Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

3/06/2009

500 jaar na die geboorte van Johannes Calvyn...


Johannes Calvyn, ‘n Frans-Switserse protestantse teoloog en hervormer, is op 10 Julie 1509 gebore, vanjaar dus 500 jaar gelede. Min mense het sulke diep spore in die gereformeerde teologie getrap. Hy was die hooffiguur in die ontwikkeling van ‘n teologiese stelsel wat later na hom vernoem sou word, nl. Calvinisme, ‘n stroming in die protestants Christendom. (Lees verder onder opmerkings).

16 comments:

Henrietta said...

Calvinisme het uit die Lutherse beweging ontstaan, onafhanklik van Luther s’n en onder invloed van ander skrywers en hervormers.
Calvinisme verwys dus nie net na die bewegings wat spesifiek gebasseer is op die leer van Calvyn nie, maar verwys ook in die algemeen na Protestantse dogmas van nie-Lutherse nationale kerke in Protestantse lande asook verskeie klein Protestantse hervormingsbewegings.

(Lees hier : http://af.wikipedia.org/wiki/Calvinisme)

So in dieselfde jaar van die 200ste “verjaarsdag” van Darwin, vier ons die 500ste van Calvyn ….

Ek wonder wat hierdie twee vandag vir mekaar te sê sou hê? ;)))

Liza said...

Ek wonder wat hierdie twee vandag vir mekaar te sê sou hê? ;)))

Ek glo dit sou maar 'n ongemaklike ontmoeting vir Darwin gewees het veral in die lig gesien van wat destyds met Servetus gebeur het...

Sy afskeidswoorde aan Darwin sou wees:
Man with all his shrewdness is as stupid about understanding by himself the mysteries of God, as an ass is incapable of understanding musical harmony
-J. Calvin

Michael said...

Ek het al baie gewonder of daar nie 'n verwantskap in die werk van die hervorming en die "Era van verligting" is nie. Die twee gebeurtenisse in die denke van mense in die Christendom (Westerse beskawing) volg direk op mekaar. Is die moderne wetenskaplike metode en naturalisme nie op 'n snaakse manier ideologies verwant aan die hervorming nie?

Wat sou Calvyn se invloed op die denke van Descartes en Kant gewees het? Of was dit Copernicus wat alles begin het?

Copernicus: February 19, 1473 – May 24, 1543

Calvyn: 10 Julie 1509 – 27 Mei 1564

Descartes: 31 March 1596 – 11 February 1650

Kant: 22 April 1724 – 12 February 1804

Darwin: 12 February 1809 – 19 April 1882

Soos ek in 'n ander gesprek genoem het. Van Copernicus tot by naturalisme wat God en die Bybel verwerp was daar 'n baie onderstrominge in die denke van mense gewees.

Ek spekuleer maar net hieroor en sal graag wil weet of enige van julle so 'n verwantskap kan raaksien. Wat was reaksionêr en wat het op wat gebou?

Groete,
Michael

Henrietta said...

"Nice try", soos die Engelse sê, Liza! Ek dink nog oor my eie probeerslag ....

Michael: " Calvyn se invloed was egter groter by die Switserse Hervorming wat nie Luthers was nie, maar eerder onder die invloed was van Huldrych Zwingli. Calvinisme het ook groot invloed gehad in Frankryk, Skotland (waar John Knox die Calvinistiese denke verbreed het) en ook die Nederlande" - gekry vanaf die skakel by die eerste opmerking.

Uit hierdie opmerking lyk dit my beïnvloeding is wedersyds?

Dan is daar ook iets soos 'n bepaalde "tydsgees". As mens dink aan "postmodernisme" en hoe wyd dit in verskillende vakgebiede te sien is, is dit baie moontlik dat ander vakgebiede ook geraak kon word.

Michael said...

Henrietta,

Dit is baie interessant dat jy die beïnvloeding of tydsgees vergelyk met die moderne invloed van post-modernisme. Ek volg juis op die oomblik 'n gesprek oor skeptisisme wat 'n fundamentele rol in post-modernisme speel.

Dit is vir my so leersaam om te sien wat skeptisisme nou eintlik is en so 'n prentjie te kry van die bose karakter van post-modernisme.

Kyk na hierdie artikel en uit die gesprek MOET julle net #44 se opmerking lees. Dit is uitstaande!

http://www.uncommondescent.com/science/we-cannot-live-by-scepticism-alone

Groete,
Michael
P.S. As daar van julle is wat positief oor post-modernisme is moet julle my verskoon, maar ek is baie skepties oor die gedagte skool en dink dit is gevaarlik. Ek het 'n alternatief en ons kan daaroor gesels.

Yf said...

