Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

4/12/2009

Dreig daar ‘n skeuring in die NG Kerk?

In ‘n artikel “Teoloë kap König oor sy nuwe boek” deur Neels Jackson (hier:
http://jv.news24.com/Beeld/Suid-Afrika/0,,3-975_2498899,00.html skryf Jackson van die heftige reaksie wat König se boek ontlok het. Dreig daar dalk ‘n skeuring in die NG Kerk?

15 comments:

Henrietta said...

Nog uit die artikel:
“…..(in sy boek) bevraagteken König wat hy bestempel as die liberale teologiese standpunte van verskeie bekende teoloë oor kwessies soos die opstanding van Jesus Christus en die bestaan van die duiwel.
Daarteenoor sit König sy teologiese sienings uiteen.

Teoloë wat onder sy pen deurloop, is prof. Cas Vos, dekaan van die fakulteit teologie aan die Universiteit van Pretoria, sy kollegas, proff. Julian Müller, Dirk Human, Jurie le Roux, Danie Veldsman en Andries van Aarde, asook dr. Ben du Toit van Kaapstad.

Baie van die kwessies wat König aanroer, is al ’n paar jaar deel van die debat".

Yf said...

Hallo Henrietta,
Of dit 'n skeuring sal wees, twyfel ek want ek kan nie sien dat die (by gebrek aan beter woorde) die behoudendes of die ander groepering sal loop nie. Om eerlik te wees, die EI waarop baie van ons, ons hoop gevestig het (en waarvan Konig ook deel was/isj) was nie lewensvatbaar nie. Die ander groepering is (nog nie) so ge-organiseer nie. Mens sal maar moet sien wat gebeur op sinodevlak. Maar dat daar 'n sekere spanning is/ontwikke, dis verseker. Dat sekere uitsprake en sake aangespreek moet word, dit verstaan ek en ondersteun ek, maar...ek het nog die die boek gelees nie en is ook nie vertroud met die agtergrond nie, dus kan ek nie veel sê oor die meriete, al dan nie, daarvan nie. Ek wonder net net hoeveel mense gaan die boek lees en hoeveel gaan die pers lees - dus, uit 'n "promosie-oogpunt" vir die behoudende stem / -christene wonder ek net of hy homself (en ons) nie in die voet geskied het nie. Want mens egaan onthou wat in die pers staan en nie eers weet wat in die boek staan nie. Ten tweede, waarom net die dosente van een van die teologiese fakulteite van eek kerk uitsonder? Om mee te begin, hy sit self by UNISA, die hoofsetel van die nuwe ververmong. Vir my wat nog nie die boek gelees het nie en net op hoorsê (of "leessê") gaan lyk dit al te veel of hy vir verskuilde redes, iemand wou bykom. Waar of onwaar, ek is bevrees dis die indruk wat gaan bly. Dalk moes hy die name weggelaat het? Hoe dit ookal sy, ek dink lidmate "stem" nog meerendeels met hulle harte en nie suiwer rsioneel nie jy bly maar grootendeels lojaal aan jou gemeente en leeraars en enige nuwe beweging het lidmate nodig. Nie eers die afstigting van die APK kan as 'n skeuring beskou word nie - dit was te klein.

Maar verseker is dit so, ons behoudendes sal definitief ons stem meer duidelik moet laat hoor.

In vrede

Henrietta said...

Soos jy wonder ek ook of dit werklik op 'n skeuring sal uitloop, daarom wat ek dit in 'n vraagvorm gestel.

Sal König se boek die saak op die spits dryf? Myns insiens is daar beslis iets aan die broei.... mens wonder of die "beswaardes" die moed sal hê om die uitgewers se uitnodiging te aanvaar en hul sienings ook te publiseer.

Gideon said...

Die betrokke berig lui o.a.: “Van die teoloë is al na aanleiding daarvan aangekla van leerdwaling, maar hulle is onskuldig bevind.”
Die vraag is natuurlik: Is dit hulle eendersdenkende kollegas wat hulle onskuldig bevind het? Indien wel, sou die “liberales” mos outomaties onskuldig bevind gewees het! Dit is juis ‘n “behoudende” student wat destyds die eerste klagte van dwaalleer aanhangig gemaak het.
Verder loop Adrio König blykbaar deur onder benamings (vanuit die liberale kring) soos “Kleinboer” en “Bosveldboer”, en “het hy saaklik probeer skryf, sonder die baie byvoeglike naamwoorde wat Vos en Human in hul brief gebruik.”
Alles in ag genome, lyk my die liberales eet nou suur druiwe. Ek is eintlik verbaas dat Sakkie Spangenberg se naam nie ook daar voorkom nie – hy het mos ged. Januarie geskryf dat dit tyd is dat christene “die Augustiniaanse paradigma van die sondeval, verlossingsleer en eindoordeel” oorboord gooi. Ek kan dan nie help om te wonder nie: wat bly dan oor van die Woord van God?

