Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

3/09/2009

Wat is die essensie van Christenskap?

Gisteraand was ek hier en daar in die huis besig, en die radio aan in die agtergrond (ek dink dit was Jan van der Watt en Stephan Joubert oor onder andere die "emerging church"). Praat hulle toe oor die relevansie van die kerk in hierdie dae, die essensie van Christenskap en dinge waarsonder 'n kerk moontlik kan bestaan. Wat sou julle gesê het as julle aan die gesprek deelgeneem het?

5 comments:

Michael said...

Hallo Henrietta,

Ek sou gesê het dat Christene vandag is irrelevant omdat hulle materieel so selfvergenoegd** is dat hulle nie eens hulle eie geestelike behoeftes kan raaksien nie, wat nog te sê van ander se geestelike behoeftes. Hierdie siekte is sigbaar in die feit dat soveel uitryke na ander gemeenskappe het niks met Christus te doen nie maar net met humanitêre hulp.

Ek kan dit opsom deur te sê dat ons nie ons eie behoefte aan geregtigheid raaksien nie en ook nie ander mense se behoefte aan geregtigheid raaksien nie.

Dit opsig self maak Christus irrelevant en ons goeie dade teenoor ongereddes word dan wreed, want ons gee hulle 'n groente tuin, maar ons sien geen rede om hulle die ewige lewe te gee nie.

**Wat ek bedoel by "materieel selfvergenoegd" is dat ons so seker is dat al ons behoeftes en "cravings"/versugtinge kan deur materiële dinge versadig word.

Groete,
Michael

Yf said...

Hallo vriende,
Ek is deesdae maar skrikkerig vir die woorde 'christen,''christenskap' en 'christendom.' Dit is al so gekaap deur mense wat, na my mening, op grond van hulle optrede, ek gladnie kan vereenselwig of versoen met Christus as rolmodel nie, wat nog te sê as Verlosser. Mens kan ook seker nie sê jy is 'n Jesusling nie, wat Jesus was maar net Sy naam en rol op aarde en tog is Christus meer as dit. Daar kan tog nie verskillende soorte christene wees nie, soos skilpad, verkleurmannetjie en geheime agente christene nie? Jy is mos of een of nie.

Vir my is die essensie van christenskap Job 29:12-17; Mat. 25:35-40 en Luk. 10:33-35. Waarsonder die kerk kan klaarkom. "There are pillars and caterpillars - the pillars try to keep it up and the caterpillars try to destroy it from within." Daar is net 2 soorte perdjies, reisisperdjies en hobbelperdjies, albei het beweging maar net een het vooruitgang. Daarsonder, glo ek, kan die kerk klaarkom. Plus nog 'n klomp ander tipes, maar los dit daar. Ek glo 'n loutering / suiweringsproses is aan die gang en Jesus Christus sal nooit Sy Kerk ten gronde laat gaan nie. Die wat nie die ware leer verkondig nie word altyd deur uitgeloog. Ek weet daar is baie wat op hierdie laaste stellings sal wil toeslaan en vra wat is waarheid en suiwerheid om 'n kwessie of twispunt daarvan te maak. Dalk is waarheid en suiwerheid vir hulle nie meer so verteerbaar nie. Dalk is dit tyd dat ons net weer ons geloof herbevestig?
"Ek glo in God, die Vader, die almagtige, die Skepper van die Heelal....

Liza said...

Jesus Christus het gekom om ’n geloofsgemeenskap te stig - die Kerk. En die Kerk is veronderstel om die Woord (verlossing/redding/genade) te verkondig en na die behoeftes/nood van die gemeenskap om te sien soos wat die Christene van vroeër gedoen het...maw die klem moet meer op die doen val. En ek dink die Kerke begin dit al hoe meer besef dat daar nuwe maniere van kerkwees en die beoefening daarvan gevind moet word - veral om die jonger geslag te trek.

Het Christus dan nie self ‘n nuwe era ingelei (Mat 5:21-22) waarin Hy die manier waarop daar in sy dag oor godsdiens nagedink was, bevraagteken het nie? Hy het ‘n nuwe manier van aanbid, geloof en verstaan van God binne ‘n nuwe konteks kom vestig...

Henrietta said...

Voordat ek 'n kort opsomming gee van die gesprek van Sondagaand, wil ek net sê dat ek nou weer 'n diep-aangrypende, ou-ou (1970!) boek begin lees het : "Tortured for his faith" deur Haralan Popov, 'n Russiese pastoor wat 13 jaar in die tronk deurgebring het en gemartel is vir sy geloof.

In die sewentiger jare het ek 'n hele paar soortgelyke boeke gelees , en een na die ander het hulle gesê as mens van alles rondom jou gestroop is , maak baie min dinge saak en bly daar basies net dít oor: Jesus Christus en Hom as gekruisigde.... (1 Kor 2:2)

Henrietta said...

Wat verder uit die gesprek tussen die twee manne uitgekom het, is die volgende:

Twee basiese essensiele dinge :
1. “U is die Here” (om toegewy te wees aan die Here : “commitment”); en
2. Koinonia (met God en mense).

Stefan Joubert het iets gesê wat my diep getref het, n.a.v. die vers “waar twee of drie in My naam vergader, daar is Ek” (Mat 18:20). Hy het gesê dat selfs net twee Christene langs ‘n rugbyveld kan “kerk” wees!!

Iets anders wat my getref het, was hierdie : Mens moet nie stilstaan by die Christus van die Bergrede nie - ook Ghandi het daarin geglo -(Ek dink dit is min of meer wat jy ook aangeraak het, Michael), maar al die pad vir Christus volg tot by die kruis en alles rondom die kruis, dus die gekruisigde en opgestane Here. Daar is ook verwys na Galasiërs 1 vers 8, dat die mens wat “’n ander evangelie” bring, vervloek is.

Onder koinonia word verstaan : verhoudings; agape-liefde; lojaliteit; vriend-wees; totaal gerig te wees op ander gelowiges; dissipel-wees.

Nog iets wat genoem is, is dat die “teater-kultuur” van tradisionele kerke moet verander : dat mense die hele diens deur basies net “die agterkoppe” van mede-Christene sien !