Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

1/30/2009

HOE VERLOOR 'N KIND VAN GOD SY GELOOF?

Hallo julle,

Ek worstel op die oomblik met hier vraag. Het op KK al so baie gelees van kinders van God van hulle geloof verloor. Propenente, predikante en sommer net mense. Hoe is dit moontlik? My hart is vanoggend stukkend. As die Vader ons tot kinders geroep het en ons hom onvoorwaardelik aangeneem het, hoe verloor jy dan jou geloof? Ek kan verstaan dat ons partymaal afdwaal en lou word maar geloof verloor? Nie sommer nie.

Sou graag julle mening hieroor wil hê.

Sharon

9 comments:

Yf said...

Hi Sharon,
Die dinamika dink ek is min of meer die volgende of kan min of meer die volgende wees.

Gelowiges het tog almal 'n idee van hoe hulle dink die Here as persoon is en veral hoe hy optree of behoort op te tree wanneer die gelowige in 'n krisis is - veral ook wanneer die gelowige om uitkoms by Hom smeek. Hier kom nou die kwessie - die Here 'tree nie op' soos wat die gelowige verwag nie. M.a.w. iewers is daar fout. Of die Here is anders as wat die gelowige gedink het, of die gelowige het iets verkeerd gedoen Kies een. Ek dink dis die eerste een, die 'gelooflose' kies die eerste een. Die 'gelooflose' het tot 'n gevolgtrekking gekom nadat hy/sy besef het sy/haar 'Godsbeeld' is nie te versoen met die 'optrede van die Here' soos uit sy/haar huidige omstandighede blyk nie - daar is nie kongruensie tussen die 'Godsbeeld' en die Here se optrede nie. Daar is dus genoeg bewyse om jou geloof af te sweer.

Die universiteit van die lewe het my dit geleer en daarom weet ek ook dat die enigste persoon wat om mense kan neersien, die Here self is.

Maar hoe dit gebeur is nie so belangrik soos om 'n antwoord op die vraag te kry, "hoe moet ons teenoor hulle optree nie?"

In vrede

sharondippenaar said...

Dankie YF
Hoe dink jy moet ons optree? Ek is nogals geneig om wit en swart te dink. My verstand kan nie daarom kom dat iemand sy geloof kan verloor nie.

Michael said...

Hallo Sharon,

Ek het 'n prentjie van 'n spotprent wat vir my 'n 1000 woorde oor die rede vir mense wat hulle geloof verloor gee. Ek sal dit in 'n aparte plasing moet sit want ek kan nie fotos hier plaas nie. Maar bespreek jou indrukke asb hier.

Gideon said...

Sharon, jou vraag is ‘n goeie een. Het self al dikwels die “trekkrag” van ongeloof aan die lyf gevoel. Ek dink die probleem begin waar gelowiges die ONgelowiges se redenasies teen die betroubaarheid van God se Woord begin glo. Die Bybel word op allerhande maniere aangeval en as ongeloofbaar “bewys”.

Daar is byv. die teorie van ewolusie – wat sover maar nog net ‘n terorie bly (waarvoor daar nog geen wetenskaplike bewyse bestaan nie), maar as die waarheid opgedis word. Dan is daar die “onmoontlikheid” van stellings wat in die Bybel gemaak word en kamma “bewys” word as ongeloofwaardig. Daar is nog vele wat ek aan kan dink.

Ek was gelukkig / geseënd dat ek die wonder van die Bybel begin ontdek het. En nie net wonder nie, maar baie wonders – dinge wat onmoontlik nie deur mense “aanmekaargeflans” kon word nie. Daar is te veel om in die bestek van een plasing te vertel.

Dit sover jou aanvanklike vraag aan betref. As ek miskien kan help met enige spesifieke vraag wat jy daaroor mag hê, sal ek graag wou probeer antwoord.

Jou tweede vraag, n.a.l.v. Yf se opmerking: “Hoe tree mens teenoor hulle op?” My eerste gedagtes daaroor was: Bid vir hulle – waar moontlik by naam. Praat met hulle, bemoedig hulle en verduidelik waar moontlik. Maar die probleem is dat ons nie kan “verduidelik” wat ons nie verstaan nie. Daarom is dit aangewese dat ons die Bybel nie net sal lees en inhoudelik redelik ken nie, maar dat ons ook self sal kers opsteek by ander gelowiges en soveel as moontlik leer oor die samestelling van die Bybel, die hele struktuur van God se verlossingsplan ens.

Dit alles natuurlik dat ons die Here sal bid om insig, leiding en geloof. Ons moet onthou dat satan “gaan rond soos ‘n brullende leeu, om te soek wie hy kan verslind” in hulle geloofslewe. “Die gebed van die regverdige het groot krag”!!

Ek het met ons onlangse week van gebed 4 boodskappe saamgestel nét oor gebed. Dit was vir myself weer opnuut weer ‘n oog-oopmaker. (Elkeen is +-4 x A5-bladsy). Indien uitgenooi, sal ek dit met graagte hier plaas, anders kan jy my e-pos en ek sal dit graag vir jou stuur.

Ek help graag waar ek kan.

Groetnis vireers.

Gideon.

Yf said...

Dag almal,
Ek wil dit net duidelik maak. Joh. 10:28. "Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie." As iemand sy geloof verloor beteken dit nie hy het sy redding verloor nie. Jy kan nie gered word en dan ongered word nie. So jou optrede gaan nie gerig word op so 'n manier dat die persoon weer gered word nie. Maar maak geen fout nie, daar is 'n uitsondering: Heb. 6: 4-6.
Wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en deel gekry het aan die Heilige Gees,

die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het

en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. In hulleself kruisig hulle immers weer die Seun van God en maak hulle Hom in die openbaar tot 'n bespotting.

