Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

11/12/2008

Hoe moet ek vrees?

Die vrees woord in die Bybel het my nog altyd laat wonder of ek dit te ligtelik of te ernstig opneem. Ek wil graag meer duidelikheid he^ oor die bedoeling van die woord vrees. Wat word bedoel met Godvresend of om die Here te vrees? Beteken dit net eenvoudig ontsag of is dit meer omvattend? Ek glo nie dit beteken jy moet letterlik bang wees vir God nie. Jesaja se tog dikwels: "..moenie bang wees nie, Ek is by jou... God is ook 'n God van liefde - liefde en vrees is nie vir my sinoniem nie. Hoe verstaan julle dit?

Groete
Sister

7 comments:

sister said...

Gideon, jy het in die Openbarings gesprek Spr.9:10 aangehaal: "Die beginsel van die wysheid is die vrees van die HERE, en kennis van die Heilige is verstand." Dit het my laat wonder wat word bedoel met vrees?

Groetnis tot later
Sister

Henrietta said...

Sister, die Zondervan Compact Bible dictionary sê daar is twee "vrese": 1. that apprehension of evil which normally leads one either to flee or fight, or 2. that awe and reverence which a man of sense feels in the presence of God, and to a lesser extent in the presence of a king or other person of authority. En dan noem hulle as voorbeeld vir 1. Ps 31:13 en as voorbeeld vir 2. ook Spr 9:10.

Dit mag wees dat bepaalde woorde in verskillende tale , verskillende "gevoelswaardes" mag hê, en dat dit ook hier van toepassing mag wees.

Ek weet byvoorbeeld dat die woord "hoop" (soos in "ek hoop dat sy sal kom kuier") in Afrikaans baie meer negatiewe konotasies het as in die Bybelse sin.

sister said...

Hallo Henrietta,

Dankie vir jou verduideliking van "vrees". Ek verkies definitief die Engelse woordkeuse (awe) bo die Afrikaanse woord (vrees).

Dis ook interessant om Spr 9:10 in die 1983 (deurskote uitgawe) se vertaling te vergelyk. Ek haal aan: "Wysheid begin met die dien v d Here; wie die Heilige ken, het werklik insig." Dit wil voorkom of hulle 'vrese' met die woord 'dien' vervang het. "awe en reverance" omskryf dit vir my baie beter.

As mense vandag in d teenwoordigheid v groot staatsmanne, sport "heroes" en besigheidsleiers so senuagtig en vol opwinding te kere gaan, wonder ek dikwels of ons Sy grootheid (in ons stilte tye en daaglikse gejaag na wind) besef.

lekker dag vir jou!
Sister

Gideon said...

My dear Sister, jammer ek daag nou eers hier op. Henrietta het dit omtrent in die kol geskiet. Ek kan nog die volgende byvoeg:

In die O.T. word “vrees” vertaal uit die Hebreeus wat ong. só klink: “yaw-rêh”. Dit word deur “Strong’s Hebrew & Greek Dictionaries” beskryf as

“A primitive root; to fear; morally to revere; causatively to frighten: - affright, be (make) afraid, dread (-ful), (put in) fear (-ful, -fully, -ing). (be had in) reverence (-end)..”.

In die N.T. (Grieks) is “vrees” vertaal uit die woord “fobos”. Strong omskryf dit ook as “to frighten, that is, (passively) to be alarmed; by analogy to be in awe of, that is, revere: - be (+ sore) afraid, fear (exceedingly), reverence.”

VOORBEELDE uit die O.T.: (“Yawrêh”)
Gen.15:1: God sê vir Abram “Vrees nie, Abram…”
Lev.19:3: “Elkeen moet sy vader en sy moeder vrees…”
Lev.19:14: “…jy moet jou God vrees…”
VOORBEELDE UIT DIE N.T. (“Fobos”)
Hebr.13:6: “…ek sal nie vrees nie…”
Openb.15:4: “Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie?”

Dit is baie duidelik: Ook daardie ou mense moes ook maar hulle woorde “in konteks” lees, en daaruit verstaan wat die skrywer bedoel.
Ek stem egter saam dat ons in Engels (ÉN Afrikaans!) beter woorde as net die één het.
So sou ek liewer wou sien dat die Engelse vertaling die konteks onderskei met woorde soos “fear” en “revere/reverence”, “fright” en “awe”.
In Afrikaans kon “vrees” ook dikwels vertaal word met “eer” (byv. Lev.19:3).

Groetnis.

Gideon.

Adele said...

'Die beginsel van wysheid is die vrees van die Here'

Daardie vrees weerhou jou van sonde, dit is n gesonde vrees.

God werk nie met vrees nie, Hy manipuleer ons nie.

Vir my is dit n vrees wat ek self koester, nie omdat ek bang is ek word gestraf nie. Eerder omdat ek nie God wil teleurstel nie.

Soos my aardse vader, Die ergste straf was nie die pak nie.. maar die teleurstelling in sy oe.

Daarom vrees ek nie die Here nie, ek vrees eerder die gevolge van wat ek doen..my keuses.. die vrees kom van God af..die Heilige gees, dis vir my n Gawe.

Henrietta said...

Hallo Sister! Ek weet jy praat eintlik van "vrees" vir God in hierdie plasing maar hier is 'n paar gedagtes oor vres in die algemeen wat vir my nogal baie beteken het, veral in die lig van die baie misdaad wat gepleeg word:

In 2 Tim 1:7 (OV)lees ons dat God ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee het nie (NV : lafhartigheid, Strongs sê : timidity) - Dis nogal mooi in die Aplified.

Ook in 1 Joh 4:18 (OV): Daar is geen vrees in die liefde nie.. ware liefde dryf die vrees uit... (Strongs : terror, exceedingly fearful) - weereens treffend in die Amplfied.

Alet said...

Hallo almal,

Dis 'n vraag wat ek ook al gevra het! Interessante onderwerp...

Ek hou van die 2de definisie van "vrees", soos Henrietta dit verduidelik het. Die definisie van "wisdom" is: the body of knowledge and experience that develops within a specified society or period (Oxford Dictionary.)

Kan mens dan sover gaan om te sê dat omdat ons ondergeskik en oorweldig voel in die teenwoordigheid van God, beskik ons oor waardevolle kennis en die vermoë om goed en sleg van mekaar te onderskei?

Alet ***