Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

6/19/2009

Uitstekende verklaring oor God, wetenskap, kreasionisme e.a

Ek het die onderstaande brief baie behulpsaam gevind. (vanuit die Kerkbode)
GENESIS SÊ NET DÁT GOD SKEP - 5 JUNIE (4 Junie 2009)
Prof Hentie Boshoff van Potchefstroom:
Die afgelope maande verskyn briewe in Kerkbode vir en teen evolusie, kreasionisme en Intelligente Ontwerp waarin briefskrywers hulle siening as die finale waarheid weergee. In die proses word wetenskaplike kennis en Bybelse waarhede as voorwetenskaplike kennis bloot geïgnoreer of vermeng om argumente te “bewys”. Voorwetenskaplike kennis is die basiese uitgangspunt of waarhede as die bril waardeur jy die wetenskap interpreteer. Geen mens is volledig objektief of rasioneel in die beoordeling van feite nie. Predikante, op basis van dieselfde Bybelverse, interpreteer byvoorbeeld homoseksualiteit verskillend as finale waarheid. Dieselfde voorwetenskaplike bril geld ook in die wetenskap. Evolusioniste se voorwetenskaplike basis is dat die wetmatighede van die biologiese evolusie via natuurlike seleksie alles verklaar en geen bonatuurlike mag ’n rol speel nie. Die vraag hoe die oersel as begin van lewe ontstaan het, kan hulle egter nie verklaar buite om ’n Goddelike ingryping nie. Kreasionisme bou weer op die uitgangspunt van ’n skepping in letterlik ses dae in ’n finale vorm en wat daarna meganisties funksioneer (’n Deïstiese God wat Hom van die skepping onttrek het) met geen plek vir mikro- of makro-evolusie van spesies nie. Wetenskaplike bevindinge wat nie hierby inpas nie, word geïgnoreer, byvoorbeeld dat die aarde se suurstof-isotope (50 percent van sy massa) as voorwaarde vir lewe verskil van dié by die “chlondritic”-meteoriete wat baie nader aan die oerknal is en geen lewe kon dra nie. Wat evolusie betref: Die gelowige se voorwetenskaplike basis is dat die almagtige en onveranderlike God wat voor alles daar was en altyd daar sal wees, wat bo die natuur, ruimte en tyd se werking en beperkings staan (die wetenskaplik-kenbare) alles begin het en oor tyd volgens sy Raadsplan steeds laat herskep deur natuurlike prosesse. As Teïstiese God is Hy immanent in die totale skepping en veranderinge daarin teenwoordig, daarom is geen evolusie slegs ’n meganistiese proses nie. Genesis vertel dus dat Hy alles geskape het, maar sê nie hoe Hy dit gedoen het nie; die Bybel is nie ’n wetenskap- of geskiedenishandboek nie. Oor die hoe moet ons na die verskeie wetenskappe en hulle ontdekkings gaan. Om egter een wetenskaplike verklaring as die finale waarheid te sien, is om aan die mens goddelike insig te gee. Ons ken maar ten dele deur ons wetenskap en sal in hierdie bedeling nie by die volle waarheid uitkom nie. Hoewel daar net een volle waarheid is, het God aan ons verskeie openbaringsvorme gegee (die Bybel, die wetenskap, die natuur, die geskiedenisverloop). As ’n mens dus die wetenskap en Bybel sáám gebruik (in plaas van teenoor mekaar), kom jy dikwels tot beter insigte in sy Raads¬plan. Indien die Bybelse en wetenskaplike bevindings bots, is dit weens ons eie gebrekkige insig en interpretasie. Dat God dus makro- en mikro-evolusie as metode kon gebruik het in die ontplooiing van sy Raadsplan, is meer as net ’n teorie; baie wetenskaplike bevindings dui daarop. Presies hoe, weet ons nie met sekerheid nie. Die probleem kom wanneer die wetenskaplike bevindinge in isolasie van die voorwetenskaplike uitgangspunte hanteer word.

3 comments:

Henrietta said...

Goed om jou weer hier te lees, Bertus en dankie hiervoor . vinnig gelees, maak dit vir my nogal sin. Ek gaan dit uitdruk en met aandag lees. Geseënde naweek!

Henrietta said...

Amie van Wyk in vandag se By-bylaag van Beeld , “Drie debatte, baie vrae”, raak insiggewend aan vrae wat rondhang in die godsdiensdebat. Bertus, so tussen alles deur raak-raak hy ook aan dit wat jy in jou laaste plasing aanroer. Hier:

http://jv.news24.com/Beeld/In-Diepte/0,,3-67_2531101,00.html

Yf said...

Dag Bertus. Eintlik stem ek daarmee saal dat die Bybelgeen wetenskaplike handboek is nie. Evolusie is 'n poging om sekere verskynsels te verklaar en mens moet onthou dat die verskynsels eers waargeneem is deur Darwin (en Wallace) en toe is probeer om dit te verklaar. (Eintlik dink ek was Darwin se "wetenskaplike sprong" bietjie groot, want verskille wat hy in dieselfde spesie waargeneem het, het hy as't ware van toepas-sing gemaak op verskillende spesies. Al die voëlsoorte wat hy waargeneem het was vinke, net verskillende van mekaar. Gelukkig vir hom sou daar later nog bewyse voorendag kom wat sy verklaring ondersteun het. Maar in elk geval, hierdie verklaring (evolusie) van hoe spesies op mekaar gevolg het en ge-diversifiseer het is nie juis vreeslik oortuigend nie omdat daar juis soveel onbeantworode vrae is. Evolusie is in 'n sekere opsig anders as ander teorieë. Die verskynsels is eers waargeneem en toe word daaroor geteoretiseer, terwyl Einstein se teorieë, atoomteorie kwantummeganika teorie ens. was die teorie eers gevorm en later het die empiriese bewyse bygekom. Nog iets waaroor ek nogal wonder is waarom voel sommige selogiges tog so geloofsbedreig deur die evolusiemodel wat prosesse probeer verklaar? Geen (of ten minste baie min gelowiges) voel geloofsbedreig deur die ander wetenskaplike teorieë. As dit is hoe die Here geskep het, so what? Om die waarheid te sê, daar was in die aarde se geskiedenis al vyf "ELE - Extinction Level Events." Vyv keer dat lewe amper uitgewis was. Is dit nie wonderlik dat ten spyte van alles die Here nog so 'n wonderlike, ryke verskeidenheid van lewe geskep het nie? Hoe meer mens lees van die verskillende spesies wat bestaan of al bestaan het en die debateerbare oorgangsfossiele tussen hulle (indien enige) hoe meer wonderlik raak dit vir my. Wat DNS betref, dit is goed om verwantskappe tussen spesies aan te toon, maar dit verklaar nog nie hoe gene van eenvoudige spesies konvermeerder het tot by komplekse spesies nie. DNS materiaal kan wel beskadig raak of vernietig word (soos met mutasies die geval is - 'n ge-muteerde plant of dier het altyd minder gene omdat daar van die organisme se eienskappe verlore gaan) maar nooit vermeerder DNS materiaal nie. En dit bly die vraag: hoe is dit moontlik dat gevorderde lewe uit eenvoudige lewe kon ontstaan? Dis een van die groot "geloofspronge" van evolusie.

In vrede