Jy is reg, Yf, mens moet maar sien wat op sinodale vlak gebeur.
Gepraat van sinodes: Die Bybelgenootskap se riglyne (aan al die kerkverbande wat aan die vertaling deelneem) dat alle name van Christus in die Ou Testament (die Kneg, Boodskapper ens.) met kleinletters vertaal sal word in die 2016 vertaling is verontrustend. Byv. Jes.52:13-53:12 is alreeds in ons bestaande NAV (1983) so vertaal.

Beswaarskrifte hierteen deur (N.G.) Di. Danie Haabroek en Mike Smuts (Snr.) is reeds deur die N.G.Kerk-sinodes van Noord-Transvaal en Wes-Kaap resp. verwerp.
Julle kan volle besonderhede en beredenerings oor al hierdie aspekte kry in ‘n boeke uitgegee deur Prof. PW Hoek en Danie Haasbroek (75 bladsye, @ R20) – “Wil ons ‘n Ou Testament sonder Christus hê?”.
Ds. Danie se kontaknommers is (012)345-2753 en 076-789-3079, epos = daniehaasbroek@gmail.com.
Prof. Hoek is by (012)991-3013.

Die nuutste nuus is dat die proefvertaling vir ‘n gedeelte van die 2016 vertaling reeds uit is en dat selfs die Heilige Gees nou wegvertaal word deur die gebruik van kleinletters – o.a. Gen.1:2.

Ek dink ek het al hier genoem dat ek baklei alreeds sedert 1983 oor daardie vertaling – waar Roomse sakramentalisme so direk in die Bybel in-vertaal is dat jy nie anders (dááruit) as om te glo dat jy verlore is as jy nie gedoop is nie. Daarby verneem ek dat die Roomse Katolieke Kerk ook betrek is by die vertalings. (Kyk byv. Rom.6:4 & Kol.2:11&12. As julle wil, sal ek verduidelik – sê maar net).

Dit lyk my tog of die N.G.-teoloë die voorbokke is op hierdie glybaan na die nuwe wêreldgodsdiens – die Nuwe Hervorming (New Age). Lyk my daar is baie wat die Bybel wil reduseer tot ‘n feëverhaal.

Hier in my geweste baklei ek ook oor ‘n N.G.-leraar wat verkondig dat Noag, die ark en die sondvloed ‘n mite is, en dat daar verder fabels en oerverhale in die Bybel voorkom.

What is our world coming to? Ja-nee, dit lyk my die gronde vir skeurings (miskien nie net in die N.G.Kerk nie) raak al meer.

Ek dink ons moet ons stemme meer en dikker maak in die openbare media.

Groetnis vir eers.

Gideon.

Liza said...

Hallo julle,

Ek wonder, was daar al ooit ‘n tydperk van eenstemmigheid gewees in die geskiedenis van die Kerk? Staan die kerk van Christus dan nie juis bekend as die Strydende Kerk op pad na eenheid nie? As ons dit glo behoort ons die gevare van sinkretisme en relativisme, van sektarisme en absolutisme, van pragmatisme en pluralisme en al die ander ismes mos te wagte te wees en nie ontstel te word daardeur nie. Ons het mos die belofte van Christus (Matt 28:20) dat Hy al die dae tot die voleinding by sy kerk sal wees - al skeur die kerk voorkant toe nog ‘n duisend maal... En ook die belofte in Fil 1:6 dat Hy die goeie werk wat Hy in sy kerk begin het, end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag van Christus se koms.

Miskien sal ‘n ordentlike skeuring dien as ‘n broodnodige suiwering - ‘n soort skeiding van die skape van die bokke.

Henrietta said...

Dankie vir julle insiggewende bydraes - Gideon, dis 'n riem onder die hart om te hoor dat daar mense soos jy is wat ook so sterk soos ek oor die saak voel! Ek onthou ook nog die "Ferdie Mulder"- storie baie goed.

