Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

1/28/2009

Kom ons praat politiek

Boer of Afrikaner?
Deesdae word wisselend na Boere en Afrikaners verwys, maar dit word algemeen aanvaar dat ‘n Afrikaner ‘n blanke Afrikaanssprekende persoon is. Dit is dus ‘n versamelnaam, net soos die woord Nguni die Zoeloes, Xhosas, Sjangaans ens. insluit. Volgens daardie definisie is alle Boere dus Afrikaners. Alle Afrikaners is egter nie Boere nie ─ slegs diegene wat hulself as Boere beskou en die unieke vryheidstrewe van die Boerevolk deel, is Boere.

Baie Afrikaners wat hulself nie as Boere beskou nie is dikwels ook nie seker of hulle nie liewer Afrikaanses, oftewel lid van die veelrassige Afrikaanstalige gemeenskap is nie. Hulle bly egter Afrikaners. Die begrip ‘Afrikanervolk’ is besig om uit te sterf vanweë onderlinge verdeeldheid onder Afrikaners Die term ‘Boerevolk’ is nou besig om in die plek daarvan te herrys. Waar daar nog onsekerheid by mense mag bestaan oor wie nou eintlik Afrikaners is, bestaan daar by niemand onsekerheid oor wie die Boere is nie.

Vra maar vir die jong Delareyers.

johnny

5 comments:

Bertus said...

Hi Johnny

Ek beskou myself as 'n Afrikaner en Suid-Afrikaner.

Die 'Boere' wat my pad al gekruis het ry gewoonlik sulke vuil skedonke met 'n vierkleur vlaggie agter op geplak, loop kaalvoet in winkelsentrums en is ongeskik met swartmense. Die ouens wat 100% Boer t-hempde dra is ook gewoonlik gesuip en besonders aggressief.

Is die term 'Boer' maar nie net 'n historiese kuriositeit nie? Die De la Rey ouens sing maar net '. catchy liedjie saam, ek twyfel of hulle hulself as 'Boere' sien. Jong mense is in my ondervinding nogal heel positief oor SA.

Groete

Bertus said...

Nog 'n waarneming - almal is besig om geld te probeer maak om te oorleef, om jou kinders na 'n ordentlike skool te stuur en lekker vakansie te kan hou.

Hierdie onderskeid tsn Boer en Afrikaner is myns insiens nou nie iets wat indringend om die braaivleisvure bespreek word nie. My ondervinding - Afrikaners dink nie eers daaroor nie, hulle beskou hulle meestal as Suid-Afrikaners.

Danie Loots said...

Hi ouens,

Persoonlik beskou ek myself as 'n Boer. Maar MY definisie van 'n Boer. Dit kan soms baie ingewikkeld raak om dit te definieer, maar in kort is dit seker Afrikaanssprekende Blankes. Of miskien die wat wel 'n gevoel van samehorigheid met ander Afrikaanssprekende Blankes het.

Ek persoonlik sien die "De la Rey" liedtjie as iets wat saam met die Nuwe SA vlag hoort, m.a.w. ek is trots om 'n Afrikaner / Boer te wees, maar binne die konteks van die Nuwe Suid Afrika. Ek besef ook dat daar 'n hele klomp andere "Boere" is wat baie minder simpatiek is oor die Nuwe SA vlag en die nuwe SA, maar tog deel ek baie met hierdie mense.

Ek is eerstens trots om 'n Christen / kind van God te wees.
Ek is verder trots om "Westers" te wees.
Dan is ek ook trots Afrikaan / Suid Afrikaans.
Maar ek is ook trots om 'n Boer te wees.

Ek dra wel "two tone" hemde, maar ek loop ni kaalvoet in winkelsentrums en is ongeskik met swart mense nie.

Ek beskou ander bevolkingsgroepe as "anders". Daar is aspekte van hulle "andersheid" wat my pla en aspekte wat ek geniet, maar ek beskou in die algemeen nie hul "andersheid" as verkeerd of swakker of primitiewer nie.

Sommige van my mense se gebruike pas beter in die Westerse en Besigheids wereld. Somminge van ander bevolkingsgroepe werk minder goed in die Westerse en Besigheidswereld. Maak dit my mense beter?

