Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

3/16/2009

17 comments:

Liza said...

Ons ervaar 'n tyd van geloofsverval en -verwarring. Talle Christene is ontnugter. Ander is raadop met die status quo en intussen raak al hoe meer kerkloos...

Wat is die oorsaak? Ek glo nie daar is ‘n maklike antwoord of oplossing nie. Maar die een ding wat verseker onberekenbare skade aan ons geloofslewe gedoen het is die afgewaterde en sentimentele melkkos-prediking en die feel good aanslag van die afgelope tyd wat 'n geslag "Christene" geskep het sonder insig in of ‘n honger na die dieper waarhede van die Woord en veral die Nuwe Verbond. Ons onderskeidingsvermoë het gevolglik afgestomp geraak en alles wat voorgesit word, word vir soetkoek opgeëet. Dis soos die spreek sê - Staan jy vir niks nie, val jy vir alles!

Die Hebreërbrief stel dit so in Heb.5:12-14: Hoewel julle teen hierdie tyd leraars, onderwysers, behoort te wees, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die Woord moet onderrig. ‘n Mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie [...]

Ek glo die tyd vir diepgaande reformasie in ons kerke het aangebreek - nie soseer om nuwe dinge te ontdek nie maar om eerder die ou dinge weer opnuut te ontdek...Ons moet gelowig terug na die Woord en nie skaam wees vir die waarheidsevangelie nie of anders gaan ons op geestelik gebied altyd babas bly wat op fyngemaakte kossies probeer oorleef.

(My advert. - tong in die kies gestel, het ek 'geleen' by Sacredsandwich, vertaal en ietwat aangepas...);))

Henrietta said...

Liza, wat jy hier skryf is baie waar.

Iewers anders het ek geskryf dat John McArthur een van die "reuse" is op wie se skouers ek al gestaan het. 'n Vraag wat hy gevra het, kan ek nie uit my kop kry nie : "Do you have a high view of God, or do you have a low view of God? "

Iets amper in dieselfde lyn het Ds Hendrik van Wyk by 'n kamp eenkeer vir ons gevra : ons moes ons 'n bladsy vol gaan neerskryf : "Wie is Jesus vir JOU?"

(Hieroor gaan ek slae kry, maar : kom ek om, so kom ek om....) ;))) Ek dink dis omdat ons nie meer "kategismus-preke" hoor nie, en kinders nie in Kategese ten minste geleer word WAAROOR die "Drie Formuliere" gaan nie....

Liza said...

Henrietta daar is 'n klomp bydraende faktore tot die dilemma waarin ons verkeer...en as jy so deur die internet blaai/'surf' dan kom jy gou agter dat hierdie ongeloofsding en aanslae nie net eie aan vandag se tyd is nie. Dit het 2000+ jaar gelede al begin.

Die bekende 19de eeuse predikant, C.H Spurgeon het, toe sy lidmate hom vra hoe hulle kan weet of die evangelie wat hy verkondig die waarheid is as daar soveel ander predikante is wat ander boodskappe verkondig, geantwoord: As ek deur die gange van die tyd terugstap, staan een na die ander man en vrou van God op en skud my hand. Hy noem toe 'n rits name op van bekende Christene deur die eeue - vanuit talle denominasies - wat nie geskroom het om soos hy ook die waarheidsteologie van die historiese Christelike geloof te verkondig nie, desnieteenstaande al die aanslae van die tye waarin hulle geleef het.

Hy het blykbaar ‘n geliefde uitdrukking gehad nl. dat If it is true, it is not new; if it is new, it is not true! maw al leef ons in ‘n wêreld wat van dag-tot-dag verander is daar dinge wat nooit verander nie. Al klim sekere mense die berg Sinai nou vir die duisendste maal uit om te verkondig dat God saam met die tye ‘n veranderlike is glo ek soos Spurgeon dat God en Sy waarheid onveranderlik is.