Liza, ek hoor wat jy sê. As opvoedkundige wéét ek hoe beïnvloedbaar jong mense is, en daarom kan ek nie anders as om besorg te wees oor blootstelling van jong mense aan teologiese inrigtings aan rigtings wat vir my regtig soos dwaalleringe lyk nie.

Ek dink Adrio König, wat soveel jare aan die Teologiese Fakulteit van Pretoria verbonde was, besef dit ook, en juis daarom hou hy aan en aan om daaroor te praat.

Is predikante en dosente nie dalk wél bewus van leerdwalings nie, maar ter wille van hulle "brood en botter" bly hulle stil nie? En is daar nie dalk 'n voorbeeld van Ferdie Mulder gemaak, om ander studente af te skrik nie?

Gideon said...

Henrietta, ek weet nie presies wat het geword van Ferdi Mulder nie, maar studente en predikante is nie heeltemal in dieselfde bootjie nie. 'n Student kan dalk afgewys word vanweë sy standpunte, maar 'n predikant kan slegs om ernstige redes (leefstyl en leerstellinge) afgesit word - en dan nie omdat hy "behoudend"is en die liberales oor húlle standpunte aanvat nie. So ek vrees eintlik vir die slotsom waartoe mens kan kom, nl. dat hulle stilbly omdat hulle nie van beter weet of van beter oortuig is nie. Ek self het al menige brief geskryf, maar dit word nie gepubliseer nie.
So dáár is vir jou 'n lekker sappige happie om aan te kou - jy het mos gesê jy hou van komplotte en sameswerings - of sulke goed - as ek reg onthou.
Ek onthou dat daar darem een brief van my lank gelede in die Kerkbode verskyn het - maar dit was net die helfte, wat heeltemal onvoldoende was sonder die laaste helfte - en so 'n verkeerde indruk geskep het.

Soos Liza sê (oja, "welkom terug"!): Miskien sal 'n ordentlike skeuring 'n goeie skeiding wees van die skape en die bokke.
(En nou krul die KK-inloerders se tone seker!!)
Groetnis.
Gideon.

Michael said...

Hallo julle,

Dit is voorwaar 'n lekker stukkie nuus om te lees dat Prof. König die debat van Skrif gesag op 'n spits probeer dryf. Dit is eintlik al wat ek uit hierdie stukkie nuus sien. Soos enige debat is daar die wat dit ten alle koste, met alle retoriese hulpmiddels tot hulle beskikking, sal probeer wen.

Een van die sterkste retoriese tegnieke wat iemand wat dalk nie werklik 'n argument het nie kan gebruik is om die ander party van vuil spel te beskuldig. Daarom moet ek met Prof. König saam stem, dat die saak beredeneer moet word op grond van die argumente. Die vraag is of daar goeie teen argumente van die liberale teologie se kant af gaan kom (ek is nie gepla deur die persoonlikhede betrokke nie, name beteken niks... net argumente). As iemand wat na die waarheid soek hoop ek werklik dat dit die geval sal wees... Goeie liberale argumente ;) hi,hi,hi.

Groete,
Michael

Liza said...

Ek hoop van harte Dr König gee die spulletjie gas. Ek dink die geknersery is 'n aanduiding dat hy 'n senuwee raak geboor het...en ek glo ook nie hulle argumente kan enigsins veel om die been hê nie - dis soos Dr Konig in 'n vorige Beeld-artikel gesê het ...Daar is die rykdom van die Evangelie, en daar is die willekeurige armoede van radikaal-kritiese teoloë.

Yf said...

Hallo vriend Gideon,
Moet net nie vir my sê jy het in die Kerkbode probeer publiseer nie. Jou gebrek aan sukses verbaas my nie. Gaan krap bietjie rond en kyk hoe die verskillende afdelings van Bybelmedia inmekaar steek en die bande met 'n sekere ander afrikaanse hoofsaaklik ateistiese / agnostiese webwerf en uitsprake oor o.a. Huibers (die Nederlandse arkbouer) en jy sal begryp wat ek bedoel.

Verseker Gideon moet ons behoudendes meer sigbaar raak, maar dit help ook nie ons "preek vir die bekeerdes" deur net in christelike media deel te neem nie.

Ek begin al hoe meer en meer praat van die Ou / Nuwe Vertaling. Kan dit nog regtig die Bybel genoem word. Ek wens so ek was Bybeltale magtig. Kan jy dalk 'n ander hulpmiddel aanbeveel?

Vrede en nabyheid

Gideon said...

