Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

3/28/2009

Oordenking 3/4

GEBED IN DIE BINNEKAMER:

MAT. 6:6 “Nee, as jy bid, gaan na joubinnekamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader, wat sien wat verborge is, sal jou beloon (“in die openbaar”).

Sien verder kommentaar.

3 comments:

Gideon said...

Jesus is hier besig met die bergpredikasie, en Hy leer sy dissipels dat God nie net Koning is nie, maar ook ‘n liefdevolle Vader wat daarin behae skep om met Sy kinders om te gaan, na hulle te luister en hulle ook graag in die openbaar wil beloon.

Interessant dat die eerste onderrig omtrent gebed nêrens vóór Jesus in die Bybel voorkom nie – van Hom alleen, die bidder par excellence, kom die onderrig en lering.

Hy wil on leer om waarlik te bid, en Hy wil dit persoonlik doen. Soos elke onderwyser sy eie klaskamer wil hê waar hy sy vak aanbied, só wil Jesus ons binnekamer gebruik as klaskamer – daar waar ons aandagtig na Hom kan luister en inneem wat Hy ons leer.

Die eerste wat Hy ons in die binnekamer wil leer, is dat die hele mens in sy hele lewe gelei moet word deur Sy Gees en in waarheid (Luk.21:36; 1Tes.5:17).

En daar, in die binnekamer, sê Jesus, bring Hy ons in die heerlike teenwoordigheid van die Vader – die Vader wat ons daar verwelkom, wat ons liefhet, wat behae skep in ons teenwoordigheid, in ons bereidheid om van Hom te leer, naby Hom te wees, vir Hom te sê dat ons Hom bewonder en Hom liefhet, waarlik gemeenskap met Hom te wil hou.
Jesus leer dat hierdie Vader, wat nie deur die vleeslike oog gesien kan word nie, kan self sien en weet wat vir die mens verborge is. Maar tog beloon Hy sy kinders openlik, in die openbaar, waar dit gesien kan word.

Dit is in hierdie binnekamer, waar ons alleen met die Vader is en in Sy arms kan rus, dat Jesus ons wil leer om reg te bid. Die mens wat met sy eie agenda en planne met die Vader wil verkeer, moet hierdie waarskuwing hoor: “Julle bid, maar julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring” (Jak.4:3).

As jou hart koud en biddeloos voel, kry jouself in die binnekamer, en vra Hom om jou te leer om reg te bid. Soos ‘n Vader sy kind wil optel en vasdruk, só wil die Vader ook luister na Sy kind, en vir hom alles gee wat hom ten goede sal kom. Vertel Hom as dit koud en donker voel, vra Hom om jou te omvou met Sy liefde en warmte. Hy wíl dit mos doen! Waarom sou jy daaraan twyfel?

Vertrou jouself toe aan Hom – en wys ook vir die wêreld dat jy jouself aan Hom toevertrou het – en Hy sál dit in die openbaar duidelik wys. Hy belowe dit. En Hy hou Sy beloftes. Al wat Hy van jou vra, is dat jy na Hom toe sal kom met die eenvoudige geloof van ‘n kind.

Dit is nie die sterk en dringende toon van gebed, nie die gevoel van dringendheid wat gebed effektief maak nie, maar die rustige wete dat ek my sorge, my swakhede, my twyfels, my vreugde en vertroue aan sy voete kom neerlê.

Onthou: Jou Vader is, Hy hoor en sien in die verborgene – ook dít wat jy nie weet hoe om te sê nie. Hy ken die verlangens van jou hart, Hy het jou lief, en wil jou alles gee. Hy gee nie net alles nie – Hy ís ook alles, en Hy wil Homself vir jou gee. Vertrou Hom daarvoor. Hy sál jou beloon.

Jesus gee ons ‘n verdere versekering: Die Vader weet alreeds wat jy nodig het, voordat jy Hom nog kan vra.

Maak dít dan nie dat gebed onnodig is nie? Nee! Die Vader soek gemeenskap, ‘n intieme liefdesgemeenskap. Daarom sê Jesus uitdruklik: (Mat 6:7) En as julle bid, gebruik nie ‘n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. (:7) Moet dan nie soos hulle word nie”.