Goeie Maandagmore, Vriende,

Henrietta is die eerste in ons kring om die ooreenkoms raak te sien, maar ander het ook al…

Ek het die naweek bietjie die "deep web" geraadpleeg - 'n seer tydsame proses.

Vir volledigheidshalwe, eers net 'n bietjie agtergrond voordat ek by Henrietta se insigvolle verwondering kom.

'n Mens moet bietjie weet van "string" en "superstring" teorie. Aangesien dit oorbekend is aan almal, gaan ek nie verder daaroor uitbrei nie. Hou ook in gedagte die (tot dusver) vier verskillende tipes breingolwe wat wel ge-identifiseer is (http://www.web-us.com/brainwavesfunction.htm). Laastens is daar "quantum entanglement" wat die funksionele sfeer is van die proses wat ek nou gaan verduidelik.

Hoe dit werk is dat die "string" en "superstring" modelle die basiese deeltjies van materie is, en wel in die vorm van energie. Julle weet dat energie en materie uitruilbaar is, gegewe die regte omstandighede, vernaamlik op kwantum vlak.
Breingolwe is energie van elektro-chemiese oorsprong en verteenwoordig gedagtes. Dus het ons elektriese breingolwe, (energie) wat op fundamentele vlak (superstring theory) met mekaar interreageer (quantum entanglement).

Ons weet ook dat energie / materie onvernietigbaar is. Afleidend is dit dus so dat gedagtes (breingolwe) bly voortbestaan, nie staties is nie, maar deur die ruim propageer (soos enige golf).

Verdra my nog net 'n rukkie dan sal alles duidelik word. Julle weet dat daar gesê word dat, net voor mens doodgaan, speel jou hele lewe voor jou af? Selfs elke gedagte en nie net elke insident nie - teen die spoed van lig natuurlik so dit neem nie vreeslik lank nie. Al die breingolwe wat jy eens gegenereer het, word uit die geheue opgediep en herhaal, maar in 'n "compressed" formaat.

Dus het ons nou onvernietigbare breingolwe van persone (in die geval Calvinius en Darwin) wat in gekonsentreerde (dus makliker herkenbare) form voorbestaan.

Al wat nou oorbly is om die breingolwe op te spoor en met mekaar te korreleer, dan kan ons die genoemde gesprek rekonstrueer. En dit is presies wat die vakwetenskap "cyber- mnematics" doen!

Wat hierdie wetenskaplikes gedoen het was om eerstens die plekke te identifiseer waar die twee persone oorlede is. Hulle was gelukkig, want dit weet ons presies. Golfteorie berekeninge is gemaak om te bepaal presies wat die vektor is waar die golwe tans sou wees. (Calvyn s'n bietjie verder). Die Aracibo radioteleskoop is toe gebruik om die golwe op te spoor (Gelukkig weet ons hoe die golwe behoort te lyk, want ons het hulle geskrewe nalatenskap) en 'n Gray 4 (quantum rekenaar) is gebruik om die verwerkings te doen.

Taal en algemene vooruitgang oor drie eeue heen in ag genome is 'n gesprek tussen die twee soos volg gekonstrukteer (n.a.v. korrelasies van die twee se gedagtes gedurende hulle onderskeie leeftye) (Calvyn was 'n denker - meer introvertief van aard en Darwin 'n ontdekker, meer observerend van aard)

Skynbaar het Darwin die gesprek begin:

"Goeie dag meneer. Verskoon my maar ek is ingestel daarop om verskille raak te sien en dit het my onmiddelik opgeval dat u voorkoms heel anders is as ons s'n."

"Wees gegroet in die naam van die Almagtige, meneer. Wat bedoel u, my voorkoms meneer, ek is 'n geskape mens, net soos u, dis maar net ons kleredrag wat verskil. Ek verseker u, ek is niks anders as 'n mens nie."

"Mag ek myself voorstel, my naam is Charles Darwin, en u is…?

"Bly om kennis te maak, Mr. Darwin, ek is Johannes Calvyn."

Werklik Mr. Calvyn, dis nou 'n toevallige voorreg, ek bedoel 'n toevalligheid en so 'n groot voorreg!"

"Daar is nie so iets soos toeval nie, Mr. Darwin, alles is Godgevallig."

"Dis eintlik dominie, is dit nie? Ek is werklik ge-eerd om met u te kan praat. Ek het al so baie van u gehoor, selfs die grote John Knox het met soveel lof van u gepraat."

"Dankie, maar ek weet gladnie van wie u nou praat nie. Nietemin, waarmee kan ek u help?"

"Ag, Mr. ekskuus ek bedoel dominee Calvyn, ek weet u is 'n groot Godsman, maar my observasies van die natuur het my gelei om 'n teorie te ontwikkel en ek sou graag wou hoor wat u daarvan dink."

