Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

5/27/2009

Die uitwerking van woorde/terme

Dra woorde meer as net blote betekenis met hul saam? In 'n vorige plasing het ek geskryf wat Wilhelm Jordaan opgemerk het oor die gebruik van die woord "kliënte" vir studente aan universiteite. (Lees verder in opmerkings)

1 comment:

Henrietta said...

Ter illustrasie: Die verandering van grense het hier in ons wêreld tot gevolg gehad dat sekere onderwyskringe ("circuits") wat voorheen in Mpumalanga geval het, nou in Limpopo val. Dit het gemaak dat ons Limpopo- onderwyskundiges 'n groot aantal "nuwe" skole gehad het om te besoek, te ondersteun en te monitor.

Vakadviseurs word in Limpopo "curriculum advisors" (CA's) genoem, in Mpumalanga , "curriculum implementors" (CI's).

Op die oog af lyk dit nie na iets nie, maar die CA's besoek skole, gee raad en "gaan weg". Die CI's daarenteen, besoek skole, gee raad EN sien toe dat die raad wat gegee is, geïmplementeer word .... hulle is as't ware deel van die vorderingsproses EN word ook verantwoordelik gehou vir prestasies/nie-prestering van skole.

Die CI's se skole is meer gedissiplineerd en doen beduidend beter as die CA's se skole... laat mens dink, né?