Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

5/09/2009

Moeders Cybele, Rhea en Maria

Inligting wat deur ensiklopedieë oor die geskiedenis van Moedersdag verstrek word, dui daarop dat die viering van Moedersdag teruggaan na die lente-feesvierings in antieke Griekeland ter ere van Rhea, die Moeder van die gode. Later, teen 250 v.M. (voor Messias), is daar ook soortgelyke feesdae in Rome ter ere van Cybele, die Moedergodin, gehou. Hierdie fees het as Hilaria bekend gestaan en is gewoonlik van 15 Maart tot 18 Maart gehou.

Heelwat later, teen die sewentiende eeu, het die Katolieke kerk in Engeland begin om "Mothering Sunday" op die 4 de Sondag van die "Lent" seisoen te hou ("Lent" is die 40 dae periode van verootmoediging voor "Easter" elke jaar en die 4 de Sondag val gewoonlik in Maart of April). Hierdie 4 de Sondag van "Lent" (ook genoem: "Mid-lent Sunday") is spesifiek daaraan gewy om die moeders van Engeland te vereer. Die arm werkers wat in baie gevalle ver van hulle gesinne af by hulle base gewoon en gewerk het, het hierdie dag "af" gekry en is aangemoedig om na hulle gesinne te gaan en die dag saam met hulle moeders deur te bring. Hulle het gewoonlik ‘n spesiale koek, die sg. "mothering cake", saamgeneem huis toe, sodat daar behoorlik feesgevier kon word.

Lees verder....

2 comments:

Liza said...

Met die verspreiding van die Christendom deur Europa het dit gebruiklik geraak om op "Mothering Sunday" na die plaaslike Rooms Katolieke kapel te gaan en spesiale offers te bring ter ere van die "Mother Church". So het hierdie dag die konnotasie verkry dat dit ‘n dag is om gawes aan die gewone moeders, sowel as die groter "Moeder" (d.w.s. die Katolieke Kerk) te bring. Historici meen dat die rede waarom die "Mother Church" ook op hierdie dag vereer is, is omdat die vroeë kerk (in die tyd van Konstantyn) meeste van die gebruike wat voorheen aan die moedergodin gekoppel is, effens aangepas het en dit toe in hierdie gewysigde vorm aan die "Mother Church" gekoppel het. Seremonies, gebruike en titels waarmee Moeder Cybele voorheen vereer is, is deur die kerk in diens geneem om Moerder Maria te vereer. Die bekendste voorbeeld hiervan is die benaming "theotokos" ("Mother of God") wat vandag nog vir Maria gebruik word en wat opvallend ooreenstem met die titel ("Mother of the gods" – soms ook "Mother of God") wat voorheen vir Rhea en Cybele gebruik is.

Met die aanvang van die Industriële Revolusie teen die einde van die 18 de eeu het "Mothering Sunday" sy prominensie in Engeland en die res van Europa verloor. Hierna het die toneel van moedersdagviering na Amerika verskuif. Anna M. Jarvis (1864-1948) het met die idee vorendag gekom om elke jaar ‘n dag af te sonder waarop daar erkenning gegee word vir die onontbeerlike rol van moeders in mense se lewens. Die goewerneur van Wes Virginia het die eerste Moedersdag Proklamasie in 1910 uitgevaardig. Teen 1911 was daar nie meer ‘n staat in Amerika waar Moedersdag nie op een of ander wyse gevier is nie. Hierdie gebruik het spoedig na ander lande oorgewaai en op 12 Desember 1912 is die "Mother's Day International Association" gestig met die doel om wêreldwyd die viering van Moedersdag te bevorder en aan te moedig. In 1914 het President Woodrow Wilson van Amerika Moedersdag as amptelike vakansiedag verklaar wat jaarliks op die 2 de Sondag van Mei gehou moes word. Dieselfde gebruik word vandag nog in meeste lande ter wêreld gevolg.

Henrietta said...

Dankie Liza vir hierdie stuk navorsing - Sjoe, nooit geweet dié dag kom met soveel historiese bagasie nie - hehehe!

Tog lekker om vir 'n slaggie aan die "ontvangkant" van aandag te wees - gelukkige moedersdag virrie moeders wat dalk hier mag lees en sterkte met die opruim ...