Yf, ek gebruik e-Sword (soek op die internet) met die 1983 Afrikaanse vertaling, King James Version en Grieks (Lg. natuurlik N.T.) Die KJV het nommers, wat die konteks-betekenisse van amper elke woord vir jou uitspel. Die program akkommodeer o.a. ook Keil & Delitsch kommentaar, wat elke vers in sy konteks ontleed.
Ek is hopeloos met die Hebreeus (O.T.) daarom verlaat ek my baie op die KJV se woordbetekenisse en K&D se kommentaar. Daarby, natuurlik, ook my breëre verstaan van die Bybel se inhoud.

Hoop jy kom reg daarmee.

Groetnis.

Gideon.

Anonymous said...

Just build this forum via google. To death to join you. I came here to learn your language . thanks all.

Anonymous said...

SEO оптимизатор. Обеспечиваю продвижение сайтов. Стоимость работы от 50 у.е. в месяц.ICQ 625-466-909

SEO продвижение сайта можно разделить на 2 части:
1) Внутренняя оптимизация - это работа с содержимым ресурса; тексты, html-код, структура ресурса и тд.
Всё это необходимо привести в соответствие с требованиями релевантности поисковиков.
2) Внешние факторы - это количество и качество ссылающихся ресурсов на Ваш сайт. Чем больше сайтов цитируют (ставят ссылки, рекомендуют) Ваш сайт, тем авторитетнее он выглядит в глазах поисковой системы.
Важно, проводив SEO для сайта, не использовать запрещенные методы продвижения, иначе это может негативно сказаться на позициях вплоть до полного исключения сайта из индекса поисковой системы.

Вот, вкратце, из чего состоит SEO, как продвижение сайта. Это всё конечно поверхностно, потому как каждый из этих пунктов имеет множество этапов, нюансов и правил.

Особый пакет услуг SEO. Стоимость от 300 у.е.

Особый пакет услуг – это разовый комплекс работ над вашим сайтом, направленый на то, чтобы сделать его наиболее оптимизированным под поисковые системы. Приблизительные сроки выполнения - 4-6 недель.

Этап 1
Анализ SEO состояния сайта
Обзор сайта, планирование оптимизации и продвижения
Анализ сайтов "конкурентов"
Анализ и подбор ключевых слов
Оптимизация мета-данных (подбор ключевых слов, заголовков, описаний)
Оптимизация кода (первое предложение, тэги H1, жирный и курсив текст и т.д.)
Интегрирование системы для обмена ссылками

Этап 2
Создание карты сайта
Создание динамической RSS ленты новостей
Оптимизация ссылок (Search Engine Friendly URLs)
Проверка кода на соответствие стандартам W3C

Этап 3
Регистрация в поисковых системах и каталогах
Оптимизация контента

Danie Loots said...

Interessante onderwerp. Dit is nou meer as twee jaar later. Intussen het die Trojaanse Perd ook kom stof opskop. Ferdie Muller kan ook 'n paar laat opstaan.

Hoeveel het die volgende aanhaling betrekking op gebeure in die NG Kerk?

"We are also seeing the beginning of a badly needed change in the leadership of the whole church. With the almost constant assault now being released against Christianity, the church is waking up. Almost daily, I am hearing from Christian leaders who now see that the building of their own ministry, church, or movement, is no longer the main thing they should be doing—they are receiving a deep revelation of how we need each other and how we must be about building the whole body of Christ. Sectarianism is now only found in shrinking, dying churches. The fastest growing and healthiest churches in the world now tend to be those that it is really hard to put any sectarian label on even if they are a part of a denomination or movement. "

Dit kom uit Rick Joyner se weeklikse epos, hierdie week se subtitel is "Maturing in the Prophetic".

Ek is eintlik baie oningelig oor wat in die NG Kerk gebeur, maar ek het 'n vermoede dat die "NG Kerk" etiket stadig maar seker gaan vervaag, net soos baie ander kerk etikette waarskynlik gaan vervaag en verdwyn. Ek vermoed soos die aanslag teen Bybelgelowige Christene meer en meer word, sal ons gedwing wees om meer en meer mekaar te ondersteun en te onderskraag en help.

Danie Loots said...

Ek hoor uit meer en meer monde in die Hervormde Kerk ook die woord "skeuring". Ek vermoed, so hartseer soos dit vir my is, dat velkleur kwessies 'n groot rol hier gaan speel. Net soos die APK wegbreek dekades gelede.

Maar ek vemoed julle het julle ore baie nader aan die gonsinge as ek.