Christ will always accept the faith that puts its trust in Him. -Andrew Murray......Dawid: Ek is baie benoud; laat ons tog val in die hand van die HERE, want sy barmhartighede is groot, maar laat my in die hand van mense nie val nie.-2 Sam 24:14
No posts. Show all posts
No posts. Show all posts