Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

10/14/2008

Wanneer word 'n vrou as 'n feminis beskou?

Op Bertus se huwelik-draad het die kwessie van "feminisme" ligweg kop uitgesteek. Tydens 'n heerlike teedrink-sessie met 'n klomp vrouens verlede week, het hierdie onderwerp weer so tussen die lemon meringues en aspersietertjies deur, onder die soeklig gekom. My een vriendin vra wanneer word mens as 'n tipe feminis beskou.

"As 'n vrou sterk oorkom en haar eie opinies het, het sy dan feministiese trekke?" vra sy. "Hoekom hou baie Afrikaanse mans nie daarvan as ons nie meer so onderdanig soos in die ou tyd is nie?" vra 'n ander. "Ja! Ek is moeg van kosmaak en alleen na die kinders kyk" sug 'n ander een.

Om vandag 'n vrou te wees, is geen maklike taak nie. Ons moet sjefs wees, onderwyseresse wees, sielkundiges wees, aptekers wees, boekhouers wees, dominees wees en bo alles wys wees om 'n suksesvolle huishouding en gesin te bestuur.....

Wanneer ons vrouens hierdie rolle aanneem en emosioneel, finansieel en sosiaal onafhanklik raak, begin ons feministiese trekke toon?

12 comments:

Alet said...

Wanneer word enigeiemand (nevermind 'n Suid-Afrikaanse vrou) as 'n feminis beskou?

Feminisme is 'n beweging: "It is based on social, political and economical equality for women."

Dis, met ander woorde, amper 'n stryd om op al bogenoemde vlakke dieselfde as mans gesien en behandel te word. As dit die geval is, is daar eintlik nou baie minder feministe is wat daar in die verlede was.

Die geleenthede wat vrouens gebied word is in die hedendaagse konteks enige tyd netso significant of meer significant as die geleenthede wat mans gebied word. Dit beteken sekerlik dat die "struggle for what should fairly be ours" afgehandel is en dat die moderne vrou slegs die feministe se droom uitleef en nie noodwendig as een van die feministe gesien wil word nie.

Die feit dat vrouens hard werk in hul beroepe sowel as 'n huishouding aan die gang kan hou beteken dat hulle geestelik, emosioneel en selfs fisies sterk is...nie dat hulle mans haat of deel is van 'n beweging nie ;-).

Alet ***

Mart said...

Ek dink mans dink anders oor hulself as dekades gelede. Vrouens het oor die jare heen ook hul persepsie oor hulself verander. Dinge is net nie meer soos wat dit was nie. So ook dink die twee geslagte ook deesdae anders oor mekaar!

Marcus Wynne (Psychology Today), skryf oor 'n opname wat gedoen is oor geslag-stereotipes van die 70er jare en die van meer onlangs. Daar is bevind dat die beeld van vrouens heelwat verbeter het oor die jare teenoor mans s'n wat egter verswak het.

Dertig jaar gelede is vrouens beskryf as besluiteloos, subjektief en passief, hul het 'n onvermoë om gevoelens van idees te onderskei. Al hierdie trekke was afwesig in die nuutste opname wat gedoen is deur Matthew Winter, Ph.D. (George Washington Universiteit) en Diane Clark, Ph.D., en Elisabeth Diamond, Ph.D., (Shippenberg Universiteit.)

Terselfdertyd is vrouens beskryf as intelligent, logies, onafhanklik, avontuurlik, betroubaar en vaardig in verhoudings.

Intussen het mans gemengde kommentaar ontvang. Positiewe kwaliteite wat aan mans toegeken is, was dat hulle vriendelik is, dat hulle saggeaard is en dat hulle omgee vir ander mense. Mans is egter nie weer beskryf as objektief nie.

Die opname het negatiewe karaktereinskappe opgelewer wat nie in die 70's bevind is nie. Dit is: mans is jaloers, buierig, temperamenteel en eng in hul denke.

"Traditional male characteristics are seen less positively," reports Clark, who calls the phenomenon "negative masculinity."

sister said...

As ek Alet se opmerking reg interpreteer is feminisme 'n mooi benaming vir 'vroue se struggle' met die klem op 'struggle'.

My persoonlike opinie is dat feminisme net so uitegedien is soos die ANC se 'struggle en "we-demand" era.

Die 2 geslagte leef al geruime tyd in die post feministiese era saam. Mans wat nou nog van feministiese ondderokke praat is saam met ou Rip in die kooi.

