Die gemeenskap van die gelowiges het in die vroeë kerk gegroei, nie omdat die kerk gesofistikeerde metodes, programme, netwerke, navorsers en deskundiges gehad het nie – al wat die Christene destyds deur dik en dun gehad het, was vertroue op die beloofde teenwoordigheid en leiding van die Heilige Gees. Baie van diegene wat vandag na kerkgroei streef, sal waarskynlik hulle prioriteite moet hersien.- G. Spykman.....Elke oordeel van God se toorn in die geskiedenis van die wêreld was ’n heilige handeling van bewaring.- AW Tozer.....Evangelisasie wat nie lei tot groei in die gesonde leer nie, is net so verkeerd soos regsinnige Christen wie se gesonde geloof nie lei tot ʼn omgee en gesprek met hulle wat verlore is nie.- Francis Schaeffer
No posts. Show all posts
No posts. Show all posts