Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

2/17/2009

"'n Aangename geur... "


Liza se "parfuum-advertensie" (dankie Liza!) hiernaas het my laat dink aan wat daar in 1 Korintiërs 2 verse 14 en 15 staan : "Deur ons versprei Hy (Christus) die aangename geur van Sy kennis op elke plek. Ons is die welriekende geur wat deur Christus vir God opstyg, onder dié wat gered word sowel as dié wat verlore gaan."(Nuwe Lewende Vertaling).

10 comments:

Liza-Nel said...

Ja dis so 'n bietjie tong-in-die-kies woordspel met 'n skeut waarheid daarin...deur Sacredsandwich ek het so 'n bietjie voort borduur daarop.

Henrietta said...

Het ons nie al vantevore onder 'n ander plasing gepraat nie, van "many a true word spoken in jest" ....

Ons vroumense is so gesteld op ons parfume en lekkerruikgoed - sal dit nie goed wees as ons net so gesteld is op die "geestelike geur" wat ons deur die dag versprei nie?

Henrietta said...

Hierdie "hangende" rekenaar maak dat ek van tyd tot tyd die "publish"-knoppie 'n tweede keer druk - dankie dat jy elke keer my "boeboes" regmaak - ;)))

Dit is deel van die lieflike geur wat JY hier op ons blog versprei!

Gideon said...

Vergewe my as ek te "way out" of "heavy" is, maar ek kon nie die versoeking weerstaan om hierdie opmerking te maak nie:

2Co 2:14-16 "Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei.
:15 want ons is ‘n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan; :16 vir die laaste ‘n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste ‘n reuk van die lewe tot die lewe..."

Die toneel wat hier (tradisioneel in daardie dae) afspeel, is die triomferende koning wat terugkeer van die geveg, met sy gevangenes - moontlik die verslane koning ingesluit. Die gerug van sy aankoms het versprei, en sy mense drom saam in "die hoofstraat" waarlangs hy en sy troepe sal kom. Die mense brand allerande welriekende speserye en die "geur van oorwinning" versprei hang swaar in die lug.

Die koning en sy mense ervaar dit as die geur van oorwinning, maar die gevangenes ervaar dit as die "reuk van die dood tot die dood", want weldra sal die gevange koning en ander gevangenes tereggestel word - 'n donker vooruitsig - te midde van die welriekende geure.

Groetnis
Gideon.

Michael said...

'n Predikant, wie se naam ek nie kan onthou nie 'n hele ruk terug al 'n opmerking gemaak wat my baie laat dink het. Julle het dalk al self daarvan gehoor, so help my om die gedagte te laat herleef, asb.

Dit kom daarop neer dat die eerste kerk so suksesvol was omdat hulle 5 dinge gedoen het wat die Romeinse staatsbestel nie meer gedoen het nie. Die een ding weet ek is dat die Kerk het vir wese, weduwees en armes begin sorg. Die ander 4 kan ek nie meer onthou nie. Wat vir my duidelik is dat die Kerk het werklik 'n aangename geur in 'n vervalle beskawing ingedra, en so gegroei tot waar ons vandag is.

Uit 'n onlangse gesprek met my broer het iets duidelik geword wat aansluit by hierdie invloed van die eerste gemeente. Dit is die benadering tot die ekonomiese stelsel van daardie tyd. Aanvanklik het my broer gedink dat sosialisme is 'n Bybelse beginsel, maar ons het gou by die punt gekom waar ons erken het dat die reg tot eienaarskap nêrens deur die eerste Kerk ondermyn is nie. Selfs Annanias en Safira was nie ontneem van hulle reg op eienaarskap nie, hulle sonde was dat hulle gelieg het oor hulle gawe aan die gemeente.

Hierdie gedagtes het by my begin groeie en ek kan nou net die slotsom met julle deel... Ek dink die aangename geur van die geloof kom prakties te voorskyn in die feit dat die Christen Staat (die Kerk van Christus op aarde) eerbiedig individuele eienaarskap waaruit die oorheersende doelwit sosiale voordeel vir almal is.

