Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

6/29/2009

Moddergooiery en sulke dinge

Die (s)preekwoord sê "Mense wat modder gooi verloor grond." Dis natuurlik op 2 vlakke waar en dit verwys eintlik na die ander vlak se betekenis. Dit beteken mos eintlik "Moenie oordeel nie" In terme van Mat. 7: 12: "Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete." en Luk. 6:31,37: " Behandel ander mense soos julle self behandel wil word…"Moenie oordeel nie, en oor julle sal nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie, en julle sal nie veroordeel word nie. Spreek vry, en julle sal vrygespreek word.".As jy modder gooi, gaan jy baie van daardie klewerige stof tot dankbaarheid kry.

Ewenwel, in Joh. 8: 2 - 11 kry ons die insident van die Fariseërs en Skrifgeleerdes wat 'n vrou na Jesus bring wat op heterdaad met owerspel betrap is. Nou hierdie is 'n insident wat soortegelyk is aan 'n gelykenis in die sin dat die Here ons 'n geloofslewe les wil leer. Ons weet almal die les word opgesluit in verse 10 en 11: "Toe het Hy regop gekom en vir haar gevra: "Mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie?" "Niemand nie, Here," sê sy. Toe sê Jesus: "Ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie." Hierdie les word weerspieël in die aangehaalde Mattheus en Lukas verse.

Dis ou bekende nuus ek weet maar dis net die agtergrond tot iets anders wat my opgeval het en dis eintlik waarby ek wil uitkom.

Jesus is in die tempel besig om die volk te leer. Die tempel is die simbool van die teenwoordigheid van die Here. Die aanklaers bring die vrou in die tempel (die teenwoordigheid van die Here) in en dit is waarskynlik die laaste plek waar sy wou wees. Hierdie kerkleiers kom kla haar aan voor die Here. So, waar staan dit in die Bybel dat gelowiges ander mense moet aankla? Voor 'n mens die oordeel kan uitspreek moet daar eers 'n aanklag wees anders is dit mos nie moontlik nie. Jesus oordeel nie, so Hy kla ook nie aan nie. (Die aardsvyand, die satan is die aanklaer.) Dis die Liefdevolle Genade wat uitreik na die mens. As jy in Sy teenwoordigheid kom wil Hy (tot en met die oordeelsdag) genade gee, onvoorwaardelik onversoek en onvoorwaardelik.

Maar dis nie al nie. Ek is nie seker van die historiese progressie nie, maar dan is daar Saggeus. Die Here wag nie net vir ons om in Sy teenwoordigheid te kom voordat en sodat Hy 'n verskil in ons lewens kan maak nie, Hy gaan agter Saggeus aan, na sy huis toe om die verandering in Saggeus se lewe te kan bewerkstellig. Hy soek, soos Hy vanaf die tuin van Eden af gesoek het om te vind en te red.

Watter antieke afgod of hedendaagse sektariese god doen sulke dinge?

Dien ons nie 'n wonderlike God nie?!

1 comment:

Gideon said...

Yf, jy moes 'n skrynwerker gewees het - jy slaan die spyker elke slag op sy kop!
Wat 'n wonderlike gawe van God - GELOOF - om nog Sy Woord op gesigwaarde te vat en die boodskap te verstaan, te glo en in die praktyk uit te leef.
Ek het juis kort gelede die insident van die ontugtige vrou in 'n boodskap aangehaal en iets soos die volgende daarvan gesê:
"Jesus het eintlik vir die aanklaers laat verstaan: 'Die klip waarmee jy gereed staan om mee te gooi, moes eintlik na jou gegooi gewees het'".
Ja, inderdaag 'n wonderlike God - wat Sy verlore skaap weer gaan soek en terugbring, wat vir Petrus, nadat hy Hom 3x verloën het, 3x vra: "Het jy my lief?"
En só baie ander...
Liefde is eintlik waarop alles neerkom.

Groetnis.
Gideon.