernap" jy weet? Dalk is dit dat die perdjies al bietjie holrug gery is? Daar is mos net twee soorte perdjies, reisiesperdjies en hobbelperdjies, albei het beweging maar net een het vooruitgang. Dalk het die arme vier bietjie rigtingbedonks geraak en moet die lakeie bietjie inspring en rigting gee? Sies tog. Soos ek in 'n vorige plasing gesê het, niemand hoef jou te oortuig van die wonderlike humanisme nie, kyk net om jou rond dat kan jy vir jouself sien hoe voordelig dit is om die godsdiens uit die skole en sosiale lewe te haal. Die bewyse is daar vir almal om te sien. Ateïsme maak jou a-godisties, maar humanisme maak jou kontra-antropologies of is die huidige kriminele en geweldadige humanistiese sameleweing tot almal se voordeel?

Liza said...

Ek dink dat humanisme/ate�sme slegs maar mens gemaakte pogings is om van God af weg te vlug...

Die bekende Amerikaanse filosoof en ate�s, Thomas Nagel, skryf in sy veelbesproke boek The Last Word die volgende "...I want atheism to be true and am made uneasy by the fact that some of the most intelligent and well-informed people I know are religious believers. It isn't just that I don't believe in God and naturally, hope there is no God! I don't want there to be a God; I don't want the universe to be like that." Sir Julian Huxley, Britse filosoof en bioloog, antwoord soos volg toe hy tydens 'n televisieonderhoud gevra is hoekom die wetenskapkringe die evolusieleer so vinnig aangehang het: *"I suppose the reason we leaped at The Origin of the Species, was because the idea of God interfering with our sexual mores."

Hierdie uitlatings laat my dink aan wat Augustinus ges� het: "You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you." maw alvorens die mens nie sy rus in God gevind het nie sal hy bly voort dobber en op al wat �n plek is soek na spirituele vervulling.

*Die ate�ste ontken natuurlik ten sterkste dat Huxley bogenoemde aanhaling kwytgeraak het...

Liza said...

Definisie:
Humanism, having its ultimate faith in humankind, believes that human beings possess the power or potentiality of solving their own problems, through reliance primarily upon reason and scientific method applied with courage and vision.

Bertus said...

Vir my is dit 'n vreemde verskynsel - die dat sommige ateiste klaarblyklik 'n 'evangeliese' behoefte in hulle het om hul boodskap te verkondig. Voel seker baie sterk daaroor.

Henrietta said...

Min mense het seker al soveel godsdiens-artikels geskryf as Neels Jackson.

In vandag se artikel
(hier: http://jv.news24.com/Beeld/Opinie/Rubrieke/0,,3-2085-66_2540963,00.html ) gaan dit vir hom oor die “hoe” van debate wat gevoer word – iets wat ons ook al hier op die blog bespreek het.

Lyk my hy stem so half saam met jou, Bertus. Oor ateïste sê hy in vandag se Beeld : “ Dit lyk my daar is aan ateïstiese kant mense wat deur skrywers soos Richard Dawkins geïnspireer word om ’n aktivistiese veldtog teen godsdiens te voer.”

As die Christelike godsdiens dan so minderwaardig en niksseggend is, waarom dit so heftig aanval?

Bertus said...

Henrietta

Dit lyk vir my soms asof aktivistiese ateiste voel dat hulle dieselfde modus operandi moet volg as Dawkins en Kie.

Dit is wat vir my so teleurstellend is van die huidige 'ateistiese diskoers': sarkasme, verkleinering van gelowiges en dies meer is die gekose 'aanvalsmetode'.

Behalwe vir een of twee uitsonderings, het ek nog geen ateis raakgelees of dopgehou wat nie Dawkins se voorbeeld volg nie.

Daar is natuurlik baie gelowiges wat ook hierdie negatiewe styl volg. Dit is ook jammer - beide groepe stoot meer weg as enigiets anders.

Ek lees die term 'sekulere fundamentalis' nou die dag raak - die praktisyns van die humannisme kwalifiseer sekerlik vir daardie titel.

Henrietta said...

Vanoggend se pienk-praatjie oor RSG "meditasie" pure humanisme!

Henrietta said...

Ja, vir party mense ís die weg na die waarheid soos 'n uitmergelende woestyntog - dankie Liza vir die relevante prentjie wat jy hier regs bo geplak het!