Ek was 6 maande saam met my vrou en kinders in Lagos. Een van die eerste dinge wat ek waardeer het van hierdie pragtige land toe ons terugkom, is die verdraagsaamheid tussen mense. Mense van veskillende bevolkingsgroepe.

Oor die algemeen heers daar wedesydse respek vir mense. Oor die algemeen voel ek wil elke mens in SA maar net vir hom 'n plekke onder die SA son oopskrop, by die werk kom, kos koop, kinders groot kry, ens.

Ek weet daar is ook baie vooroordele en baie pyn uit die verlede. Maar baie hiervan is meestal gemik teen die regerende party of ten minste die 'n bree veralgemeende groep. So sal iemand wat 'n slagoffer van geweldadige misdaad, moontlik baie teen die regering wees en spesifiek ook negatief wees teenoor bv. die swartes in die land. Maar so 'n persoon gaan nie bv. meer negatief wees teenoor sy swart kollegas nie, of sy tuinier of swart vriende nie.

Daar is natuurlik die paar erge rassiste aan beide kante van die draad wat blindelings probeer diskrimineer.

Of is ek naief?

Ten slotte, voel ek, dat ten spyte (of is dit as gevolg van) dat die Boer / Afrikaner / Blanke tans teen gediskrimineer word (regverdig of te nie), doen ons Boere bleddie goed in Afrika en die Wereld. In 1994 het 'n Boer nie 'n maatskappy of eie besigheid besit nie. Was die Engelse en die Buitelanders die Slim ouens, die tegniese kundiges. Miskien is ek bietjie windgat, maar ek sien nou innoverende Boere die hele kontinent EN wereld vol. Dit voel vir my of die Boere nou die tegniese kundiges is, in sommige plekke wereld leiers.

Is ek verkeed?

Danie Loots said...

Ek wou eintlik n aparte "posting" gemaak het hieroor, maar dit hoort seker nou beter by bg.

Hoe pas Afrikaner Nationalisme (as dit die regte naam daarvoor is) binne die Bybel?

Tree ek teen Jesus se wil op indien ek:
1. Trots is om 'n Boer te wees?
2. Trots is om Wit te wees?
3. Trots is om Afrikaans te wees?

Persoonlik sien ek nie juis iets in die Bybel wat enige afsondering van bevolkingsgroepe goedkeur nie. Behalwe dat jy nie met 'n ongelowige moet trou nie.

Ek glo ook dat ALLE mense van Adam (en verder af van Noag) afstam. Die verkillende kulture, tale en kleure mense het eers ontstaan na die Toring van Babel se gebeure.

Verder weet ek dat Jesus enige vorm van diskriminasie of ongelyke behandeling van ENIGE mense afkeur.

Dus voel ek, solank my "trotsheid" nie veroorsaak dat ek iemand benadeel nie, dit nie behoort te bots met Jesus se wil nie.

Maar ek moet erken, dat soms is die volgende gesegde ook waar vir my (al wil ek dit nie so he nie):"Jy kan die Boer uit die Laer kry, maar nie die Laer uit die Boer nie".

Mart said...

Lekker draad, johnny!

Daar is etlike studies oor hierdie onderwerp gedoen. Bertus se stelling stelling dat hy 'n "Afrikaner en Suid-Afrikaner" is, is interessant en was al menigmaal die onderwerp van akademiese besprekings.

Daar is in studies bevind dat Afrikaners in Suid-Afrika na 1994'n baie sterk gevoel van kohesie ontwikkel het. Kyk bv. maar na die sterk oplewing van Afrikaanse musiek, kultuurfeeste, ens. wat ons in die afgelope paar jaar sien.

Dit beteken egter nie dat Afrikaners laer trek nie. Die groepsgevoel wat Afrikaners het, is 'n normale, positiewe verskynsel wat ander kultuurgroepe nie bedreig nie.

In genoemde studies is getoon dat die meeste Afrikaners in Suid-Afrika hulself in die eerste plek as AFRIKANERS sien, en dan as SUID-AFRIKANERS en laastens as WêRELDBURGERS.

Groete
Mart