Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

7/13/2009

Die 'beeldenis' van die donkie

Ek noem hierdie 'n 'beeldenis' omdat net Christus alleen gelykenisse kon vertel om sekere geloofs- en openbaringswaarhede te illustreer.

'n Boer se donkie van eendag in 'n droë put. Hy kan aan geen plan dink om die donkie weer uit te kry nie. 'n Donkie kan tog nie 'n tou om sy eie lyf vasmaak nie. Intussen kerm die arme ou donkie vreeslik en smeek om tog asb. uitgehaal te word.

Radeloos roep die boer naderhand sy bure en vriende. Saam besluit hulle om maar die put toe ge gooi met donkie en al, al is dit ook nou maar net om die gekerm stop te sit. Met elke graaf gron wat op die arme ding se rug val kerm hy nou eers. Hy het alreeds so 'n groot probleem en dan val daar nog aanhoudend gemors op sy rug ook. Dan skud hy dit maar net weer af. Arme donkie.

Maar intussen gebeur iets wat niemand voorsien het nie. Hoe meer die mense gooi, hoe meer trap die donkie die afgeskudde grond onder sy pote vas. Uiteindelik begin sy kop bo die rand van die put uitsteek en naderhand kon hy uitklim. Wat na sekere dood gelyk het word sekere ontvlugting.

Die term put is mos eintlik 'n afkorting: P(rophets) U(under) T(raining) Nie waar nie. Ps. 50:15: en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer. En os is mos prieste, koning en profeet. Tussen hakkies, as ek dit reg verstaan het die priesters (met weinig uitsondering) tempel (gods) diens gedoen terwyl dit eintlik die profete was wat die Woord van die Here gebring het?

Vrede daar!

4 comments:

Gideon said...

Ja, die priester-amp verrig tempeldiens en bring offers;
profete-amp is om vir mense te sê wat God gesê het (baie mense dink mos "profeteer" is om dinge vooruit te sê!);
Konings-amp is om te regeer;
Só bring ons as priesters offers aan God - onsself, gebede, diensbaarheid, ens. As profete, om God se mond te wees in ons wêreld. As konings - om in Sy krag te heers oor die sonde/bose.


Net vir 'n glimlaggie - ek dink vanaand weer aan Lizatjie se humor toe ek jou skrywe lees (of is ek nou weer stout?): "En os is mos prieste" - toe dag ek: Wat het nou van die donkie geword??
Hoop ek het nie jou been uit lit uit getrek nie.

Vredevolle groetnis!
Gideon.

Liza said...

Slim donkie - as jy in die gemors beland moet jy jouself maar daar uitkry ook?

Dit laat my eintlik dink aan 'n ander put-verhaal soos vertel deur
Kenneth Filkins:

A man fell into a pit and he couldn't get out.
BUDDHA said: "Your pit is only a state of mind."
A HINDU said: "This pit is for purging you and making you more perfect."
CONFUCIUS said: "If you would have listened to me, you would never have fallen into that pit."
A NEW AGER said: "Maybe you should network with some other pit dwellers."
A SELF-PITYING PERSON said: "You haven't seen anything until you've seen my pit."
A NEWS REPORTER said: "Could I have the exclusive story on your pit?"
A FEDERAL BUREAUCRAT said: "Have you paid your taxes on that pit?"
A COUNTY INSPECTOR said: "Do you have a permit for that pit?"
A REALIST said: "That's a pit."
An IDEALIST said: "The world shouldn't have pits."
An OPTIMIST said: "Things could be worse."
A PESSIMIST said: "Things will get worse."
But Jesus, seeing the man, took him by the hand and lifted him out of the pit.

Yf said...

Haai Liza.
Danq vir die toevoeging. Baie oulik. Stuur tog die bron vir verdere leeswerk asb. Ek stel belang in 'beeldenisse - dis soos grafitti - waarhede baie kort saamgevat. Plaas 'n paar indien jy het, asb.

Vrede daar.

Liza said...

Yf, dis 'n e-pos wat ek 'n jaar of wat gelede van een van ons oorsese vriende gekry het.
Ek verpes eintlik sulke e-posse, want dit na-aap eintlik maar net die oorspronklikheid van die nage-aapte...sonder om self iets meer te sê.