Die "voordeel vir almal" aspek van Christen kapitalisme is lynreg teen die moderne kapitalisme wat die "voordeel van die individu" bo alles stel, met die ongegronde oortuiging dat die individu se voordeel sal die masse se voordeel verseker. (Hierdie verwronge siening is 'n stank in ons samelewing wat orals geruik word en uit die siek gedagtes van "Oorlewing van die sterkste" ontstaan.)

Dit alles gesê wil ek by julle hoor of julle dink dat die Kerk van Christus op aarde nog steeds daardie aangename geur vrystel... waar al die individue in die Kerk hulle vermoëns om kapitaal te skep inspan tot voordeel van die Kerk en nie net hulleself nie?

Groete,
Michael

Henrietta said...

Baie dankie Gideon en Michael, dat julle ons vrouens weereens stof tot nadenke gegee het ....

Deur my studies het ek by 'n plek (Mukhanyo Theological College van die Gereformeerde kerk) net buite Pretoria betrokke geraak - wat 'n wonderlike VOORREG! (Google dit gerus en lees).

Die plek het begin met 'n sendeling (Ds Rebel) wat jare gelede besorg was oor "pastore" wat nie behoorlik opgelei was vir hulle taak nie en hy begin het met basiese teologiese opleiding. Op die oomblik is Dr Flip Buys (nie die een van Solidariteit nie!) die prinsipaal daar. Deur die jare het die werksaamhede uitgebrei.

Praat van 'n aangename geur in die sin wat julle hier aanhaal : Die hele gemeenskap van KwaMhlanga word aangemoedig om baie nou betrokke te raak by die gemeenskap . Gesinne tree op as pleegouers vir VIGS-weeskinders. Bedags , wanneer die ouers werk, word hierdie kinders by 5 versorgingsoorde wat deur die kerk edryf word, afgelaai.

Elkeen van die 5 huise het 'n groente-tuin . Die kinders kry elke dag 'n bord gesonde kos met vars-vars groente uit hierdie tuine . Daar is ook 'n groter groente-boerdery waar mense uit die gemeenskap opgelei word om hul eie groente-tuine te maak .

Caregivers ("verpleegsters" wat sterwendes versorg wat aan VIGS ly) en caretakers (pleegouers) uit die kerkgemeenskap word ook hier opgelei.

Waarlik die geur van die oorwinning van Christus oor die bose...

Liza-Nel said...

Michael, heelwaarskynlik het die predikant verwys na die godsdiens-sosioloog Rodney Stark se bekende boek The Rise of Christianity
Hoor 'n bietjie wat is sommige van die redes wat hy aanvoer vir die blykbaar fenomenale groei van die eerste kerk na Christus se opstanding tot en met ongeveer 350 n.C:-
Van die ongeveer 7000 vervolgde gelowiges in die tyd van Handelinge 2 groei die kerk oor 300jaar teen 40% per dekade totdat
hulle omtrent 33 miljoen mense tel uit ’n totale bevolking in die Romeinse Ryk van 56 miljoen ... 33 uit 56 miljoen...
Stark meen die geheim vir die groei van die Christelike
kerk is geleë in die sosiale netwerke en intieme
interpersoonlike verhoudings en lojaliteite wat hy gevorm
het sonder dat hy eksklusief en geslote geraak het.
Sy lojalojaliteit aan Jesus Christus het alle ander lojaliteite oorskry. Die andersheid en aantrekkingskrag van die beweging kan soos volg in die volgende hoofpunte saamgevat word:

Die Christene het anders as die wêreld geleef
Die evangelisasie metode van die vroeë kerk, hulle sendingwerk, was nie spesiale predikers, sending-
organisasies en evangelisasie veldtogte nie. Dit was dood-
eenvoudig die getuienis wat van die talle klein huisgemeentetjies
uitgegaan het. Hulle liefde vir mekaar en vir ander, hulle gesindhede en verhoudinge
het op ’n totaal ander etos as dié van die wêreld om hulle berus.

