Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

7/10/2009

Etiese relativisme

Etiese relativisme
Nou maar goed, as julle nie gedink het my vorige plasing was intererssant nie, wat dink julle hiervan?

Noagse wette
Judaisme stel dit dat die regverdiges an alle nasies 'n plek sal hê in die "komen-de wereld" Volgens hule aanbid christene en moslems dieselfde God as die jode, en sal hulle, as hulle, hulle by die voorskrifte van hulle godsdiense hou, regverdig gereken word in die oë van die Here.

Omdat die Jode die Torah aanvaar het, het hulle 'n spesiale status in die oë van die Here. Maar wanneer die Jood sy rug op die Torah draai, verloor hy sy spesia-le status by die Here. Hierdie spesiale status kom met 'n prys - die jood het 'n baie groter verantwoordelikheid om die 613 wette te gehoorsaam en perfek te onderhou. Die nie-jood betaal nie so 'n hoê prys om regverdig in die oë van die Here te wees nie, hy of sy moet slegs die sewe wette onderhou wat aan Noag gegee is. Dit volg ook dat die Here 'n jood sal straf vir 'n optrede wat as die oor-treding van 'n wet (dus 'n sonde) beskou sal word. Dieselfde optrede van 'n nie-jood sal hom nie as wetsoortreding of sonde gereken word nie, omdat hy / sy slegs aan sewe wette moet voldoen.

Hierdie sewe Noagse wette kom in Gen. 9 voor en is die volgende:
1. Geregshowe moet opgerig word
2. Godslastering is verbode
3. Afgodsdiens is verbode
4. Bloedskande en huweliksontrou is verbode
5. Bloedvergieting is verbode
6. Diefstal is verbode
7. 'n lewende dier mag nie geslag word nie.

Hierdie wette is simplisties van aard en kan allerweë as goeie morele beginsels beskou word. Hierdie wette is bindend tot enige nie-jood, omdat alle mense van Noag en sy familie afstam, na die vloed. Enige nie-jood wat hom hierby hou sal 'n plek hê in die "komende wêreld."

In teenstelling daarmee is die juk van die Torah sleg bindend tot die afstamme-linge van die volk wat dit by Sinai aanvaar het en diesulkes wat hulle vrywillig daartoe verbind d.m.v. bekering tot die Jodekom.

Omdat nie-jode nie die voordeel van die Talmud het nie, word hierdie sewe wette minder streng op nie-jode toegepas. Byvoorbeeld, vir 'n Jood om die Here in die vorm van 'n mens te aanbid, sou afgodsdiens inpliseer, maar vir 'n Christen, wat Christus (wat liggaamlik as man op aarde gewandel het) te aanbid, word dit nie beskou as afgodsdiens nie.

Oorgeneem uit:
http://www.jewfaq.org/gentiles.htm#Noah
Sekulêre etik se vertrekpunt is gebasseer op die menslike eienskappe van inherente goedheid en altruïsme.

Drie belangrike beginsels of vertrekpunte vir die formulering van sekulêre etiiek word gehandhaaf:

Mense omdat hulle met ander kan empatiseer, kan etiese beginsels formuleer
Mense kan d.m.v. logiese beredenering 'n etiese stelsel ontwikkel
Hierdie mens-geskepte stelsel kan beter wees as enige godsdiens-geïnspireerde stelsel.

Dis tog te wonderlik. As jy 'n nie-Jood is wat jou aan hulle oortuiging steur, hoe lekker en gemaklik vir jou

Die vrugte van hierdie wonderlike, beter (meer verhewe as die geloofs-etiese stelsel) nuwe era (New Age) sekulêre etiiese stelsel sien ons natuurlik oral om ons raak. "The four horsemen of ateism" wat almal wat nie met hulle saamstem nie met soveel respek en deernis behandel, soos dit goeie mense betaam. In ons eie land soveel self-erkende ateïste ens. wat tog so opbouend optree teenoor ander se persoonlikhede en nooit enigiemand te na sal kom nie. Wat 'n voorbeeld is vir hulle en ons kinders. Openbare figure wat in die massamedia harmonie uitstraal deur persoonlike aanvalle op medemens.

Een van die dryfvere van evolusie is mutasies, want sien genoeg mutasies kan later aanleiding gee tot 'n nuwe spesie. Behalwe net dat mutasies genetiese materiaal verloor wat hulle dus swakker maak as hulle "ouers."

Die oorgang van 'n geloofsgegronde na 'n sekulêrgegronde etiese sisteem kan ook as 'n mutasie beskou word. En so het die samelewing homself gemuteer tot 'n beter plek vir almal waar naasterespek, waar die ryke verskeidenheid van die tien gebooie nie meer goed genoeg is of so goed is as die drie ou simpel beginseltjies van sekulêre etiek nie.

Nevermind evolusie - eerder retrolusie as julle my vra.

In elk geval in terme van die sekulêre etiek gaan julle my nou almal seker gee wat ek nodig het om gelukkig te lewe aangesien julle so baie empaite ens vir julle medemens het. Nevermind my fair share - dis te min - as ons voortreflike voorste burgers meer as hulle fair share kan kry hoekom nie ook ek nie? Dis mos reg. Natuurlik is dit.

Soos altyd in volle vrede

3 comments:

Gideon said...

Yf, dit is wel interessant watse vorms van geloof mense voor die dag mee kan kom.
Sonder om nou te gaan rond krap – ek glo nie dis Judaïsme wat sê almal aanbid dieselfde god nie – dis Nuwe Hervorming (New Age). Soos vantevore gesê: Daar is net één (en enige) God wat aanbid moet word – Hy wat Homself openbaar as Vader, Seun en Heilige Gees. Daarom is dit ‘n dwaling van die Nuwe Hervorming van die staanspoor af. En daar is geen ware geloof anders as dié in Jesus Christus nie.
Daar is ook die valse stellling dat ander, “sekulêre etiese norms” ‘n beter plek van die wêreld kan maak as christelike norms. As (sg.) christene tog maar net daardie norm(s) (liefde) ten volle kon/wou uitleef, sal dit enige ander leefwyse oortref in uitnemendheid.

Jy is reg omtrent mutasies. Daarom is dit vir my ‘n raaisel dat wetenskaplikes wat wéét dat genetiese inligting nie kan vermeerder nie, wel kan glo dat eenvoudiger lewensvorms ontwikkel het na meer komplekses toe nie.

Lyk my jy aspireer om nou ‘n “voortreflike voorste burger” te word!! (

Groetnis
Gideon.

Yf said...

Voortreflike Voorste Burger! My donkie man. (Die afr. vertaling van die Engelse 'donkey' wat met 'n 'a' begin. Laat my dink aan 'n mooi 'beeldenis' wat ek eenkeer gehoor het, ek sal dit bietjie plaas kan kan ons bietjie besin oor die Skrifgegroue egtheid daarvan. Wat die besware teen evolusie betref, dis maar een van vele Dalk kan ons dit ook bietjie jys?

Vrede daar

Yf said...

O ja, wou nog sê eerder as Voorterflike Voorste Burger dan liewer in baie opsigte ge-etikeerde christe wat geminag word want wat mense van my dink is "sticks and stones...." maar wat Jesus van my dink, dis allerbelangrik. En soos iemand eendag ewe sarkasties vir my gevra het "Wat kink Jesus van jou?" Al wat ek kan sê is "Vra Hom gerus self en sê my dan asb." Dalk is dit 'n stukkie indirekte evangelisasie?

Gröss Gott!