"Al te seker, vertel my asseblief."

"Toe ek op die Beagle was…"

"Jy was op 'n hond, op dees aarde Mr. Darwin, wat se onsinnigheid is dit die?"

"Dominee, die Beagle is die naam van 'n skip en ek het op die skip gevaar en by sekere eilande gekom waar ek sekere dinge waargeneem het."

(onge-identifiseerde breingolwe, waarskynlik 'n kug van verleëntheid) "Ekskuus Mr. Darwin en was werklik nie bewus van 'n skip met die naam Beagle nie."

"In elk geval, Ds, daar het ek verskillende voëls gesien, van verskillende spesies…"

"Spesies Mr. Darwin?"

"Skuus Ds. 'n hond is 'n spesie, 'n kat, 'n bees, almal verskillende spesies."

"Daar is tog verskillende soorte honde, of katte of beeste en tog sê u die verskillende soorte honde is almal een spesie, so ook katte of beeste. Dis tog presies soos wat ek nog altyd gedink het, niks nuuts daarin nie."

"Ds. ek sien u is vlug van begrip. Ja, dit is so, hulle is almal voëls, maar verskillend van mekaar, dus wat my betref, verskillende spesies."

"Verskoon my Mr. Darwin maar ek kan nie insien hoe iets terselfdertyd dieselfde kan wees maar tog verskillende spesies kan wees nie."

"Ek kan dit nie nou verduidelik nie, maar ek wil graag by my teorie uitkom."

"Ek luister nog."

"Tussen die voëls van verskillende voorkoms, is daar ook ooreenkomste en daarom is my afleiding dat al die voëls daar 'n gemeenskaplike voorouer moes gehad het. Daarom moet ooreenkomste altyd op gemeenskaplike voorouers dui."

('n Onverwagte, onge-identifiseerde gedagte an iewers af) "Nie noodwendig nie, wat van "convergent evolution?"

"U mag wel verbaas lyk, Ds. maar ons het in ons besit (eintlik die museums) beendere van oerdiere wat ooreenkomste met mekaar vertoon en so kan ons terug redeneer totdat on net by een gemeenskplike voorouer uitkom, die eerste lewende wese."

"Ek is bewus daarvan dat alle lewende weses en ons as mense nie gelyk bestaan nie, Mr. Darwin. Is dit dan u teorie?"

(Gedagtelyn bietjie "gescramble," waarskynlik a.g.v. opgewondenheid) "Maar Ds. u begryp nie, daar is nou uitendelik 'n natuurlike verklaring vir die ontstaan van die mens! Ons hoef nou nie meer die Skepper in ons denke in ag te neem wanneer ons oor die skepping praat nie. Is dit nie wonderlik bevrydend nie?"


"Vryheid van God Mr. Darwin? Julle kan God met gemak en gerieflikheidshalwe buite rekening laat? Ek sien juis hier is baie mense wat Hom blameer vir alles wat verkeerd gaan. Julle wil Hom buite rekening laat maar julle wil Hom betrek deur Hom te blameer vir alles wat verkeerd gaan. Wees ten minste konsekwent, Mr. Darwin. Indien julle God buite rekening laat, het julle net julleself te blameer vir dinge wat verkeerd loop en meer nog, dan moet almal wat goeie, eerbare, vredeliewende lewens lei geaffekteer word deur al die slegte dinge wat sekere mense oor hulleself en die res van ons bring."

"Ds, ek is seker van my saak. Ek gaan nie my teorie aanpas nie, maar jy is welkom om by my aan te sluit, as jy wil. Ongelukkig kan ek jou nie halfpad ontmoet nie - my teorie laat dit net nie toe nie."

"Elkeen is seker geregtig op sy eie standpunt, Mr. Darwin. Maar ek sien jou "bulldog" roep jou. Gaan in vrede."

(Hierna net 'n gedruis van golwe / gedagtes, gelaai met emosie)

Tot sover die gekonstrueerde gesprek. Eintlik dink ek dit is onregverdig om die twee teenoor mekaar te stel, arme Calvyn is immer 300 jaar "agter" Darwin in ontwikkelingstyd en het dus nie alle ontwikkelingskennis tot sy beskikking soos Darwin het nie.

Interessant sou dit wees om 'n gesprek waar te neem tussen William Lane Craig en Richard Dawkins. Dalk is daar al so 'n gesprek / debat gekonstrueer?

In vrede

Michael said...

Baie goed gedoen Yf,

Ek is werklik beïndruk met die tegnologie en die gesprek was voorwaar insiggewend in sy opregtheid.

