Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

2/26/2009

Oordenking: 1. "Here, leer ons bid"


Ek plaas hier die 1ste van 4 oordenkings met ons onlangse Week van Gebed. Erkenning aan Andrew Murray.
Ouens, onthou om saam te praat met konstruktiewe idees en gedagtes. Ek bly leergierig.
Lees verder onder opmerkings.

4 comments:

Gideon said...

LUK.11:1 “Here, leer ons bid”.
(Lied 510:1-4 – Genade, onbegryplik groot)
Inleiding:
Jesus het gesê:
Joh.15:4-7 – “Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie. :5 Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie. :6 As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand. :7 As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry.

Lote van ‘n wingerdstok is net soos die wingerdstok self. So, sê Jesus, moet ons in Hom bly, sodat ons soos Hy kan wees.

Jesus Christus is ons Hoëpriester, en ‘n priester se werk is om vir mense in te tree by God – die mens as’t ware te verteenwoordig soos ‘n advokaat in die hof. Hy tree voortdurend vir ons in by die Vader (Hebr.7:25).

Hy is ons Priester, Profeet en Koning. Aan ons het Hy ook daardie ampte (priester, profeet en koning) gegee (Openb.1:6; 5:10; 20:6).In die koning is die krag na onder (om te heers), en in die priester is die krag na bo (om in te tree). Daarom het die gebed van die gelowige groot krag (Jak.5:16).

As ons in Hom bly, het ons die gebed as ‘n kragtige wapen. Daarom is dit ons voorreg om gedurig vir andere in te tree – hulle saak by God te bepleit.

Ons verstaan nie altyd die plek en die krag van gebed in ons lewens nie. Daarom het Jesus se dissipels Hom gevra: “Here, leer ons bid”.

God wil graag die gebede van regverdiges beantwoord, maar baie mense klae dat hulle nie weet hoe om te bid nie, en dat hulle nie die geloofskrag het om gelowig te bid nie. Daarom wil Jesus ons leer om te bid, en ons moet gewillig wees om te leer.

“Here, leer ons BID!”. Hoe verstaan ons “BID”?

Vandag het ons nog daardie selfde vraag vir Jesus, en Hy wil ons graag leer. Ons moet leer om soos Christus te bid en in te tree – ons kan maar net vra - en niemand is ‘n beter leermeester as Hy nie.

Om te bid (om in te tree – om priester te wees) is die hoogste en heiligste amp waartoe mens kan styg. Dit is die wese van ware godsdiens, die kanaal van alle seëninge, die geheim van krag en lewe. God wag op ons gebede om sy beloftes aan ons te vervul.

Die Woord sê: “Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid” (Jak.4:3). Die Gees van God wil ons in staat stel om reg te bid.

Ons loop die gevaar om in die vorm van gebed vas te val, maar gebed sonder krag. Ons leer die vorm van gebed aan moedersknie, in die kerk, uit gewoonte, wanneer ons emosioneel so voel, maar het ons gebede die krag wat God wil hê dit moet hê. Wie sou nie graag die geheim van die regte, ware gebed wou leer nie – die gebed wat as’t ware God se krag vasgryp en dit aftrek na nie aarde nie?
“Here, LEER ons bid!!”

Here, ons bied onsself aan as U leerlinge. Ons wil graag leer om te bid soos U gebid het. Here, wat beteken dit om verkeerd te bid? Hoe kan ek REG bid? Here, LEER my!!

Ons het al die helder en duidelike beloftes in God’s Woord, maar sonde het ons verstand só verduister dat ons nie altyd reg weet om daardie beloftes waar te maak nie.

Ons aanbidding moet wees tot verheerliking van God, in volle oorgawe aan Sy wil, in geloofsekerheid, in die Naam van Jesus en ‘n volharding wat weier om tou op te gooi.

Dit alles moet ons leer. Ons moet dit leer te midde van ons twyfel en die wete dat ons onwaardig en onkundig is voor Sy aangesig. En ons moet bereid en gretig wees om van Hom te leer hoe ons moet bid.
“Here, ek weet nie hoe om reg te bid nie. LEER U MY!!

HERE, leer my!
Ons moet Hom aanvaar as HERE.

Hy, die Bidder by uitnemendheid, weet hoe om ons te leer bid. Niks gee Hom groter vreugde om dié te vind wat Hy kan saamneem na die teenwoordigheid van die Vader en hulle te beklee met die krag van ware gebed – om Sy seëninge af te bid op mense rondom ons. Hy soek mense om hulle op te lei om Sy medewerkers te wees in die wêreld waarin ons leef.

Miskien is dit ‘n onmiddellike dringende saak, miskien die vertroue van die vreugde wat ons daarin vind. Miskien om Sy Woord aan ander te leer, miskien deur ‘n getuienis te gee van verhoorde gebed.

Hy wil ons leer deur Sy Heilige Gees in ons harte; Hy wil ons leer deur ‘n moontlike sonde wat ons gebede mag verhinder, in ons lewens uit te wys.
Hy wil in ons woon, een met ons wees, soos die rank en die wynstok een is, sodat Hy ons kan leer om reg te bid.