Dit sal my nie verbaas as die Formuliere geskrap of summier aangepas gaan word om byklank te vind by die nuwe denkrigtinge nie!

Michael said...

Hallo julle,

Dit is 'n lekker onderwerp en ek is bly dat julle daarmee worstel. Die insig wat ek vir julle wil bring is in die vorm van kritiek wat ek teen die hervormingsideologie het.

My kritiek is eenvoudig dat die hervormings ideologie ons oorgelaat het aan wolwe wat ingekom het sonder dat ons iets kon doen om onsself te beskerm. Die feit dat die kategismus nie gehelp het dat teoloë 'n sinvolle antwoord teen liberale teologie gehad het nie pla my. Die feit dat die hervorming nie 'n antwoord teen 'n naturalistiese uitkyk op die lewe gehad het nie pla my. In albei gevalle het teoloë en gemeentes altwee idees ingesluk en verteer sonder dat hulle dit geweet het. Nou sit ons met die vrugte daarvan en ons huil en wonder waar het dinge verkeerd geloop.

Ek voel werklik in die steek gelaat deur die hervormingsideologie. Julle moet baie mooi lees as ek van ideologie praat, dan praat ek van die volle verloop van die idees van die hervorming. Daarmee verwerp ek nie die logiese waarhede en bevestiging van die Woord van God nie. Dit is die uitkoms wat my krities maak.

Vir my is die ou hervormingsideologie nutteloos in 'n globale en ploralistiese samelewing. Moet verseker nie daarin sien dat ek nou relatiwisties en post modern wil raak nie... alles behalwe. Al wat ek sê is dat elke hervorming het sy eie ideologie nodig.

Daarom soek ek na die ideologie wat nou aan die ontwikkel is. Die ideologie wat die vermoeë het om die volle onveranderlike boodskap van Christus vir die hele wêreld te wees. Ek soek dit in 'n oorwinning oor die booshede van ons tyd... oorwinning oor evolusie in al sy wrede invloede... oorwinning oor materialisme en naturalisme... oorwinning oor irrasionalisme soos ons dit in post modernisme sien. Oorwinning oor humanisme wat sy eie godsdiens wil maak. Oorwinning oor subjektiwisme wat vandag se kerkmense laat glo dat die waarheid is relatief.

As julle my geloof in die ou hervormingsideologie wil herstel moet julle vir my wys hoe dit prakties hierdie booshede van ons tyd kan aanspreek. Ek is baie skepties, want dit het ons nie daarteen beskerm nie en ek sien ook nie hoe dit ons nou daarvan red nie.

(Moet asb. nie in hierdie kritiek probeer inlees dat ek kritiek teen die Bybel het nie. Ek het glad nie. My kritiek is teen die vermoeë om die boodskap van die Bybel suiwer oor te dra. As ek sê suiwer, dan bedoel ek tot op die vlak waar dit letter vir letter (konsep vir konsep) aanvaar word as die onveranderde Woord van God self, van Genesis tot Openbaring.)

Julle moet ook weet dat ek deel julle frustrasie met die verwaterde irrasionele geloofskonstrukte wat verkoop word asof dit reddende krag het.

Ek weet dat God drie-enig dit sal bewerkstellig volgens sy raadsplan vir ons tyd. Net soos wat die hervorming dit vir hulle tyd gedoen het.

Michael said...

Op 'n praktiese vlak kan ek uitwys dat predikante nie geloofwaardig is nie want hulle kan nie die basiese logiese filosofiese vrae wat mense het antwoord nie. Hulle kan nie vir mense vertel dat wonderwerke logies volkome moontlik is nie, wat nog te sê om dit te verdedig teen skeptici soos David Hume en ander wie se denke vandag hoofstroom geword het.

As predikante gaan aanhou om mense te oortuig dat ons in 'n "Kersfees vader godjie" moet glo kan jy nie verwag dat enige iemand moet nog aanhou kerk toe gaan nie.

Waar is die gesag van predikante as dit by die rasionele werklikhede van ons lewe kom?

