Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

11/01/2008

DIE APOKALIPS

Ouens, kyk bietjie hierna: www.apocalypse2008-2015.com
Daar is 2 (twee) gratis boeke om af te laai. Skrywer bely Jesus Christus as enigste Verlosser en het ‘n unieke benadering.

8 comments:

Liza-Nel said...

Hallo Gideon, wil jy nie vir ons so lank 'n voorsmakie gee van die Apokaliptiese voorspellings nie. Jy kan 'n draad begin en dan kan ons mos maar begin gesels daaroor...as jy wil.

Liza

Gideon said...

Sal probeer, Liza. Soos gesê, hierdie ou het 'n BAIE unieke benadering. Hy is 'n wetenskaplike, het talle suksesvolle uitvindsels gepatenteer, was hoof-ontwerper/uitvinder by die tegnogologiese "Silicon Valley", en later as multimiljoenêr gaan boer. Dis toe dat hy sekere patrone in die Bybel begin ontdek. Studie begin maak van die O.T.Hebreeus, koppe bymekaargesit met 'n kundige op die gebied van die destydse kultuur, tale en verstaansraamwerke - ene Paton. Hy het eers net begin notas maak vir homself, later baie - soveel so dat die uitgewers nie kans gesien het om dit in een boek te publiseer nie. Toe het hy dit in 2 verdeel: Die eerste boek (Apoclypse Prophecied) vertel wat reeds gebeur het en waarom, en hoe dit in die Bybel voorspel was, en hoe dit met sy berekenings klop - en wat gaan nog gebeur, en waarom. Die 2de boek (Mystery of Tammuz 17) vertel (blykbaar stap vir stap) hoe hy dit bereken het. Hy beweer dat hy en Paton oor en oor herbereken het, maar telkens hulle berekenings bevestig het.

Ek wil vanaand nog die laaste hoofstuk klaar lees, dan het ek 18 hoofstukke gelees (6 inleidende hoofstukke, dan 12 [eintlike] hoostukke).

Wat hy tussendeur omtrent Jesus as Verlosser en Middelaar sê, het ek baie verrykend en stimulerend gevind.

Hy erken dat hy feilbaar is, en dat hy sal verstaan dat mense sy standpunte - en die feit dat dit voorspellings is - mag verwerp en hom afmaak as "heretic", maar dat hy nogtans nie sy ontdekkings vir homself kan hou nie.

Hy is byv. vanuit Bybelse gegewens oortuig dat die 7-jarige verdrukking (vóór die duisendjarige vrederyk) 'n aanvang sal neem op 21/12/2008, en dat New York rondom 9/2/2009 vernietig sal word. VSA sal reageer deur Irak te vernietig, en dan is die duiwel behoorlik los.

Onthou egter ook: Ek kan maar net weergee wat ek in sy 1ste boek gelees het. Ek nog nie gekom by hoe hy dit bereken het nie. Dííít behoort interessant te wees.

Hier moet iets bylas: Hierdie boeke het uit die bloute onder my aandag gekom toe 'n vriend dit vir my van sy rekenaar af oorgesit het (gratis beskikbaar soos reeds gesê - en dít terwyl ek besig was om saam met 'n bybelstudiegroep Donderdag-aande kyk na 'n reeks DVD's van Prof. Walter Veith. Hieroor sal ek so spoedig moontlik iets op my "MS-Word" tik en dit dan sommer hier plak. Op 'n manier sal dit aansluit by wat ek hierbo gesê het. Daarby het 'n ander ou onverwags vir my 3 DVD's gebring oor (1)The Garden of Eden; (2)Dinosaurs and the Bible; en (3)Evolution vs. Creation. Nou begin wonder ek waarom hierdie onderwerpe so skielik op my begin neerkom. Het nog nooit ernstig na sulke onderwerpe gekyk nie.

Nouja, ek sal moet kyk. My volgende 2 weke mag moontlik baie dol wees - verslae, vergaderings, preke, pastorale werk ens. Geniet my werk baie. Laat ons maar sien hoe kom ek by alles uit.

Dankie vir die uitnodiging. Sal probeer - net omdat jý so mooi gevra het. :) :) :)

Groetnis.

Yf said...

Dag Gideon,

Matt. 24:35,36,44:
Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit."
36 "Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, nie die engele in die hemel nie en ook nie die Seun nie. Net die Vader weet dit.
44 Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie."

Dis die Primêre Bron. Enige ander bron wat iets daaroor sê is 'n sekondêre bron en dus fiksie. As ek jou reg lees erken jy ook die oppergesag van die Bybel en het jy dit net vir interessantheid geplaas? Bietjie verwaand en vervelig in tema. Hoekom is mense tog so behep met die eindtyd? Wat jy ookal wil doen net voor dit te laat is, moet mens eerder vroeër as later doen.

In Vrede

Gideon said...

