Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

11/21/2008

Homoseksualiteit en die Bybel!


Dames en Here,

Ek weet hierdie is 'n dalk holruggeryde en baie omstrede onderwerp, ook in die sekulêre media. Ons het onlangs die geval gehad, waar Moreleta Park NG Kerk boetes moes betaal aan 'n lid, wat myns insiens, eerstens nie gehou het by die reëls en regulasies van die organisasie vir wie hy gewerk het nie en toe hulle hom afdank, maak hy 'n saak. Almal ken die uiteinde van daardie saak.

Sekulêre wetenskaplikes maak daarop aanspraak dat homoseksualiteit sg. wetenskaplik is. Ongelukkig is die sg. wetenskaplike toetse deurspek van hetsy "inmenging" deur die ondersoeker of manipulasie van die data om die uitslag van die bevinding te pas.

Meeste pastorale (konserwatiewes moet ek bysê) sielkundiges is dit eens dat hierdie afwyking sielkundig/psigosomaties is, eerder as wetenskaplik.

Hoe verantwoord mens homoseksualiteit, as dit pertinent deur die Woord van God verbied word en lynreg verskil met wat daar geleer word? Vgl. die verhaal van Sodom en Gemorra, Lev. 18, 20 en dan ook Rom 1:26, 27.

Groete,

Henry

19 comments:

Michael said...

Ek moet erken dat ek die onderwerp maar heel gemaklik vermy, maar die propaganda van ons dag maak dat dit nie meer geignoreer kan word nie.

Dit sal tog vir my lekker wees om so 'n bietjie insig oor die psigiese aard van homoseksualiteit te hoor van ons kundige gesprekgenote. Die insig wat van ons as Christene verwag word oor hierdie onderwerp oorweldig my op hierdie stadium heeltemal.

Wat my veral laat wonder is die intense haat wat daar teenoor homoseksuele uitgestort word. Waar kom dit vandaan? Is dit 'n tipe geforseerde zenophobia? Wat sit werklik agter hierdie gedrag?

Dan is daar ook verskeidenheid astrante gedrag wat ek by baie van die homoseksuele wat ek ken sien. Waar kom dit vandaan?

Ek weet humanisme is 'n maklike antwoord, maar dit leer ons weinig.

En tog moet ek weer teenoor julle en in besonder Henry erken dat ek nie seker is dat ek werklik veel hieroor wil weet nie.

Groete,
Michael

Henry said...

Hallo Michael,

Ek sal graag ons sielkundiges, of die wat weet se kommentaar wou weet, met spesifieke verwysing na Moreleta NG Kerk se H2O projek, waar gepoog word om hierdie mense by te staan en indien moontlik "genees" te word daarvan.

Wannneer ek praat van "genees" bedoel ek, waar die persoon 'n pad met die Here begin stap en soos wat hy/sy meer en meer d.m.v. die Heilige Gees oortuig word van daardie dinge wat 'n blokkasie veroorsaak tussen jou en God, uiteindelik afsien daarvan om dit te doen.

Fisies, het ek al twee sulke mense ontmoet, 'n man en 'n vrou (ten volle "genees" van homoseksualiteit). Ook weet ek die Charismatiese Kerke in die VSA is ook baie suksesvol met die behandeling van hierdie mense.

Wat sal die rol van Satan hier wees om mense 'n rat voor die oë te draai deur die leuen dat dit nie in Jesus Naam verwyder sal kan word nie.

Hoop ek kon bietjie lig werp. . .

Groete,

Henry

Gideon said...

Michael skryf o.a.:
"Wat my veral laat wonder is die intense haat wat daar teenoor homoseksuele uitgestort word. Waar kom dit vandaan? Is dit 'n tipe geforseerde zenophobia? Wat sit werklik agter hierdie gedrag?"