Ek moet erken dat ek dink Dawkins weet om nie met 'n filosoof swaarde te kruis nie. Dawkins het al soveel filosofiese belaglikhede kwyt geraak, ek dink nie hy sal in die openbaar daardie standpunte wil verdedig nie. Laat hom eerder liries raak oor die onmoontlike, hy is goed daarmee.

Groete,
Michael

Liza said...

Miskien moet ons 'n gesprek tussen E.T en Dawkins reël... - dan kan hulle vir ons vertel hoe die eerste biologiese selletjie lank, lank gelede ingesmokkel is vanaf Brodo Asogi - E.T. se tuisplaneet...:))

Henrietta said...

Oor Yf se bydrae sê Michael: "Ek is werklik beïndruk met die tegnologie en die gesprek was voorwaar insiggewend in sy opregtheid".

Ek kan maar net, nog oopmond van "verbysterde verwondering", saamstem... ;)))

Yf said...

Michael en Henrietta, as ek mag vra, waarom ontspoor julle my en Liza se WF storie sommer net so? Pleks probeer julle die illusie nog net so 'n bietjie langer uitrek. Ag, nee mense!

By the way, dit is dalk 'n nuwe en vars manier om bietjie die ou argumente en verskille aan te bied. Ganende op wat ons van mense weet, kan ons denkbeeldige gesprekke tussen hulle konstrueer. Behoort interessant te wees, dink julle nie? Dalk haal dit nog die koerante?

cu

Liza said...

Michael en Henrietta, as ek mag vra, waarom ontspoor julle my en Liza se WF storie sommer net so?

Hmmm...dis seker 'n geval van EXPELLED no intelligence allowed!;))

En Henrietta toe met die mond - dis vlieë tyd...:))

Yf said...

Vergeet dit! Niks van ex pelle nie, pelle bly ons almal van elkander!

Henrietta said...

Terwyl die gesprek hier op 'n ligter noot verloop, wil ek graag Liza se grappie by 'n ander plasing ook hier plak (my aweregse tipe humor sê my dit mag dalk hier ook pas?):

One day the zoo-keeper noticed that the orang-utan was reading two books - the Bible and Darwin's The Origin of Species. In surprise he asked the ape, "Why are you reading both those books"?
"Well," said the orang-utang, "I just wanted to know if I was my brother's keeper or my keeper's brother."

Henrietta said...

Michael jy wonder of daar nie 'n verwantskap in die werk van die hervorming en die "Era van verligting" is nie?”

Brian McLaren (van “Emerging church”-faam) wonder so bietjie anders :

I often wonder what would have happened if the full-scale Reformat had started, not with Luther and Calvin, Erasmus and Zwingli –- but with Francis (of Assisi). It's a curious twist of history. Somehow the Catholic church was able to embrace Francis and enfold him within the one existing church. But what if the splintering –- what if the full Reformation -– had started not with Luther, but with Francis? What would our world look like now? What would Christianity look like now? (hier: http://www.readthespirit.com/explore/2008/06/187-conversatio.html )

Dis so effe van die punt af, maar interessantheidshalwe.... Ek is nie ‘n vreeslike “fan” van McLaren nie, maar dit sal nogal interessant wees om te gesels oor dit wat julle altwee oor wonder......

Yf said...

Hallo julle,
Van Franciscus gepraat, hy is meer bekend vir sy gebed as vir sy uitgewerkte dogmatiese sisteme soos die hervormers. Vir Aquinas het ek ook baie respek want sy filosofie was werklik nuut is sy tyd en hy word deur baie RK' as hulle grootste toeloog gereken. Dalk was hy bietjie te vroeg vir die denkrigtings van die hervormers, maar hy het nie veel vroeër as die voor-hervormers John Wycliff en Johannus Hus geleef nie. (Albei as ketters deur die RK beskou - Hus na die brandstapel) Tog moes daar in Aquinas se dae al reformatoriese denke gewees het. Ek kan nie glo dat so iets net oornaag sou ontspring nie. Ek dink Calvinius was ook briljant (nie dat ek altyd met hom saamstem nie, ek skaar my meerendeels by Armenius) en mens kan net wonder wat daarvan sou kom as die twee briljante verstande bietjie saamgesels het. Nog 'n persoon wat mens as 'n hervormer kan beskou was Erasmus, nie dat hy ooit die RK verlaat het nie, maar nogtans.

Vrede daar

Henrietta said...

Wat Calvyn vandag aan leiers sou sê:

http://www.christianitytoday.com/ct/2009/march/19.40.html

Baie interessant - weer een van daardie "wat was eerste : die hoender of die eier?" tipe argumente. Leiers word deur God aangestel - is leiers dan bo die reg verhewe?

Ongelukkig is die meeste "leiers" die laaste ouens wat sal wonder wat die Bybel oor leierskap sou sê....