Ek kan hierdie lys van onvermoë baie lank laat word, maar kom ek stop sommer net by... Waar is die predikant wat 'n rasionele verdediging van God se daaglikse werking in hierdie heelal kan maak?

Omdat hulle nie daar is nie moet jy verwag dat mense gaan aanhou dink dat die wêreld is die produk van suiwer naturalistiese prosesse en God het eintlik nie veel daarmee te doen nie.

'n Rasionele argument is een wat nie aansprake op irrasionele onmoontlikhede maak nie en as 'n predikant vir my wil sê "...maar God doen goed wat vir ons irrasioneel en onmoontlik mag lyk... ons moet dit net aanvaar", dan moet hy eerder huistoe gaan. Dit is nonsens! God het homself volkome rasioneel verstaanbaar kom maak ten opsigte van alle aspekte van die werklikheid wat ons as mense moontlik kan ervaar, dit sluit alles wat ons moontlik kan ontdek in die heelal in. Dit is onmoontlik vir ons om oor God te praat buite ons ervaringsveld. Die feit dat God se almag buite ons ervaringsveld ook bestaan het geen relevansie vir ons nie en dui verseker nie daarop dat ons irrasionele ervarings behoort te verwag nie. Byvoorbeeld... Liefde is rasioneel omdat God dit geskep het en ons dit objektief ervaar as sulks.

Ek vra weer. Waar is die predikante wat mense rasioneel kan antwoord? Ek sien net 'n klomp post moderne praatjies makers wat ons wil oortuig van ons subjektiewe behoeftes en 'n subjektiewe geurtjie van Jesus soos 'n salfie daaroor wil smeer.

As enige predikant hier lees hoop ek hulle kyk nou diep in die hart van 'n opregte kind van God wat moeg is vir kompromie.

Liza said...

Hi Michael, waar dink jy sou ons vandag gestaan het as dit nie vir 'n Calvyn of 'n Luther was nie?
(ek vra omdat ek self graag wil bepaal hoe die koers van ons Christelike teologie sou verloop het sonder die reformasie, maw sou ons beter of slegter daaraan toe gewees het?)

En wat jy sê oor die onvermoeë van ons predikante wat die apologie aanbetref is werklik so. Dit is dus nie vir my vreemd dat al hoe meer mense deesdae eerder huiskerkgroepe stig as om kerk toe te gaan nie...Hartseer maar waar.

Michael said...

Hallo Liza,

Ek dink nie jy verstaan reg as jy dink dat ek nie die Reformasie sou wou gehad het nie. Soos ek sê, ek is nie teen die noodsaaklike waarheid wat dit vir ons gebring het nie. Logies gewys is ons die produk van daardie gebeurtenis en as ek na die produk kyk, dan is dit vir my duidelik dat dinge skeef geloop het.

My punt is dat ons nooit weer kan terug gaan na die menslikheid en ooglopende swakheid van die ideologie wat toe gegeld het nie. Ons plig is om die waarheid van die Woord weer te ontdek soos wat die mense van die Reformasie dit ontdek het. As ons nie gaan leer wat veroorsaak het dat dit so salig misluk het, waar ons nou staan nie, dan het ons ook nie veel kans om iets te leer nie.

Omdat ek glo dat dit objektiewe waarhede is wat presies dieselfde is as wat dit was toe Christus die nuwe testament aan ons kom vertel het, is ek seker dat dinge dieselfde gaan lyk op baie vlakke. Wat ek tog sien wat nie aangespreek word nie, en ons nou moet aanspreek, is die dinge wat ek genoem het... Naturalisme, Post modernisme, Evolusie, Humanisme en meer.

Christus het 'n volmaakte antwoord vir al hierdie dinge, maar dit sal ons niks help as ons dit nie verstaan of kan verwoord nie.

