Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

6/24/2009

Die 10 Maagde

Hallo Vriende.
Ek begin deur eers die betrokke verse te plaas.
Mat. 25:1 - 5:
1: DAN sal die koninkryk van die hemele wees soos tien maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet.
2: En vyf van hulle was verstandig en vyf dwaas.
3: En toe die wat dwaas was, hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie.
4: Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hul lampe geneem.
5: En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.

Die hele hoofstuk is eintlik vir my inhoudelik merkwaardig. Daar is sekerlik ook altyd 'n gevaar dat mens iets in die teks sal inlees wat nie daar hoort nie - daarom vra ek julle gewaardeerde insette.

'n Gelykenis moet sekerlik simbolies verstaan word? Hierdie is tog seker nie net 'n vermaning om olie te koop terwyl die winkels nog oop is nie.

So, die simboliek van die Maagde is seker vanselfsprekend. Ek glo nie ons hoef iets in die simboliek van 10 in te lees nie. Die olie en lampe, aanvaar ek, verwys na die Heilige Gees?

Maar hier is wat my tref: Almal het vaak geword. Sinspeel dit op stoom verloor in die geloof? Tog het die helfte van hulle genoeg "Heilige Gees" gehad. Is dit te rym met stoom verloor in die geloof? Kortom, jy verloor stoom in die geloof maar jy het die Heilige Gees en daarom neem die Bruidegom jou nogtans saam met Sy koms. Indien dit wel die uitleg is dan bestaan die gevaar dat sommiges sal redeneer "Oh well, ons kan maar "in die Here se geheime diens wees" want ons toekoms is verseker." Terwyl dit tog seker so is dat ons, ons geloof moet uitleef volgens die groot opdrag en 1 Pet. 3:15

Nou is dit "over to you!"

10 comments:

Henrietta said...

My vinnige stuiwer in die beurs: Die verduidelikings wat jy gee, is soos ek dit ook al gehoor/gelees het. In 'n preek wat ek lank gelede gehoor het en my nog al die jare bybly, is die opmerking gemaak dat mens nie moet hoop dat jou lampie sal brand met ander mense se olie nie... "elkeen vir homself", as/t ware.

Yf said...

Skriba, die mooi prentjie kom sekerlik van jou af? Danq daarvoor. Jesus is die brood, die water en die lig van ons lewens. Jy het nie perdalks 'n mooi foto daarvan nie? Asseblief.

Liza said...

Het spesiaal die prentjie vir jou saamgestel.

Liza said...

Interessant. Ek dink jy’s reg. Dit hou verband met “stoom verloor”.
Spencer W. Kimball skryf in sy boek Faith Precedes the Miracle:
I believe that the Ten Virgins represent the people of the Church of Jesus Christ and not the rank and file of the world...
Hundreds of thousands of us today are in this position... Confidence has been dulled and patience worn thin. It is so hard to wait and be prepared always. But we cannot allow ourselves to slumber. The Lord has given us this parable as a special warning...


Wat ook interessant is van dié gelykenis is die vyf waaksame maagde se weiering om hul olie met die ander vyf te deel. Mens sou maklik kon reken hulle is selfsugtig en ongevoelig. Kimball skryf so daaroor...
The foolish asked the others to share their oil, but spiritual preparedness cannot be shared in an instant. . . . This was not selfishness or unkindness. The kind of oil that is needed to illuminate the way and light up the darkness is not shareable. . . . In our lives the oil of preparedness is accumulated drop by drop in righteous living.
It is up to each of us to determine whether we will be wise or foolish; whether we will outwardly display our belief and obedience while inwardly and privately failing to comply; whether we will be able to enter into the Lord’s rest, or whether He will shut the door and say “I know you not”.

Gideon said...

Yf, (e.a.) dankie vir hierdie besondere interessante gedagte. Ek wil graag saam in die skrum dink.
Ek meen dat ons moet altyd dit wat ons lees, probeer verstaan in lyn met die res van die Skrif – soos die gesegde gaan: “Skrif verklaar Skrif”. Dit beteken óók dat ons moet daarteen waak dat ons nie ‘n stuk só isoleer van die res dat ons geen ander “lig” het om dit beter te verstaan nie.
In hierdie geval dink ek ons moet EERSTENS kyk na die onmiddelike konteks waarbinne die gelykenis geskryf staan – die eindtyd, wederkoms & die eind-oordeel – Mat.24-25. Jesus wil hier beklemtoon dat die koms van die Bruidegom onbekend is en dat mense NIE die hele tyd as’t ware “met opgehoue asem na die hemel bly kyk nie”. Hulle raak gerus. Om dít te beklemtoon gebruik Jesus verskillende voorstellings – wat nie noodwendig in die fynste detail hoef waar te wees van die geesvervulde mense nie (dié met OLIE in hulle lampe).

Wat ek bedoel met “fynste detail”? Neem as voorbeeld die gelykenis van die saaier (Mat.13:3-8): Die saad val op klipperige grond, op die pad, tussen die dorings en op goeie grond. Geen boer saai tog só slordig nie – hy is tog meer spaarsamig met sy saad as dít! Maar Jesus se “punt” was: wat met die saad gebeur (die evangelie) – nie die slordigheid van die boer nie. Nou kon ons vra: “Wie van ons saai die evangelie só slordig?” – maar dit (sou ek sê) is irrelevant. Ook die daaropvolgende gelykenisse vul een die ander aan. (Vgl. bv. Die dom boer van Mat.13:30 is nie die punt nie [die onkruid kon dadelik uitgeskoffel word] maar wat gebeur wanneer beide die onkruid en die koring genoeg tyd gehad het).

