Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

1/30/2009

Die (on)waarskynlikheid vir selfgegenereerde lewe

Het jy al ooit hieroor gewonder? Dis alles goed en wel om baie heftig te bevestig dat selfgenererende lewe gebeur het (op aarde) en daarom deur (ten minste) die hele melkwegstelsel versprei behoort te wees. Maar 'baie heftig' is ongelukkig nie wetenskaplik of wetenskaplike bewyse nie. Ateiste wat baie lief is om te sê daar is geen bewyse vir God se bestaan nie, sal baie gou wees om aan jou uit te wys dat 'gebrek aan bewyse is nie bewys vir gebrek nie' - wat heeltemal waar is, maar die probleem is die argument word net selektief deur hulle toegepas. Hulle gebruik die argument t.o.v. lewe (buite-ruimtelik en aards) maar ignoreer dit as dit by bewyse vir God se bestaan kom. In elk geval, as jy meer wil weet oor die (on)waarskynlikheid van selfgenererende lewe lees veder by opmerkings…

3 comments:

Yf said...

Daar is 'n hele paar artikels op die web wat hierdie saak aanspreek, en ek sal na enkeles verwys.

Ten einde die soeke na buite-ruimtelike, intelligente lewe (hierna BRIL) meer doelgerig te maak het die sterrekundige, Prof. Frank Drake sy vergelyking ontwikkel. Dit was 'n wetenskaplik gefundeerde poging om die getal BRIL te skat wat in ons melkwegstelsel voorkom. Die vergelyking bevat 7 veranderlikes (voorwaardes of toestande) wat nodig om BRIL voort te bring. Baie van die numeriese waardes wat aan die veranderlikes (simbole) teogeken word, is blote bespiegeling, omdat die nodige wetenskaplike kennis nog ontbreek. Aanvanklik toe die berekening gemaak was, met kennis van daardie tyd, is bereken dat daar 'n moontlikheid an 10 BRIL in ons melwegstelsel kan bestaan. Vandag, as jy die numeriese waardes baie optimisties beskou en die berekening maak, is daar 50, maar in alle waarskynlikheid as jy meer realisties redeneer .05. Dis ons. Hier is die verwysing
http://en.wikipedia.org/wiki/Drake_equation

Klink 50 beskawings vir jou bietjie baie? Hoeveel sterre dink jy is daar? 100 billion (100,000,000,000). http://curious.astro.cornell.edu/question.php?number=31

Ek the nie gedink die getal gaan eintlik sin maak nie, so, om dit in perspektief te plaas: The number of stars in our galaxy is around 100 billion or 10^11 in exponential notation. The number of sand grains on earth is probably somewhere between 10^20 and 10^24. The number of sand grains on earth is therefore much greater than the number of stars in our galaxy. However, our galaxy is only one of about 100 billion in the visible universe, and so the total number of stars we know about is around 10^22, which is kind of in the same ballpark as the number of grains of sand on earth.
http://www.newton.dep.anl.gov/askasci/ast99/ast99215.htm

50 BRIL klink nou bietjie anders. Maar wag, dit raak erger. Soos gesê, Prol. Drake het 7 veranderlikes in ag geneem, hopeloos te min, sou dit later blyk.
http://www.reasons.org/resources/apologetics/design_evidences/200406_fine_tuning_for_life_on_earth.shtml Hierdie artikel noem 154 veranderlikes, dis reg 154 wat almal gunstig moet wees te einde te sorg dat intelligente lewe ontstaan en bly voortbestaan. Wat is die kanse dat al 154 gelyk in plek sal wees ten einde so iets te verseker? Ek wens ek het geweet. Ek wonder of dit ooit numeries sinvol uitgedruk kan word.

Die vorige artikel het dit nie gedoen nie, maar hierdie artikel ken numeriese waardes toe aan sommige van die veranderlikes,net om aan te toon hoe klein die speling is tussen gunstige en ongunstige aspekte van die veranderlike.
http://www.godandscience.org/apologetics/designun.html

Hierdie artikels bevestig net wat tot dusver gesê is.
http://www.nhm.ac.uk/nature-online/space/planets-solar-system/searchforlife-astrobiology/6---beyond-the-solar-system/index.html

http://winnipegbiblestudents.com/pages/topic_interest/topics_interest.html

Nou artikels van 'n bietjie meer tegniese aard:
http://www.physics.uc.edu/~sitko/Spring00/10-CHZs/chzs_planets.html
www.mso.anu.edu.au/~charley/papers/LineweaverFennerGibson.pdf
http://www.solstation.com/habitable.htm
http://www.centauri-dreams.org/?p=951

Henrietta said...

Ek hoop nie ek gaan hierdie interessante plasing ontspoor nie, maar kan mens nie ook sê: "Die (on)waarskynlikheid vir selfgegenereerde GEESTELIKE lewe" nie? As ek reg onthou, is dit wat Jesus vir Nikodemus gesê het.

Henrietta said...

Volgens hierdie artikel IS daar 'n magdom hipoteses, is daar nog geen "conclusive evidence" vir selfgegenereerde lewe nie, en krap die mense nog kop, en is alles nog maar teorieë:

http://en.wikipedia.org/wiki/Origin_of_life