Om 'n voorbeeld te noem. Dit beteken niks vir 'n hardgebakte materialis en ateïs as jy vir hom sê dat hy 'n saligmaker nodig het nie. As ons wil dink dat die Heilige Gees dit aan hom moet verduidelik, dan kan ek net sowel vra hoekom het ons die Woord op Skrif gestel en hoekom het ons die Reformasie gehad. Ons plig is om 'n boodskap te verkondig wat verstaan kan word en spreek van die objektiewe waarhede van Christus. (Hier is ons weer by die "Kers vader geloof" wat so baie mense verkoop. Dan wonder ons nog hoekom mense dit nie koop nie.)

Een manier hoe ons dit kan doen is om mense weer te laat verstaan dat hulle verantwoordelik vir hulle dade is. Hulle is nie net onwillekeurige chemiese oorlewingsmasjiene nie. Toevallig is die gebrek aan 'n vrye wil een van die grootste verskonings wat materialistiese ateïste gebruik as verweer dat hulle nie redding nodig het nie.

Henrietta said...

Michael jy sê:

"As julle my geloof in die ou hervormingsideologie wil herstel moet julle vir my wys hoe dit prakties hierdie booshede van ons tyd kan aanspreek. Ek is baie skepties, want dit het ons nie daarteen beskerm nie en ek sien ook nie hoe dit ons nou daarvan red nie".

Ek wil die “beskerming”-tema in hierdie aanhaling van jou hier aanraak deur dit te vergelyk met ‘n skool se dissiplinêre riglyne of kodes – ek dink jy sal saamstem dat skoolkodes (vir onderwysers en leerlinge) daar is onder andere ter beskerming van leerlinge? Indien ‘n kind seerkry wanneer een of ander kode nie nagekom word nie, waaraan kan dit gewyt word? Dat mense by die skool nie die kodes goed genoeg ken nie? Die kode self? Die nie-toepassing daarvan? Die kind of onderwyser se veronagsaming daarvan?

Vir my daar deur die eeue duidelike “riglyne” vir aanhangers van die gereformeerde leer neergelê in die sg. “drie formuliere”. Jy sê dat die “hervormingsideologie” soos jy dit noem, nie die booshede van ons tyd aanspreek nie, of ons nie daarteen beskerm nie – indien ons my vergelyking met ‘n skool se kodes gebruik, waar sou jy sê lê die fout?

Michael said...

Hallo Henrietta,

Ek dink jou voorbeeld is uitstaande en presies wat ek nodig het om te verduidelik wat ek bedoel.

Wat ek sê is dat daar nie kodes in die formuliere van eenheid bestaan vir die sondes wat ontstaan het gedurende die "Era van verligting". Daarmee bedoel ek dat die vrae wat geantwoord word in die formuliere nie vandag gevra word nie. Die Bybel bevat verseker die antwoorde, maar niemand kry dit nie omdat die Hervormingskerke soek dit in die formuliere en nie in die Bybel nie.

Dit is soos om te sê die skool kode wat jou beveel om jou kouse op te trek gaan 'n kind oortuig om nie dwelms te gebruik nie.

Dit is belaglik om te sien hoe predikante en skoolhoofde probeer gesag handhaaf sonder dat hulle die vermoeë het om hulleself of ander mense van die objektiewe waarheid van die Woord van God te kan oortuig. Jy het meer as lippe diens aan 'n ideologie wat deur mense uitgedink is, nodig.

Hoeveel mense kan 'n logiese saak maak vir die feit dat Christus wel God is? Hoeveel mense vandag kan 'n saak maak dat objektiewe morele waardes bestaan en MOET afgedwing word?

My ervaring van die formuliere van eenheid is dat dit vrae beantwoord wat in daardie tyd pertinent was en dat dit 'n reuse fout was om te dink dat dit volledig vir alle tye is. Wat ek voorstel is dat ons weer moet gaan kyk na die vrae wat ons wêreld vandag teen die geloof in Christus vra en dat ons dit weer so deeglik antwoord soos wat dit geantwoord is deur die hervormers.

Ek het 'n lys gegee wat maar net van die dinge is wat ek sien problematies is.