Daarom dink ek nie ons hoef te veel aandag te gee aan die feit dat hulle almal aan die slaap geraak het nie. Vir my is die belangrikste dat almal geweet het dat ‘n bruidegom (soos vandag se bruide – ghieghieghie!!) se prerogatief was dat hy enige tyd wat hóm pas, kon opdaag. En omdat die meisies dít geweet het, moes hulle aanpas by die bruidegom se (moontlike) keuse en voorsiening maak daarvoor. Die dommes het nie getraak nie (ongeërg!) en die wyses was verantwoordelik en ernstig genoeg om voorsiening te maak vir die moontlikheid dat die bruidegom lank kon neem om te kom.

Om saam te vat: Wees gereed vir Sy koms. Die 5 dwase meisies het maar net gereed gelyk, maar was nie rêrig gereed nie!

‘n Laaste gedagtetjie: DIE OLIE (Heilige Gees): Dít kan ons nie vir mekaar “leen” of “gee” nie – net God kan. Die olie kan net by Die Winkelier gekry word.

Sal graag julle kommentaar verneem. Het ek miskien té wye draaie geloop?

Groetnis.
Gideon.

Henrietta said...

Baie dankie aan elkeen van julle - my innerlike is heerlik opgewarm ek voel waarlik gebless deur die besondere seënende gedagtes!

Yf said...

Danq vir die prentjie Liza! E-pos dit asb. vir my?

Gideon, getrou aan jou aard deeglik en leersaam. Tog so waar dat mens dinge altyd in konteks moet lees en ook deeglik bewus moet wees van watter literêre styl in die betrokke Skrifgedeelte gebruik word.

Ek wou eintlik by die gedagte uitkom dat die here nie volmaakte geloof van ons verwag nie - ons raak almal tog aan die slaap (Liza se aanhaling) maar defenitief verwag Hy opregte geloof alleen moontik deur die G.G. is jy dalk bewus van ander Skrifgedeeltes wat die gedagte sal ondersteun, of praat ek nou al weer 'skuins'? Tog is die teenkant net so waar, mens is nie veronderstel om aan die slaap te wil raak nie. Hier dink ek nou weer grofweg aan Pauliniese uitsprake om nie te laat salplê nie.

In Vrede

Liza said...

Yf net jy en Paulus sal seker weet wat salplê beteken...?:)) (Die vingerfoute is soms skreeusnaaks - toemaar ek terg net so 'n bietjie.)

Gideon said...

Yf het geskryf:
“Ek wou eintlik by die gedagte uitkom dat die here nie volmaakte geloof van ons verwag nie - ons raak almal tog aan die slaap (Liza se aanhaling) maar defenitief verwag Hy opregte geloof alleen moontik deur die G.G. is jy dalk bewus van ander Skrifgedeeltes wat die gedagte sal ondersteun, of praat ek nou al weer 'skuins'? Tog is die teenkant net so waar, mens is nie veronderstel om aan die slaap te wil raak nie.”

Mens moet dalk eers seker maak wat en hoe is (Bybelse) “GELOOF”.
Jak.2:14-26 spel “geloof” uit as ‘n praktiese lewensstyl of lewenspraktyk – teenoor die geloof slegs in feite (v.19). Hierdie feite-geloof, praktyk-geloof en hart-geloof gaan natuurlik hand aan hand (Hd.8:37; Rom.10:9&10).

Nou is dit moontlik (eintlik alledaags) dat ons nie altyd 100% “gelowig” is nie, dat ons nie altyd 100% ons “laat lei deur die Gees van God” nie (Rom.8:14). En natuurlik: hoe minder hierdie 100% raak, hoe “vaker” raak ons – tot in die slaap van die dood (Ef.5:14). (Ef.5:10-17 spel nogal die elemente van “wakkerbly” en “vaak word” mooi uit!).
Die troos vir die “opreg-bedoelende” gelowige is darem: “want ons almal struikel dikwels” (Jak.3:2) – sodat hy darem die moed sal hê om wéér te gaan bely en wéér probeer om reg te loop. (L.W.: lg. teksvers is nie ‘n verskoning / toestemming om moedswillig aan te gaan met “struikel” nie, maar ‘n troos vir dié wat nie wíl “struikel” nie!!).Sien in hierdie verband ook Rom.7, veral vv.15-25.

Daar is nogal heelwat oor jou vraag te sê – bietjie te veel vir hierdie plasing. Daarom dink ek gaan ek 3 stukkies oor die Heilige Gees plaas, dan kan julle dit sommer na julle woordverwerker kopiëer, die opskrifte bold, onderstreep, kleur ens., (want dit sal te veel tyd neem op die internet) en liasseer. Ek het dit ‘n tydjie gelede vir ‘n Bybelstudiegroep saamgestel.

Groetnis vir eers.
Gideon.

N.S.: Ek het my nogal “salp” gelag vir Liza se slimmigheidjie. En dan het ek ook ‘n hele tydjie na Yf se “G.G.” gesit en kyk voor ek besluit het wat hy nou werklik bedoel.
Tog kostelik wat kan soms uitkom as jou tikvingers nie reg saamspeel nie, nê?
Yf, ons aanvaar natuurlik dat jy ook glimlag daaroor!! ;) En dankie vir die pluimpie.

Yf said...

Ja, ja, julle twee! Sorrie oor die foute. Vir al wat julle weet was dit 'n toets om te sien tot hoe ver julle lees. Of moet ek nou mm sllutlborl blamllr vll d vlltl? rllk al hll lrllr!

Xxx!