Lyk my baie mense maak die fout om nie te onderskei tussen sonde en sondaar (daad en mens) nie. Hulle probeer homoseks vanuit bybelse literêre genre regverdig, om sodoende die sondaar te regverdig. Hulle mis skynbaar die feit dat God die sonde haat maar die sondaar liefhet.

Michael said...

Hallo Henry, Ek moet net een ding vra. Verwys die mense wat jy ken wat homoseksualiteit afgesweer het / bevry is van / genees is van, na hulle vorige toestand as 'n "siekte"? Sien hulle dit soos alkoholisme?

My vraag is spesifiek om te sien hoe hierdie mense hulleself sien en nie hoe ons hulle sien nie. Groete, Michael

Henry said...

Hallo Michael,

Nee, ek weet nie jong. Ek het die twee sowat twee driejaar gelede daar by die einste kerk ontmoet, waar hulle 'n lesing daaroor aangebied het.

Ek het die indruk gekry dat hulle beslis daarvan bevry is, nou nie dat mens dit noodwendig as 'n besetenheid moet sien nie.

Gideon, ja ek hou van jou invalshoek. Ek meen dit is hoe ek dit ook uit my Bybel uit verstaan.

Groete,

Henry

Bertus said...

Ek het twee vriendinne wat gay is, hulle is Christene en baie na aan my. Wonderlike gelowige mense.

Ek moet bieg - ek het information overload op hierdie saak. Indien dit nie 'n keuse is nie, hoe op aarde kan jy daarvoor verantwoordelik gehou word?

Bertus said...

Ek wil byvoeg dat ek militante gays verpes, en dat ek bekommerd is oor die langtermyn effek wat dieselfde geslag huwelike op die tradisionele gesin mag uitoefen. Ek dink nie dat ons nog die helfte van al die moontlike reperkussies op die lang termyn besef sou dieselfde geslag huwelike dalk toeneem.

Michael said...

Hallo Bertus,

Jy vra: "Indien dit nie 'n keuse is nie, hoe op aarde kan jy daarvoor verantwoordelik gehou word?"

Dit is die groot vraag. Is dit 'n keuse of is dit onwillikeurig? Hier wil ek byvoeg dat daar moet baie mooi onderskei word tussen die neo-Darwinistiese siening is dat die mens maar net na sy gene dans en daarom geen vrye keuse het nie. As dit enige iemand se vertrek punt is dan is daar min waarvoor enige iemand verantwoordbaar kan wees. Homoseksuele ingesluit.

Met verwysing na die homoseksuele, wat Henry genoem het, wat hulle toestand / oortuiging verander het deur 'n keuse te maak, kan ek maar net erken dat daar wel bewys is dat sekere gevalle verseker uit vrye keuse gemaak word. (Diegene wat daardie mense se keuse wil afmaak betree baie gevaarlike grond.)

Dit behoort ook nou duidelik te wees dat ek baie versigtig sal wees oor verantwoordbaarheid vir jou dade. Ek sal byvoorbeeld nie sommer 'n homoseksueel wil vergelyk met 'n sielsieke wat moord pleeg terwyl hy geensins toerekensvatbaar is nie, en ek dink nie jy sal dit wil doen nie.

Daarom sal ek eerder 'n opregte definisie van "vrye wil" i.t.v. homoseksualiteit wil sien voordat ek eers sal probeer om jou vraag te antwoord.

Ek het ook baie vriende wat baie snaakse dinge doen, dit is teen my geestelike oortuiging van wat God se objektiewe wil is m.a.w. dit is sonde. Hulle bly steeds my vriende en ek is steeds baie lief vir hulle. My eie lewe ly ook aan kroniese sonde wat ek nie maklik kan afsterf nie. Met hierdie gedagtes wil ek bloot sê dat ek dink nie jy hoef hierdie siening van jou vriende uit te sluit bloot omdat hulle jou vriende is en jy wil bewys dat jy hulle aanvaar nie.

Dalk moet ons dus so 'n bietjie sekerheid probeer kry i.v.m die vrye wil aspek van homoseksualiteit vs. enige vorm van "self-oortuiging" ("self delusion"). Ek is self baie tentatief in hierdie saak en sal graag profesionele insig wil kry.