Die feit dat ons dit nie antwoord nie gee die liberale teologie die reg om alles uit ons geloof weg te suig... Hulle verkoop vandag aan gelowiges dat Chistus is nie God nie, objektiewe waarhede bestaan nie, jy moet jou eie geregtigheid skep, Christus het nie uit die dood opgestaan nie, die wetenskap bewys al hierdie aansprake onteenseglik. Het julle antwoorde vir hierdie mense of gaan ons agter die klip wegkruip en die formuliere vir hulle gooi? Die wolwe loop rond onder ons en ons doen niks om te beskerm nie...

Michael said...

Kom ek raak nou 'n bietjie meer positief en prakties. Ek dink ek het my kritiese punte nou sterk genoeg gemaak.

Hier is 'n artikel wat julle kan aflaai. As julle tyd het kyk daarna en sien of julle kan uitvind wat is die waarde vir iemand wat vandag oor objektiewe waarhede wil praat. Die artikel raak ook 'n klomp waarhede oor post modernisme en skeptisisme aan. Lees dit en leer die taktiek van die vyand ken.

http://www.nature.com/nature/journal/v458/n7234/pdf/458030a.pdf

Moet nie skrik omdat dit uit Nature kom nie.

Henrietta said...

Michael, die skakel werk nie. Wat is die artikel se naam?

Michael said...

Ek toets dit en dit werk heel goed vir my. Probeer om dit te copy en te past in die adress bar.

die naam is:
We cannot live by scepticism alone

Harry Collins

Kyk op www.nature.com

Dit is 'n pdf file so as jou browser dit nie toelaat nie moet jy dit self sodat jy dit kan aflaai of in jou browser oopmaak.

Henrietta said...

Dankie, Michael, het die titel ge-Google en so gekry. Sal met aandag gaan lees!

Henrietta said...

Hallo Michael,
Baie dankie vir die verwysing na die uiters interessante artikel – ek het dit gelees, geniet en waardeer.

Soos jy seker hier en op ander plekke ook al agtergekom het, het ek groot waardering vir “die formuliere” en beskou hulle nog steeds as ‘n tipe “meetstok”. Waarom? Volgens my, is elke artikel/”klousule” van die formuliere gebaseer op die Bybel (die Skrifverwysings is dáár), dit het die toets van die tyd deurstaan en dit word wêreldwyd deur alle gereformeerde kerke aanvaar.

Kan ons terugkom na die vrae wat ek hierbo gevra het? Ek het gesê: Indien ‘n kind seerkry wanneer een of ander kode nie nagekom word nie, waaraan kan dit gewyt word? Dat mense by die skool nie die kodes goed genoeg ken nie? Die kode self? Die nie-toepassing daarvan? Die kind of onderwyser se veronagsaming daarvan?

Ek is van mening dat “die Christelike wetenskap” (anders gestel: Christen-wetenskaplikes , -sosioloë, -dokters, ens. ens) met groot sukses hulle metodes kan toets aan die hand van die “drie formuliere”. Indien probleme ondervind word, kan bogenoemde vrae dalk help.

Geseënde naweek! Henrietta

Henrietta said...

Michael, jy sê : "Dit is soos om te sê die skool kode wat jou beveel om jou kouse op te trek gaan 'n kind oortuig om nie dwelms te gebruik nie".

Wat as die skool nagelaat het om wyer te kyk as net kouse, hare, lengte van rompie, belle in ore, neus, lippe of watter-plekke-ookal, en te kyk na byvoorbeeld dwelms, haatspraak, rassisme, ens ens?

En dan praat ons nie eens van die keersy nie : die oordra van positiewe lewenswaardes en gesindhede.

Die humanistiese gees wat al soveel eeue waai (soos jy herhaaldelik al hier en op ander plekke geskryf het) het ons Christene van so veel beroof! Humanisme is "plêstiek" man! Dis "fool's gold!" Alles net vir die skyn.......

