Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

6/25/2009

Die Werk v.d. Heilige Gees

Sien Opmerking 1

3 comments:

Gideon said...

DIE WERK VAN DIE HEILIGE GEES

Heiligmaking, Regverdigmaking en Reiniging
Gal 5:5 Want óns verwag deur die Gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons hoop.
1Kor. 6:11 En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God.
2Tes.2:13 Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid,
1Pe 1:22 As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig liefhê uit ‘n rein hart;

Hy leer en lei ons
Gal 5:18 Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie.
1Kor. 2:13 Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk.

Hy gee toegang tot die Vader
Efes.2:18 want deur Hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader.

Hy openbaar die wil van God
Efes.3:5 wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees,
1Kor. 2:10 Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God.
2Pe 1:21 want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.
Openb.2:11 Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie.

Hy versterk, ondersteun en vernuwe ons
Efes.3:16 dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens,
Fil.1:19 Want ek weet dat dit deur julle gebed en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek,
Tit 3:5 nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees

Hy laat God se wil gebeur
Hand.16:6 En hulle het deur die land Frígië en Galásië gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asië die woord te verkondig.

Hy bewerk/skenk liefde vir God
Rom 5:5 en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.

Hy skenk gawes: - 1Kor.12:4-11.

Hy verenig ons en skep gees van eenheid
1Kor. 12:13 Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.

Hy kan weerstaan en bedroef word
Efes.4:30 En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing.

Yf said...

Hallo Gideon. Soos gewoonlik 'n deeglike bydrae. Dankie Gideon. Jou middelnaam is nie dalk 'deeglik' nie? Dis werklik 'n plesier om met jou saam te blog. Eintlik behoort hierdie bydrae van jou net so te staan, maar net vinnig die volgende:

Adri\o Konig: Meer duidelikheid oor die Heilige Gees. 1976

Derek Prince: The Holy Spirit in you. 2001

Dirkie v d Spuy: Wanneer die Heilige Gees werk 1996

Gawes van die Heilige Gees in die O.T. Jes. 11:2: Die Gees van die Here sal op hom rus: die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here.

Vrede en nabyheid daar!

Gideon said...

Ja baie dankie Yf. Daar kom seker nog baaaaie kort maar, soos gesê, dit was maar net vir 'n Bybelstudie - kon dit nie eintlik "swaar" laai nie. Met my is dit soos die gesegde gaan: "Jack of all tradeds, but master of none" :-D
Yflike vrede daar.
(ÉN Groetnis!!!)