Groete,
Michael

Retha said...

Hier is nog 'n vraag:

Gays vertel dat hulle "so gebore word." Ek sou ook graag wil hoor, uit 'n professionele oogpunt, hoe waar dit is.

Maar selfs as dit so is, wat is die implikasies? Ek meen, ons is almal gebore met 'n neiging tot selfsug, maar dit beteken nie ons mag so selfsugtig leef soos ons wil nie.

(op my blog is 2 poste: Verkeerde argumente om gay gedrag te verdedig en Verkeerde argumente om gays mee af te kraak.

Die skakels is http://gelowigenondersoekend.wordpress.com/2008/07/05/verkeerde-argumente-om-gay-gedrag-te-verdedig/ en http://gelowigenondersoekend.wordpress.com/2008/07/05/verkeerde-argumente-om-gays-mee-af-te-kraak/

Dalk wil julle daar inloer en kommentaar lewer? Saamstem of stry, julle kan my help met insig!

Mart said...

Studies toon aan dat ma's se hormonale invloede in die baarmoeder tydens swangerskap 'n sterk rol speel.

Neuro-ontwikkeling, sensories-motoriese and neuro-kognitiewe verskille word in ag geneem by die bestudering van gay-wees.

Die opvatting dat sosiale invloede die oorwegende faktor is, word deesdae verwerp.

Henry said...

Ek sal graag wil weet wat sê die geleerdes t.o.v. die genetiese of dan biologiese aard daarvan, want gestel dit is biologies/geneties, dan beteken dit God het daardie persoon onvolkome geskape en beslis nie volgens Sy eie soewereine wil nie.

Mart said...

Ek het vir jou die antwoord daarop geskryf. Dit gaan oor hormonale invloede in die baarmoeder tydens swangerskap, neuro-ontwikkeling, sensories-motoriese and neuro-kognitiewe verskille.
Sosiale invloede word deesdae verwerp.

Jy gaan dalk 'n bietjie ver as jy impliseer dat dat gays "onvolkome geskape is"?

Michael said...

Hallo Mart,

Ek dink nie dat Henry enige iets slegters as ons normale onvolmaakte toestand bedoel nie. Ons almal word met fisiese en geestelike swakhede gebore. Dit lyk vir my hy verwys hier bloot na die feit dat as die wetenskap hulle op fisiese oorsake beroep dan moet ons ook erken dat dit deel is van ons gebore toestand. Vir homoseksuele is dit dan iets wat hulle fisies ontvang het van geboorte af.

As ek 'n brein oordrag stof afwyking van geboorte af ontvang het is ek nog steeds nie geregverdig om my psigiese toestande te regverdig om sonde te doen nie. Dieselfde behoort vir homoseksuele ook te geld nie waar nie.

Dan moet ek net duidelik maak dat as ons kyk na hoe Christus die Wet volmaak kom maak het, dan is dit duidelik dat sonde in God se oë nou baie meer "kleur ryk" is. D.w.s. dit is nie meer net swart en wit OF grys nie. Dit is iets wat deur die Heilige Gees aan ons bekend gemaak word EN dit kan nog steeds aan die Wet getoets word.

Groete,
Michael

Mart said...

Dankie vir die verduideliking, Michael. Ek hoor wat jy sê en ek verstaan dit.

Dalk is ek maar net bietjie versigtig om klippe op te tel. Ek ken baie straight mense wat heelwat slegter Christene is as gay mense.

As dit by sonde kom, trap ek maar lig, want soms is die balk in my oog 'n rapsie groter as ander se splinters.

Groete
Mart

Henry said...