Yf SKRYf:
"Matt. 24:35,36,44:
Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit."
36 "Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, nie die engele in die hemel nie en ook nie die Seun nie. Net die Vader weet dit.
44 Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie."


Yf, ons praat nie hier oor die wederkoms nie. (sien vv.30,36,39 van dieselfde hoofstuk).

"Bietjie verwaand en vervelig in tema."
Ek leer graag. Wat laat jou so dink?

"Hoekom is mense tog so behep met die eindtyd?"
Sou jy sê Daniël, Johannes (Openbaring), Jesus (Mt.24 & 25) ens., was óók behep met die eindtyd? Sou jy sê dat mense wat rugby, krieket, tennis ens. bespreek, is behep daarmee?
Sien ook Liza-nel se versoek hierbo.

Onthou tog maar: Goeie spelers SPEEL DIE BAL.

Groetnis, en vrede.

Yf said...

More Gideon,

Onderskei jy tussen apokalips (eindtyd) en wederkoms? Is die voorbereiding en die geberutenis dan nie in effek een nie? Dit volg tog direk op mekaar? Indien ons die tekens van die tye reg sou kon lees, dan sal ons weet wanneer die wederkoms plaasvind. Of sou jy sê dat die eindtye nie 'n aanduiding is van wanneer die wederkoms gaan plaasvind nie.

Gideon, ek vra verskoning as ek die indruk geskep het dat jy verwaand, vervelig en behep met die apokalips is. Hoeveel boeke oor die eindtyd het jy al gelees? Baie vermoed ek AS hulle Skrifgetrou wil wees, werk hulle almal min of meer met dieselfde verse, so jy gan min of meer elke keer dieselfde verklarende inhoud kry. Voeg jy ander dimensies by soos bv. die Maya kalender (en terloops dis nie die Aztec-Maya kalender soos hy op sy webblad sê nie, die twee beskawings het niks met mekaar te doen gehad nie) dan raak dit vir my bietjie fiktief. Erich von Däniken van 'Chariots of the Gods' faam het al die tipe vrae oor die Maya kalender. Sy konsep van tydperiodes of 'gears' soos hy dit noem, is al geruime tyd in boeke of op die net beskikbaar, dalk net nie soos hy die benoem nie, maar die gedagte tog wel. AS mens ander aanduiers as die Skrif wil gebruik - miskien eindig die wêreld as die "nine billion names of God" klaar geskryf is?

Gideon, behepheid met iets is as mens oor niks anders kan praat nie? Ek sê ook nie dis wat jy doen nie, maar daar is tog wel mense wat oor niks anders kan praat nie, self 'n sekere radiostasie (nie Radio Kansel nie) wat m.i. dit bietjie oor beklemtoon So nee, die Bybelse figuer waarna jy verwys was nie behep daarmee nie, in my opinie in elk geval.

In vrede

Liza-Nel said...

Net so 'n ietsie oor profesieë en vervullings.

Dr Adrio König stel dit só in sy boek “Fokus op die 300 Geloofsvrae”; “ *die wederkoms van Christus, *wanneer Hy die dooies sal opwek, *alle mense sal oordeel, *en die aarde sal nuut maak en ons die ewige lewe sal gee.” is die enigste profesieë waarop ons nog wag, wat nie vervul is nie.

Hoe dit gaan plaasvind weet g’n mens nie ons het bloot net stippellyne waarmee ons ‘n sekere rigting na God se einddoel kan aandui, niks meer nie. Al wat ons wel kan aflei uit die Bybelse profesieë is dat Hy sigbaar, skielik, kosmies en in heerlikheid sal kom.

Die blote feit dat daar van beloftes (profesieë) gepraat word en nie van voorspellings nie, is betekenisvol. Daar is ook ‘n belangrike verskil tussen die twee begrippe. ‘n Voorspelling kom een maal uit en in detail en daarna verloor dit sy betekenis., maar ‘n profesie of ‘n belofte word herhaaldelik vervul en ook ryker as wat ‘n mens uit ‘n letterlike interpretasie van die bepaalde profesie kan aflei. Dus maak dit profesieë eerder stippellyne wat aandui in watter rigting God met die wêreld op pad is, en nie voorspellings van wat presies sal gebeur nie... Dr König illustreer dit dan aan die hand van Joël 2:28-32 in die uitstorting van die HG (Hand 2:16 ev) en ook in die profesie van Amos 9:11-12.

Dit val mens op dat die vervulling nie net anders verloop as wat die letterlike interpretasie jou sou laat verwag nie.. Die vervulling is elke keer baie heerliker en lê baie nader aan die hart van die evangelie as die letterlike interpretasie - aldus dr König.

Dankie in elk geval Gideon dit is beslis interessante leesstof en omdat 'n mens 'n nuuskierige wese is vang sulke artikels altyd my oog. Ek kan net nie saamstem met die skrywer se sekerheid oor die presiese dag en tyd nie...Christus het dit ook nie geweet toe Hy daarna gevra is nie. Ek wonder nou wat sy verskoning gaan wees as sy voorspellings nie realiseer nie?

Ek sal eers alles moet deurlees om 'n opinie te kan vorm. Maar vir eers dankie vir jou moeite.

Liza

Gideon said...

Yf SKR-Yf:
”Onderskei jy tussen apokalips (eindtyd) en wederkoms?”
Ja. Die eindtyd strek vanaf Jesus se kruisiging tot by Sy wederkoms. Die Apokalips is die 7-jarige “groot verdrukking” (Mat.24:3-26). Eers daarná is die wederkoms – waarvan Jesus gesê het dat niemand behalwe die Vader die DAG en die UUR weet nie.

“Is die voorbereiding en die geberutenis dan nie in effek een nie? Dit volg tog direk op mekaar?
Die saai van koring, die groei, die ryp word en die oes volg direk op mekaar, maar is nie in effek een nie. Dit is die onderskeie fases van een saak. Die doel van die saai is die uiteindelike oes, maar die twee is beslis nie dieselfde nie.

"Indien ons die tekens van die tye reg sou kon lees, dan sal ons weet wanneer die wederkoms plaasvind."
Jy impliseer dat ons NIE die tekens van die tyd reg kan lees nie. Ons kan wel – lees maar die bg. Skrifgedeelte. Dit is tog vir ons gegee sodat ons dit kan sien en weet…… Die pous, wat deur die Roomse Katolieke as onfeilbaar gereken word, het alreeds gesê dat hý die ware christus is, dat net hy en sy amptenary sondes kan vergewe, dat God dit maar net móét bevestig, en nog vele ander uitsprake. Maar die wederkoms - Jesus het gesê niemand weet die dag en die uur behalwe die Vader nie. Die tekens van die naderende wederkoms sal wel daar wees – soos wanneer die vyeboom wat bot en blare kry ‘n teken is van die naderende somer (vgl. Mat.24:32,33,44).

Gideon, ek vra verskoning as ek die indruk geskep het dat jy verwaand, vervelig en….”
Aanvaar, broertjie! Kwade gevoelens is nie goed vir my gesondheid (geestelik én fisies) nie. Die feit is dat jy dit geskryf het – nie net ‘n indruk geskep nie. Ek noem dit maar net. Die les: “Here, plaas ‘n wag voor my mond/pen/vingers” (Ps.141:3).

Laastens - net ‘n vroegtydige opmerking: Onthou tog net dat, as ons by hierdie draad se onderwerp hou - daaroor gesels en gedagtes uitruil, beteken dit nie dat ons daarmee behep is nie. Ek aanvaar wat jy daaroor gesê het. Ons hoef ook nie met mekaar KK-styl om te gaan nie. Het juis vir hulle op ‘n kol geskryf ek sê nou ghoebaai aan die varkhok.
Kom ons chat nou lekker verder. 
Groetnis.

Gideon said...

Liza, ek kan nie heeltemal met Adrio König saamstem nie (jou 1ste paragraaf). Hy noem nie die groot verdrukking (apokalips) waaroor Mat.24:3-26 praat nie, Dié lê nog voor – vóór die wederkoms, die opwekking van die dooies ens.

Ek waardeer die feit dat jy nie Herbert Stollorz se boeke beoordeel voordat jy dit gelees het nie – dit sê vir my baie. Ek het my nuuskierigheid bedwing en nie vooruitgespring na die 2de boek nie – was bang ek verloor die draad. Ook maar goed so, soos ek later uitgevind het. Dié lees het nogal heelwat van my geverg: Konsentrasie en ‘n (ietwat geforseerde) “open mind” omdat ek altyd baie krities lees. Ek het myself ook gedwing om die bygaande tafels en tabelle goed te bestudeer – dit uitgedruk soos ek aangegaan het, sodat ek daarna kan verwys terwyl ek lees. (As jy dit wil uitdruk, spesifiseer jy die bls.no. wat onderaan elke bladsy staan). Ek hoop rêrig jy lees dit ook soos ek dit gelees het: gekonsentreerd en stap vir stap.

Moet sê: Ek het dit sover baie verrykend en stimulerend gevind. Hy raak groot waarhede kwyt oor Jesus Christus. Hy is diep-gelowig en dink (én betreur die feit) dat die meeste mense sy boek sal verwerp voordat hulle dit klaar gelees het. Daarvoor pleit hy ernstig.

Lekker lees! Ek is nou net verby die 2de boek ("Mystery...) se "Forward" (sic). (bedoelend "Foreword") Ek het dit ook onder sy aandag gebring.

P.S.: Ek het hom ‘n e-pos gestuur en bemoedig vir sy verdere navorsing. Toe e-pos hy my terug en vra my adres sodat hy vir my 2 boeke kan stuur. Nogal nice, nê?