Hy wil ons leer deur die gees van gebed in ons te plant, te kweek en te oefen, sodat ons soos Hy kan aanbid, intree vir ander, en ook ons eie nood aan Sy voete te kom lê.
TOTDAT ons kan uitroep: “Wie kan leer soos Hy!!?”

Jesus het nooit Sy dissipels leer preek nie, maar om te bid.
Om met God te praat, is meer as om met mense te praat.
En Jesus wil dít vir ons leer!!

Laat ons onsself tot Sy beskikking stel om ons te leer – deur Sy Woord en Sy Gees – want met só ‘n Leermeester sál ons vordereing maak. Laat ons tyd neem om daaroor te dink, daaroor te bid en onsself daarin te oefen. Hy wil ons nie net deelnemers aan Sy geregtigheid maak nie, maar ook deelnemers aan Sy werk van intree vir ander. Hy wil ons leer om ware priesters te wees.

Kom, laat ons vanaand in alle erns vir Hom vra:
“Here, leer ons bid”.

AMEN.


Bid gerus saam met my:

Ons heilge Vader, ons kom na U in die Naam van ons Verlosser en Middelaar, Jesus Christus.

Ons is bewus van ons swakhede en ons twyfel. U wat ons as U medewerkers wil verwelkom, wil ons ook leer om met U gemeenskap te hou, om U waarlik lief te hê, om U te aanbid in gees en in waarheid.

Soos die wynstok aan die rank sy lewe en sy vrugte gee, bid ons dat U ook in ons lewens sal gestalte aanneem, sodat ons vervul kan word met U – met U Gees en met U krag.

Leer ons, Here Jesus, om met leë hande voor u te staan, sodat U U eie krag in ons kan instort. Leer ons om as priesters voor U troon te staan, om vir ander in te tree, om U te aanbid en te eer soos U dit wil hê.

Maak ons opreg arm van gees, sodat U ons kan vul met U liefde en U krag. Laat ons die vreugde ondervind dat ons U kinders mag wees, die vreugde van weet dat U ons liefhet, en dat ons ons liefde vir U en vir ons medemens, in U Heilige Naam kan gaan uitleef.

Ons wil U as ons Vader eer. Daarom kom vra ons ook vanaand in diepe afhanklikheid, dat U in ons land waar daar droogte is, uitkoms sal gee.

Lê asseblief in hierdie oomblik U milde Vadershand op hulle wat siek is, wat pyn verduur, wat hartseer is, op hulle wat sukkel met twyfel en ongeloof, op hulle wat sukkel om die verlies van ‘n geliefde te verwerk.

Vergewe ons ons ongeloof en twyfel. Wys vir ons waar daar sonde in ons lewens is wat ‘n skeiding maak tussen U en ons. Trek ons nader aan U deurboorde sy en aan U hart. Leer ons om U opreg lief te hê en opreg te aanbid.

Here, leer ons om voor U te kniel met opregte harte, en met die wete dat ons niks van U kan verdien nie – dat allles net genade is.

In Jesus se Naam.

(Slotsang: Lied 528:1-3: “Leer my U wil, Heer”.

Yf said...

Haai Gideon,
Dankie dat jy dit met ons deel en veral vir die opregte gebed aan die einde, al is ons nie in die gebou saam met jou nie.

Gaan jy die verskillende gebede in die Bybel aanraak Gideon?

Is ons gebede dan nie soos 'n aangename geur vir die Here nie en dit is 'n bedieningsmanier wat elkeen kan doen ongeag jou omstandighede. En sal die Here dan nie ook jou in ag neem as jy Hom op 'n aangename geur manier dien nie?

'n Laaste gedagte: Gebed is tog immers 'n 2gesprek en daarom is my persoonlike getuienis en oortuiging dat mens nooit die terapeutiese waarde an gebed kan onderskat nie.

Vrede en nabyheid vir jou

Gideon said...

Yf vra: "Gaan jy die verskillende gebede in die Bybel aanraak Gideon?"

Kom ons sien!

Ek wou eers alles onder een draad pos, maar dan sou dit te lank geraak het. Toe dink ek ons vat dit maar soos dit kom, met elkeen se kommentaar afsonderlik by elke oordenking.

Ja Yf, dankie vir jou opmerkings.
Aangenaam.

Groetnis.

Yf said...

Gideon,
Terwyl jou nou besig is met al hierdie wonderlike dinge, kan ons begin versoeklysies maak van dinge waarvan ons meer wil weet? Dan kan jy asb. sommer 'n kort inledig gee? Soos bv. ek het al gewonder wat die ooreenkomste en verskille is tussen profesieë, beloftes en seënwense, in die Bybel natuurlik. Ek sien tog ooreenkomste want is elke profesie dan nie tog 'n seën en belofte ook nie, en andersom. Tog word dit by wyse van woorde onderskei, so daar moet tog unieke elemente aan elkeen wees? "Unpack" dit tog bietjie asb.

Vrede daar.