Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

6/01/2009

RSG: Veranderinge in godsdiensprogramme

Gisteraand oor Oop Gesprek gehoor dat godsdiensprogramme gaan verander - as ek reg gehoor het, gaan dit hoofsaaklik oor "akkommodasie" van groter groep mense en wyer verskeidenheid van geloofsgroeperinge. Die woord "kerk" word oral uitgehaal. Die oordenkings word almal nou "meditasies". Kan nie veel kommentaar lewer tot mens paar maande daarna geluister het nie. Wat my wel opgeval het, is dat Magadeleen Kruger 'n paar maal verwys het na die gebruik van sodanige programme as
n manier om te poog om mense se waardes te verander? Myns insiens nou nie juis die beste plek of manier om te begin nie....

1 comment:

Gideon said...

Dit pas eintlik in die patroon wat ons nou oral opmerk: Dis 'n sagmaakproses op pad na die sg. Nuwe Hervorming (New Age).