Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

4/24/2009

God en die gode van Egipte - Willie Esterhuize


Ek het gisteraand Esterhuize se boek klaar gelees. Het enige van julle dit al gelees? Indien wel sal ek graag mettertyd julle indrukke wil bekom.

Die boek handel hoofsaaklik oor die gode van die Egiptiese ryk, wat hoofsaaklik Ra, Osiris en Isis was. Ons praat hier van 'n beskawing wat in een of ander vorm bykans 5 000 jaar bestaan het.

Die skrywer poog om die invloed van hierdie pantheon van gode op veral die Judeo-Christelike geloofsisteem te beskryf.

Die kort en die lank van die boek is dit: die monoteistiese God van Israel en die Ou-Testamentiese stories van die Bybel is tot 'n groot mate beinvloed deur die Egiptiese Ryk. Temas in die Bybel is op verskeie maniere geleen van die Egiptenare.

Dit was ook 'n lang pad vir die Jode om te vorder van 'n staat van politeisme tot een God - asook dat die Jode se tyd in Egipte 'n baie groot rol in veral hul geloofsontwikkeling gespeel het.

Nog 'n bottom-line van die boek: geloof en godsdiens, of dit nou die Christelike, Moslem of Jode is, is 'n uitdrukking van die mens se soeke na sin: ek kry die indruk dat die skrywer daarom meen dat al hierdie geloofsisteme uiteindelik net stories is.

Esterhuize se boek was wel vir my waardevol - ek verteer dit nog en sal veral die eerste en laaste hoofstuk nog 'n paar keer wil deurlees.

5 comments:

Gideon said...

Ek wonder soms waarna soek mense met sulke temas. Probeer hulle sekerheid kry dat God wel IS WAT HY IS? Soek hulle na maniere om die Woord van God onder verdenking te bring?

Ek vra nie hierdie vrae om af te kraak of te kritiseer nie - elkeen het die reg om sy standpunt te stel en sy gedagtegange te deel met ander. Ek ken ook vir Prof. Willie (ESTERHUYSE) baie goed (ek het filosofie by hom geswot)en hy is 'n baie gawe, rustige ou (ek hoop nog steeds!).

Ek wonder egter: God se self-openbaring in die Bybel is die vastigheid onder my voete. Die samestelling en die inhoud van die Bybel is op sigself 'n wonderwerk. Indien ek iets sou kon kry om daardie vastigheid onder my weg te kalwe, wat het ek dan bereik? Dan sou ek ook seker verdrink in die see van onsekerheid en twyfel.
Nee wat! "Die hele Skrif is deur God geïnspireer/gegee..." en dít is vir my genoeg. Daaraan klou ek soos 'n neet, en ek het gemoedsrus.

Maar hou asb. in gedagte: Ek mik na geen persoon nie, maar net die beginsel.

Groetnis.

Gideon.

Bertus said...

Hi Gideon,

Ek het die boek gekoop met die vooraf vermoede dat Esterhuize heel waarskynlik die meer 'tradisionele' manier van omgaan met veral die Bybel op een of ander manier sal verwater, iets wat natuurlik heel gewild is in sekere kringe.

Maar ek is in 'n sekere manier moontlik op dieselfde plek as waar Esterhuize hom met die boek bevind, naamlik dat mens meer 'seker' wil wees oor dit waarin jy glo. 'Seker' op 'n ander manier as die tradisionele glo, dus 'n ander tipe van rasionele glo, met meer insette van die sekulere wereld.

Om jou vraag te beantwoord- ek soek soms sekerheid dat God wel is wat Hy is, en nie een of ander mensgemaakte idee waarmee ons soos klomp gekke vir een groot 'ride' gevat word nie.

Dis sover vir my 'n interresante reis, maar soms ook erg steurend. Die vraag is - vermy jy die reis of gaan jy daardeur en ervaar hopelik 'n verdieping van jou geloof? Van jou verstaan?Vir Es

E

Bertus said...

Esterhuize is eintlik Esterhuyse.

Henrietta said...

God openbaar Hom deur natuur ook, (Ps 8, Ps 19 en dele van Job). Deur die eeue was dit een van vele strydpunte : kan mens volledig tot kennis van God kom deur die natuur? (Lees Rom 1 van v 18). Volgens die Gereformeerde leer is die antwoord : nee. Dit is interessant dat die dele oor die natuur in Job deur God self gebruik word om aan Job sekere van Sy eienskappe te toon wat Job op daardie stadium van sy lewe nodig het.

In aansluiting by wat Gideon sê: Daar is ander dele in die Bybel wat duidelik aantoon dat verbale verkondiging dié manier is waarop God verkondig behoort te word (Jes 52:7, maar veral Rom 10, vavaf v 13).

1 Kor 1 van 17 af gee vir my nogal insig in die feit dat om God te leer ken, nie net die voorreg van "slim" mense is nie, maar dat God Homself aan enigeen, ook "dom" mense, openbaar.

Gideon said...

Bertus, ek aanvaar die punt wat jy maak. Dit is reg so, en ek wens jou sterkte op die res van jou reis.
Ek het deur die jare die rukwinde van twyfel soms erg aan die lyf gevoel. My ondervinding het my egter daartoe gelei dat ek al meer die wonder van die Bybel ontdek en raakgesien het. Die Bybel bevestig nie net homself nie, maar word ook al hoe meer deur die wetenskap bevestig. Daar is (vir my) net eenvoudig geen manier waarop God nie is nie. Feitlik alles waarvan ek kennis neem, bevestig eenvoudig net dat Hy is. Daar is eenvoudig geen manier waarop gelowiges "vir 'n ride gevat" kan word nie.
Ek dink ek moet 'n stukkie daaroor skryf sodra ek 'n tydjie daarvoor kan maak.
Om maar net een en ander te noem: Die kompleksiteit van lewe; die samestelling van genome, selle, atome; die feit dat vader se saad die kind se bloed vorm en die kind se bloed nooit meng met die moeder se bloed nie, en die konsekwensies wat dit vir die christelike geloof het; die komplekse samestelling en integrering van die verskillende Bybeldele.
Ek moes my oortuiging miskien anders gestel het in my vorige plasing: Ek verwonder my só aan dié ontdekkings (wat net meer en meer word, hoe dieper ek grawe), dat ek eintlik nie probeer tyd maak om te gaan soek na iets wat moontlik my geloof in God en sy wonders kan bevestig en/of betwyfel nie.
Maar nou móét ek dit eers daar laat.

Groetnis vir eers.
Gideon.