Ek onthou jare gelede was Billy Graham hier en ek het oor die radio na hom geluister. Dit is in my geheue (as toenmalige onderwyseres) ingebrand toe hy sê : "If we in America could just have the Ten Commandments on the walls of our classes!" (Daardie tyd, en ek is seker nou ook nog, mag skole nie met Skriflesing en gebed ge-open word nie, en onderwysers mag geen Bybelversies teen hul mure of op borde plaas nie).

As dit by skole so gaan (dat die uitlewing van 'n mens se Christenskap "verbode"/onaanvaarbaar is) dan gaan dit waarskynlik ook so op ander plekke?

Is dit nie wat Liza se "Purity"-advertensie onder meer impliseer nie, dat Christenwees so "versap" , "papperig" en "verdun" geraak het nie?

Gideon said...

Liewe Michael,
Ek het ‘n paar probleme met jou stellings en vrae.

Jy sê: “Ek voel werklik in die steek gelaat deur die … volle verloop van die idees van die hervorming… Dit is die uitkoms wat my krities maak.”
“as ek na die produk kyk, dan is dit vir my duidelik dat dinge skeef geloop het.”
Daarom soek jy na ‘n ideologie wat vir jou oorwinning oor die verskillende “booshede van ons tyd” sal gee.

Ek dink die O.T.-profete kon gesê het hule voel in die steek gelaat deur God se voorskrifte wat Hy vir Sy afvallige verbondsvolk gegee het. Ten spyte daarvan het hulle keer op keer hulle rug op God gedraai. Waar het die fout dan gelê? By die riglyne of by die volk se inherente boosheid? Sou dit wees omdat dié riglyne verouderd geraak het? – Sekerlik nie! God se verordeninge en voorskrifte het (reg deur hulle geskiedenis) relevant en geldig gebly.

Nee broer, jy sal nêrens ‘n ideologie kry wat jou teen al die booshede wat jy genoem het, kan beskerm of daarvan kan red nie. Net so min as wat God se riglyne Sy verbondsvolk van afdwaling, ontrouheid en afgodery weerhou het. Die mens is nou maar eenmaal met ‘n sondige natuur gebore, en hy sal teen God rebelleer en Sy gebooie (en alles wat dit behels) ongedaan probeer maak, totdat die Heilige Gees hom oortuig van sy verkeerdheid – God se reddende genade.

Jy is nie duidelik voor wie se deur jy die “verwaterde irrasionele geloofskonstrukte wat verkoop word asof dit reddende krag het” lê nie. As jy die hedendaagse humanistiese, liberale teologie bedoel, stem ek met jou saam. As jy egter die hervormingsieologie bedoel, verskil ek baie sterk met jou. Dan moet jy ten minste kan sê in watter opsigte dit die “Skrifwaarhede” verwater tot “irrasionele geloofskonstrukte”.

Jy sê verder: “My kritiek is teen die [on]vermoeë om die boodskap van die Bybel suiwer oor te dra. As ek sê suiwer, dan bedoel ek tot op die vlak waar dit letter vir letter (konsep vir konsep) aanvaar word as die onveranderde Woord van God self, van Genesis tot Openbaring.)” (My [hakies])… “Daarom soek ek na die ideologie wat… die vermoeë het om die volle onveranderlike boodskap van Christus vir die hele wêreld te wees.”
Ek het ‘n eerlike vraag (met dien verstande dat jy die “formuliere van enigheid” gelykstel aan “hervormingsideologie”):
In watter opsig(te) dra b.g. NIE die Bybelboodskap suiwer oor nie?

Ek skryf ‘n aparte plasing oor predikante.

Groetnis en vrede.

Gideon.

Gideon said...

Michael, ek het ook ‘n probleem met jou stellings oor predikante.