Christene het vir mekaar en ander uit liefde versorg
In die tydperk van 300 jaar was daar twee ongelooflike
groot epidemies in die Romeinse ryk. In 165-180 n.C. is ongeveer ’n kwart tot ’n derde van die mense in die Romeinse Ryk dood. ’n Honderd jaar later was dit weer so. Toe die tweede epidemie op sy ergste was, is
ongeveer 5000 mense per dag in Rome alleen oorlede.
Die Christene het in dié tydperk veel beter as enige ander groep oorleef omdat hulle na mekaar en na siekes omgesien het. Na elke epidemie was die persentasie
Christene wat deel was van die totale bevolking veel hoër
en het mense in groot getalle by gemeentes ingeskakel.

Christene het hulle huweliks- en gesinslewe volgens die Bybel se beginsels ingerig
Die seksuele moraliteit van die Romeinse Ryk, spesifiek in en om Rome, die groot stede en onder die hoëlui, was deurspek van perversiteit. Homoseksualisme, aborsie, prostitusie en die gepaardgaande huweliks- en
gesinsverval was skokkend. Aborsie was so algemeen dat kinderlykies een van die oorsake was waarom die ou stede se rioolstelsels verstop het. In die Romeinse Ryk
was daar, ondanks al die oorloë, vir elke 100 vroue 131 tot 140 mans omdat soveel meisietjies na geboorte doodgemaak is.
In die Christelike geloofgemeen- skappe het mense mekaar gehelp om ’n stabiele huweliks- en gesinslewe te vestig. Dit het twee gevolge gehad: Die Christene het ’n baie hoër geboortesyfer as die ander gehad en daar was
altyd meer vroue vir huwelike beskikbaar in die Christelike gemeentes.

Christene was betroubare en hardwerkende mense, jy kon op hulle staatmaak
Christene was betroubaar,
eerlik en hardwerkend. Hulle het as ’t ware outomaties al hoe meer in die samelewing ’n rol begin speel.
Op die ou einde het die Romeinse Keiser Konstantyn die Christelike Godsdiens in 313 na Christus vrygestel van alle vorme van vervolging en self die geloof aanvaar. Sy motief: jy kon nie ’n ryk regeer sonder betroubare mense nie en Christene was betroubare
mense. Hy wou hulle saak bevoordeel want hulle sou sy
saak bevoordeel.

Moet ons maar weer gaan kersopsteek by die vroeë Christene nie...?

Michael said...

Dankie Liza,

Ek dink jy slaan die spyker op die kop. Dit klink na die boek waarna die predikant verwys het. Dankie vir jou goeie uiteensetting. Die gedagte wat jy vir my "terug gegee" het is sommer baie beter!

'n Studie soos hierdie behoort vergelyk te word met die ateïs wat Henrietta van geskryf het. Soek hy nie na dit wat Konstantyn gesoek het nie?

Groete,
Michael

Gideon said...

Liza, hierdie opmerking het my opnuut weer aan die hart gegryp: “Die Christene het anders as die wêreld geleef”

Ek vrees die term “Christen” het so oorgebruik geraak dat dit vir meeste betekenisloos geword het. As sg. Christene tog maar net soos Christene geleef het!!!

Die storie gehoor van die predikant wat voor stok gekry is in die konsistorie omdat hy die afgelope 4 Sondae dieselfde preek gepreek het. Toe antwoord hy: “Maar broers, ek sal dit aanhou preek totdat ek sien dat julle dit gehoor het!”

Groetnis.
Gideon.

livingplantworld said...

Baie dankie vir die mooi en waar woorde .
Ons christen lyk vandag baie soos die wereld .Mag ons terug gaan na opreg omgee .

vriendelike groete Melina Hartzenberg