As jy gekies het om Jesus Christus na jou redding te verloën, sal jy verlore gaan. So niemand of niks sal jou uit die Here se hand ruk nie, behalwe jyself. In so 'n geval sou enige optrede vrugteloos wees. En ons het dit al almal gesien. Hulle het hulleself willens en wetens afgesny van die liggaam van Christus en aan hulle is geen salf meer te smeer nie.

In elk geval, hoe sou mens optree? Hier is 'n paar stappe.

1. Bid eers vir jouself, vir leiding vir inspirasie, vir die gawe van onderskeiding, vir 'n Geesgedrewe betrokkenheid.
2. Luister, hoe kan jy weet wat om te doen as jy nie eers weet wat die persoon se geloofsihoude is of wat die verloop van die geloof verloor proses is nie.
3. Verstaan die dinamika van wat gebeur het en wat tans gebeur.
4. Probeer vasstel of help die persoon om duidelikheid te verkry wat die voorwaardes sal wees vir die herwinning van geloof. (Onthu vir Thomas)
5. Soos ek voorheen gesê het, geloof verloor berus dalk op misverstande of mis-interpretasies. Eksploreer hierdie dinge saam met die persosonn. ]

Onthou ons is vissers van mense, die Here maak hulle skoon. Geloofsvervlakking of -verloor kan dalk 'n golfaksie wees - dit kan lei tot geloofsverdieping. Wie is daar onder ons wat kan sê dat hy nog nooit getwyfel het nie?

Dis net so belangrik om te weet wat om nie te doen nie. So, asb. moenie:

1. Preek nie dit word as veroordelend beleef.
2. Moenie ondervra nie. Enig vraag wat vereis dat 'n persoon homself / haarself moet verdedig om verantwoord is ondervragend van aard. Jy sal nie daarvan hou om so behandel te word nie, so moet jy ook nie so maak nie.
3. Moenie raad gee nie. Dis baie selde dat mense regtig wil raad hê. Gewoonlik wil hulle na geluister word of hulle wil net hê iemand moet bevestig dat hulle al die regte besluit geneem het, m.a.w. hulle soek ondersteuning. Dis deesdae 'n algemeen-geldende terapeutiese beginsel dat jy nie raad gee nie, jy help net die persoon om self die antworode te soek.

In vrede

Daan said...

Goeie vraag.

My twee broers het altwee grade in teologie. Die een was selfs 12 jaar lank 'n predikant in die Hervormde Kerk. Hy is vandag 'n atheis en die ander een agnosties. Hulle is altwee hoogs intelligent en ek dink dit is die antwoord: Baie gelowiges verloor hulle geloof wanneer hulle te "slim" word.

Ek dink Yf beskryf ook 'n baie goeie rede: Gelowiges wie tot die gevolgtrekking kom dat God nie daardie Opperwese is soos wat hulle Hom voorgestel het nie.

In hierdie verband herinner ek my aan die dame op KK wie deelneem onder die naam "Annette". Vir sovêr ek kan aflei, het sy haar man, Ian, verloor. Ek lei verder af dat sy hard vir hom gebid het maar tog het God hom nie gespaar nie en het ek tot die slotsom gekom dat sy as gevolg hiervan haar geloof verloor het.

Ek is van mening dat elke mens net een keuse het:

Of jy baseer jou geloof op 'n Bonatuurlike Wese wie se bestaan nie bewys kan word nie, of jy baseer jou ongeloof op 'n wetenskaplike teorie wat eweneens nie bewys kan word nie.

Michael said...

Hallo Daan,

Ek hou baie van hierdie laaste sin en ek stem heeltemal met jou saam.

"Of jy baseer jou geloof op 'n Bonatuurlike Wese wie se bestaan nie bewys kan word nie, of jy baseer jou ongeloof op 'n wetenskaplike teorie wat eweneens nie bewys kan word nie."

Die ander sin wat vir my opval is:
"Ek dink Yf beskryf ook 'n baie goeie rede: Gelowiges wie tot die gevolgtrekking kom dat God nie daardie Opperwese is soos wat hulle Hom voorgestel het nie."

Hier moet ek saamstem dat as ek in 'n god moet glo op my eie terme (... soos ek hom vir myself voorstel) dan sal ek ook nie glo nie. Dit is so self gesentreerd om te verwag dat ons verstaan van God die werklikheid van sy bestaan regverdig.

Dit wil dus vir my voorkom uit hierdie gesprek en eie ervaring, dat mense hulle geloof verloor omdat hulle op hulle self gekeer raak.

Groete,
Michael
P.S. Ek ontdek God elke dag en Hy verklaar homself op wyses wat ek nooit voorheen gesien het nie.

sharondippenaar said...

Hallo almal
Gideon sal graag die jou boodskappe oor gebed wil lees. As jy dit vir my wil stuur sharondippenaar@googlemail.com. Michael, Daan en YF. Baie dankie, ek hoor wat julle se.

Gideon said...

Sharon,

In die praktyk het ek al gevind dat mense op 'n punt kom waar hulle die teorie van evolusie aanvaar as bewese wetenskap. Dan voel hulle hulle moet kies, want die Skrifgegewens en gemelde teorie staan lynreg teenoor mekaar. Dit is absoluut onversoenbaar. Hulle besef nie dat daar nog geen bewyse vir dié teorie is nie.

Dieselfde geld tot 'n mindere mate vir oënskynlike teenstrydighede in Skrifgegewens. Ek dink dat diesulkes nie die wonder van die Skrifstruktuur besef of raakgesien het nie.

Groetnis.

Gideon.