Wanneer ek praat van God wat elke mens volmaak skep, bedoel ek soos Hy dit gewil het. M.a.w. Hy het Adam so geskape dat hy sy ouerhuis sal verlaat en vir Eva aankleef en hulle sal een word en nie dat hy sy ouerhuis sal verlaat en vir Steve aankleef sodat hul een word nie. So ook is bedoel dat Eva vir Adam sal aankleef en hulle sal een wees en nie dat Eva vir Madam sal aankleef om een te word nie.

Mart said...

Party Christene oorbeklemtoon die "aankleef" storie. Wat in jou hart aangaan is tog seker belangriker??

Alet said...

Hallo almal,

My eksamen is uiteindelik iets van die verlede en ek is opgewonde om weer saam te gesels. Ek't al heelwat uitgemis op hierdie onderwerp, maar ek wil 'n paar goedjies vra en bydra, as ek kan.

Henry, jy sê "Wanneer ek praat van God wat elke mens volmaak skep, bedoel ek soos Hy dit gewil het." Moet ons nie versigtiger wees met wat ons aanneem God se "wil" is nie? Ons interpretasies van wat Sy wil is, is sekerlik uit persoonlike ervarings en raamwerke gevorm en nie noodwendig reg nie.

Bertus, ek wil graag meer uitvind oor jou twee vriendinne, juis omdat jy hulle persoonlik ken en meer lig op die onderwerp van hul lewensstyl en geloof kan rig. Sal jy sê dat hulle 'n Christelike lewe leef en selfs sover gaan om te sê dat hulle met tye 'n meer suiwer en beter lewe lei as party straight Christene? Want as jy JA kan antwoord hierop, kan ek nie regtig sien hoe seksuele oriëntasie blokkasies in mens se geloofsrealm kan veroorsaak nie.

Ek stem saam, Mart! Jou gedagtes en wat in jou hart aangaan is sekerlik belangriker as jou oriëntasie. As jou oriëntasie hierdie aspekte van jouself "distort" of onrein maak, dan is dit natuurlik 'n hele ander storie...maar weereens, dit geld vir die gedagtes van hetero- sowel as dié van homoseksuele mense.

Alet ***

Mart said...

Welkom terug, Alet. Lekker om jou weer hier te sien. Laat weet ons bietjie hoe dit met jou eksamen gegaan het sodra die uitslae kom, gehoor? Ons het almal die een of ander tyd 'n regsgeleerde nodig, so ek hoop jy sal oor 'n paar jaar (gratis) tot ons diens wees, okay?

Ek wil met jou saamstem dat seksuele oriëntasie per se nie soveel aandag, ook in 'n geloofskonteks behoort te kry nie.

Ek herhaal my balk-splinter relaas. Mense moet miskien eerder aandag gee aan hulle eie sonde en tekortkominge voordat hulle skerp begin fokus op dinge soos gay-wees wat sonde is.

As iemand gay is en bv. gelowig is, beteken dit dan dat daardie persoon se gebede verdun is omdat hy/sy gay is?

Groete
Mart

Alet said...

Ek't twee Bybelverse gekry wat te doen het met homoseksualiteit. Die tweede vers het 'n oulike veruideliking daarmee saam.

Leviticus 20:13: If a man also lie with mankind, as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination: they shall surely be put to death; their blood shall be upon them.

1 Corinthians 6:9-10 - "Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived: Neither the sexually immoral nor idolaters nor adulterers nor male prostitutes nor homosexual offenders nor thieves nor the greedy nor drunkards nor slanderers nor swindlers will inherit the kingdom of God." (NIV).

While the scripture may sound clear, the debate actually surrounds the use of the Greek word that this particular version of the Bible translates as "homosexual offenders." The term is "arsenokoite." Some say that it is a reference to male prostitutes rather than to two committed homosexuals. Yet, others argue that Paul, who wrote the passage, would not have repeated "male prostitutes" twice. Even others argue that the two root words in arsenokoite are the same terms used to prohibit any premarital or extramarital sexual relations, so they may not refer to homosexual relations alone.

Hoe moet ons hierdie verse interpreteer? Honderd persent letterlik?

Alet***