Eerstens sê jy: “Op 'n praktiese vlak kan ek uitwys dat predikante nie geloofwaardig is nie want…”
Kom ons laat nou eers die redes vir jou stelling ter syde. Ek sien dit as ‘n ondeurdagte en onregverdige stelling. Jy gooi ‘n kombers oor alle predikante, ongeag sy oriëntasie, oortuigings, vermoëns of wat ook al. Jy oordeel verder dat geen predikant kan “basiese logiese filosofiese vrae” antwoord nie. Verder: “Hulle kan nie vir mense vertel dat wonderwerke logies volkome moontlik is nie, wat nog te sê om dit te verdedig teen skeptici…”
Jy is blykbaar onbewus van wat in teologiese kringe aangaan, en van die verbete stryd wat “behoudende” predikante (honderde van hulle) voer t.w.v.d. eer van God en die geloofwaardigheid van Sy Woord in al sy fassette. En daar is geen sprake van kompromieë met enige siening wat Gods Woord in enige opsig wil verdraai nie. As ek nie van beter gehoop het nie, sou ek sê dat jy skeer alle predikante onder die kam van Sakkie Spangenberg en sy liberalistiese geesgenote.
Dit is seker daarom dat jy sê: “Ek sien net 'n klomp post moderne praatjies makers wat ons wil oortuig van ons subjektiewe behoeftes en 'n subjektiewe geurtjie van Jesus soos 'n salfie daaroor wil smeer.” – wat jy ookal dáármee mag bedoel.

Ek is ook nuuskierig om te weet/verstaan wat jy bedoel met “As predikante gaan aanhou om mense te oortuig dat ons in 'n "Kersfees vader godjie" moet glo…” Watse ding is dit?

Sal jy asb. ook probeer verduidelik wat jy bedoel met “… die gesag van predikante…”? Ek is ‘n predikant, en ek is nie bewus van enige gesag wat ek het nie – net diensbaarheid aan Koning Jesus en Sy blye boodskap.

Ek verstaan ook nie wat jy bedoel met ‘n “rasionele verdediging van God se daaglikse werking in hierdie heelal…” nie. Waarom (en hoe) sou dit nodig wees om Hom te verdedig t.o.v. Sy werking? God se rasionaal verskil hemelsbreed van ons s’n. Sy gedagtes is nie ons gedagtes nie, en Sy weë is nie ons weë nie.

Ek is nie seker hoe ek jou oorvloedige gebruik van “rasioneel” en “irrasioneel” moet verstaan nie. Bedoel jy dat die Evangelie / God se rasionaal, rasioneel verklaar, verduidelik en/of verdedig moet word?

Ek dink dat dinge soos “irrasionele onmoontlikhede” (miskien) net in filosowe se koppe bestaan, maar my kop is te plat daarvoor. Kan jy dit miskien verduidelik vir ‘n dommerige ou? Ek kan darem verstaan dat (byv) dit vir my onlogies (irrasioneel?) is dat Moses net met die rots moes praat en daar sou water uit die droë rots kom (“logies onmoontlik”). Maar ek aanvaar dit omdat God dit gesê het. Nouja, dan moet ek seker ook maar huistoe gaan, want dis mos “nonsens”(?).

Jy sien seker by hierdie tyd hoe moeilik dit vir my is om jou te verstaan? ;)
Jy sê byv.: “Liefde is rasioneel omdat God dit geskep het…”. Ons het al vantevore verskil oor die vraag of God liefde geskep het. Ek het gesê nee, dis ‘n gegewene, nie ‘n skepping nie. Maar dat liefde rasioneel is? Nee, nie as dit kom by broederliefde (fielos) kom nie, en nog minder by erotiesie liefde (eros). Maar ja, tot ‘n mate as dit by “agapê”-liefde kom, waar ek myself moet kruisig om God of my naaste se beste belange te soek.

Uiteindelik dink ek dat jy die nuwe (liberalistiese) strominge in die teologie in gedagte gehad het, maar as jy dink dat dit sonder uitsondering die status quo is, maak jy ‘n baie, baie groot fout.

Groetnis vireers, en ‘n Yflike vrede vir jou.

Gideon.