Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

5/27/2009

Roeping/beroep? En wat het dit met Mammon te doen?

'n Paar sake in die onlangse media wys dat ou Mammon inderdaad springlewendig is hier in SA. Wilhelm Jordaan het 'n interessante opmerking in sy laaste artikel gemaak : dat studente in die universiteitsadministrasie deesdae as "kliënte" gesien word en dat dit verreikende implikasies het, onder andere dat hulle bepaalde eise aan die owerhede kan stel wat verband hou met die sake-wêreld.

En in gister se Praatsaam oor RSG was Freek Robinson se onderwerp onder andere S'bu Ndebele se duur "presentjie". Vrae is gevra, soos : mag "geskenke" aan amptenare gegee word? Moet(mag?) dit vóór of ná die lewering van 'n diens gegee word?

Wat iewers in Freek se program opgekom het, bly by my: dit is gesê dat ministers moet onthou dat ministerwees nie oor eie belang gaan nie, maar dat hulle hul taak as 'n roeping moet sien.

"Roeping" - sjoe, maar ek het hierdie woord lanklaas gehoor!

No comments: