Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

11/28/2008

Alternatiewe vir lyfstraf

Ek het weer die "Lyfstraf" draad deurgelees. Gideon het dit begin met lyfstraf in die huisgesin, by skole en in die regstelsel.

Menings is op die draad uitgespreek, maar wat ek mis, is alternatiewe vir lyfstraf, veral by skole. Wat werk by die skole waar julle kinders is?

Tensy ek mis gelees het, is daar op dié draad niks gesê oor lyfstraf in die regstelsel nie. In my jonger dae was "latjies" (slae met die rottang) 'n algemene straf vir kleiner oortredings, veral vir jonges wat oortree, en jong oortreders het 'n heilige ontsag gehad daarvoor.

My man is 'n polisie reservis , en male sonder tal vertel hy hoe hartseer hy voel oor die "klein kindertjies" wat daar opgesluit word. Waarom kan hierdie "latjies" nie terug gebring word nie? Is dit nie baie beter as dat jong kinders saam met geharde gevangenes opgesluit word nie (en ons weet wat in die donkerte van die nag agter die tralies gebeur, veral as jy jonk en weerloos is...)?

2 comments:

Gideon said...

Toe ek "regstelsel" genoem het, het ek juis "die rottang" in gedagte gehad - vir minder ernstige ("petty") misdade. Hieroor het ek dieselfde siening as wat ek oor (weerbarstige / ongehoorsame) kinders geskryf het. Dit is nie omdat ek wreedaardig of hardvogtig is nie, maar my gesonde verstand (oordeel)sê vir my dat misdaad onder die jeug nooit meer effektief bekamp sal word as deur lyfstraf nie. Inteendeel: Ek stem saam - weë die jong mense wat saam met volwassenes opgesluit word. Hulle word uitgelewer aan verskeie risiko's - sodomie, "skoling" in meer ernstige misdaad ens., - om nie eens te praat van 'n onbeholpe regering se manier van dinge doen.

Jy is reg, Henrietta, met jou gedagte van "alternatiewe vir lyfstraf". Mens moenie aan lyfstraf as die eerste linie van goeie opvoeding nie. Natuurlik is daar baie maniere. Maar om dit summier sonder enige voorbehoud te verban, is vir my 'n tragedie op die langtermyn.

Dit sal interessant wees om meer omtrent die alternatiewe van ons gespreksgenote te verneem.

Liza-Nel said...

Lyk my ons gaan eersdaags hof toe om te versoen eerder as om bestraf of gevonnis te word…

Regter Eberhard Bertelsmann van die Transvaalse afdeling van die Hooggeregshof, Pretoria skryf in die Vrye Afrikaan van Februarie 2008 dat die fokus moet verskuif van langtermyn opsluiting na “die herstel van die gemeenskap, vergoeding en genesing vir die slagoffer en rehabilitasie van die oortreder […]” maw die oortreder moet sy misdaad of oortreding erken en verantwoordelikheid daarvoor teenoor die slagoffer en die gemeenskap aanvaar.

Hierdie nuwe benadering, wat veral aanklank vind by regstelsels in tradisionele Afrika gemeenskappe, kyk met ander oë na die regstelsel. Waar die tradisionele Westerse benadering min aandag aan die slagoffers van misdaad skenk word hulle nou in die versoenende of herstellende regspleging tesame met die wanbalans wat deur misdaad in die gemeenskap veroorsaak word, in die middelpunt van die strafprosedure geplaas.

Maar die regter reken darem ook dat dit nie in alle gevalle wenslik sal wees nie soos bv geharde misdadigers en geweldenaars wat weier of nie kan hervorm nie en wat ‘n ernstige gevaar vir die gemeenskap inhou. Vir diesulkes is verwydering deur langtermyn oppsluiting al opsie.

Hoe uitvoerbaar of suksesvol so ‘n versoenende alternatief gaan wees moet nog gesien word, maar tenminste besef die regsmense daar moet indringend aan ander oplossings gedink word om die stygende misdaadsyfer en oorvol tronke hok te slaan.