As ons dan ons behoeftes aan die Vader opgedra het, kan ons rus in die versekering: My Vader weet, Hy sien, Hy weet, Hy het my gehoor. En as ons dan nie dadelik kry wat ons vra nie, kan ons Hom vertrou dat Hy weet wanneer ons dit nodig het wat ons ooreenkomstig Sy wil gevra het.

Laat ons hierdie lesse neem en dit in-oefen, en laat ons Hom vertrou dat Hy dit gehoor het. In die skool van gebed wil Hy ons leer bid, leer om te volhard, leer om Hom te vertrou, leer dat Hy ons hoogste goed is, leer dat Hy ons openlik sal vergoed.

Laat ons leer om reg te bid, leer om ons hele lewe in afhanklikheid van Hom te lewe. Dan kan ons waarlik bid deur die Gees en in waarheid.GEBED
Ons Vader, ek verlang met my hele hart om U in my binnekamer van aangesig tot aangesig beter te leer ken, om U liefde en omhelsing te ervaar. Ek wil van U leer om reg met U om te gaan. Ek wil U as Koning oor my hele lewe hê, sodat my hele lewe een gedurige gebed en aanbidding tot U eer kan wees.

Laat my binnekamer vir my die beste ondervinding wees wat ek ken. Ek bid vir hulle vir wie daardie plekkie ‘n verpligting of ‘n las mag wees. Leer hulle ook die vreugde van ‘n persoonlike ontmoeting en gemeenskap met U. Laat hulle met verlange uitsien na dit wat U so gretig is om aan ons uit te deel.

Ek bid, Here, dat u elke gelowige kind van U in sy/haar binnekamer sal leer, en daagliks sal nader trek na U deuboorde sy en U liefdevolle Vadershart.

AMEN

Yf said...

Bietjie laat Gideon, maar hier is ek. Jammer. Soos altyd voel ek dat jou gedagtes erkenning verdien vir die Skrif wat hulle oopbreek. Iets wat my tref is die vermelding van die binnekamer. Gegewe dat Hy met JOde gepraat het en gegewe verder, dat die tempel so 'n sentrale deel van nie net hulle godsdiensbeoefening nie, maar ook hulle hele sosiale en kulturele lewe gespeel het - watter beter plek kan daar dan vir gebed wees as juis die tempel, daar waar die Here se teenwoordigheid (veronderstel?) was om te wees. (Dalk was Hy daar, maar die sluiers wat die Jode oor hulle oë gehad het, het hulle verhinder om Hom te sien, of dalk was Hy nie meer daar nie, ek weet nie)

Ewenwel, die Here vra Sy dissipels (dis nou ons ook) om nie na Hom toe te kom in Sy woning nie, (in teenstelling met afgode - na hulle toe moet jy maar gaan, by hook or by crook!)- nee Hy kom na ons toe, En jou binnekamer is die mees persoonlike deel van jou huis, jou persoonlike spasie, as't ware. Waar jy alle maskers kan afhaal, sal afhaal as jy enigsins weet wat goed, nee die beste vir jou is. Vergeet van openbare beloning want dis nie waarvoor ons bid nie, maar ons gebed is gerig op die mees private en oopstellende ingesteldheid. Het 'n mens dan nie ook 'n "binnekmaer" in jouself waar jou geestelike hart is nie? Tog makliker om in jou fisiese binnekamer by jou geestelike binnekamer ook uit te kom? 'n Jehova (van alle mense) het eenkeer vir my gesê As jy wil hê die Here moet met jou werk, dan moet jy aan die drie "h's" voldoen: You must be humble, honest & hungry.Dan is jy weerloos en waar is daar 'n beter plek om so te wees as juis jou binnekamer?

Vrede en nabyheid vir jou en jou gesin

Gideon said...

Hallo Yf. Dankie vir jou opmerkings. Ja, dis waar wat jy sê omtrent die intimiteit van die binnekamer.
Net 'n opmerking omtrent jou stelling: "Tog makliker om in jou fisiese binnekamer by jou geestelike binnekamer ook uit te kom?" Net soos jy sê - as ons net onthou dat die term "binnekamer" bedoel eitnlik 'n soort afsondering, sodat jy alleen is met God. So, glo ek, was Jesus ook as't ware in Sy "binnekamer" toe Hy uitgegaan het na die berg om te bid.

Groetnis.

Gideon.