Die feministiese beweging as sulks is verseker nog aan die beweeg. Dis net jammer dat hulle nie 'n PRO het wat hulle beeld bietjie kan afstof nie. Vandag se feministiese beweging doen wel wonderlike werk. Hulle veg hoofsaaklik vir die veiligheid van vroue en kinders in kulture waar die vrouens en dogters se seksualiteit misbruik word. Daar veg ek sommer voor in die koor.

Verder herinner hulle my aan die VLU en soortgelyke bewegings wat in die 1920's hulle beywer het vir opheffingswerk; skoling en opvoeding van vrouens wat nie so bevoorreg is soos ons nie.

Die toutrekkery oor wie die superieure geslag is sal sekerlik nie in ons leeftyd einde kry nie. Die rede daarvoor is dat ons gedurig die 'goal posts' rond skuif.

Die kriteria het verander. Vrouens en mans kan hulle self ewe goed laat geld in die tersie^re lewe en in die gesinslewe.

Vrouens kan ook gewigte optel en karre diens, jag en die sg. mannegoed doen. Mans kan ook skottelgoed was en doeke ruil en kosmaak...-

Mans se enigste agterstand is dat hulle nie kinders in die wereld kan bring nie.

Ek wil die stoute skoentjies aanttrek: Wie is dan nou superieur?

Groetnis
Sister

Mart said...

Regstellende aksie het tot gevolg dat vrouens topposte ook in die korporatiewe wêreld kry. Blanke mans trek kort-kort aan die kortste end.

Sister is reg as sy sê "goal posts" word geskuif. Geslagsrol-grense raak al hoe vaer en later weet ons nie meer wie's "Arthur" nie!

Een uitdaging is dat ons ons seuns moet help om nie moed te verloor in SA nie...

sister said...

Wat is d manne se opinie?
Net nuuskierig
Vriendelike Groete
Sister

Sharon said...

Feminisme is nou nie 'n woord waarmee ek myself kan vereenselwig nie. Ek glo dat baie van vandag se vrouens sou wou teruggaan na die tyd voordat feminisme gebeur het, waar hulle net weer vrou kan wees en nie die supervrou van hierdie eeu nie. Ek glo dat die Vader 'n vrou baie spesiaal geskape het. Ons is sterker in gees as die meeste mans. Ons kan tien dinge gelyk doen en ons kan verseker die broodwinner wees en die wereld oorwin as ons wou. Wil ek, nee wat dankie. Ek is mal daaroor om vrou te wees, om ma te wees om 'n hulp vir my man te wees, ek het nie nodig om te wys hoe sterk of slim ek is nie. Ek is op my gelukkigste as die mense om my gelukkig is. Ek hou daarvan dat my man sterker as ek is, dat hy vir my sorg. Dat ek nie 'n supervrou hoef te wees nie. Maar bygese, ek dink dat die meeste Suid Afrikaanse mans verskriklik bederf is, myne inkluis. Suid Afrikaanse vrouens ook. Nou 'n jaar in Engeland en het die werklikheid ingesak. Geen bediendes, tuinhulp nie. Hier doen ons als en vrouens as jy nooit vir jou mans geleer het om enige iets te doen nie dan doen jy als. Dus dink ek dat 'n goeie balans dalk die antwoord is. Vir my persoonlik is 'n feminis 'n vrou wat bo als wil heers - wat die broek wil dra - wat glo dat sy meer weet as mans en dat sy alles kan doen wat 'n man kan doen. Hier was nou juis 'n tv program wat juis hierdie onderwerp ondersoek het, en die antwoord was baie duidelik dat alhoewel vrouens instaat is om die werk te doen (houtkappers, vissermanne ) het hulle almal het nee dankie dis nie vir ons nie.

Mart said...

Ja-nee, ek wil ook nie 'n houtkapper en visserman wees nie. Tog is ek dankbaar vir al die lewens-ondervindings wat my leer selfstandig wees. Ek voel nie dat ek beter as 'n man is nie. Verder neem ek aan geen kompetisie van hierdie aard deel nie.

Tye het tog verander en ek vermoed dat mans dankbaar is as vrouens meer onafhanklik van hulle kan leef. Dit verlig spanning en haal baie druk van mans af.

Hoekom moet mans altyd vir alles instaan? Ons kan mos ook geld verdien, kinders laataand by partytjies gaan haal, vakansies beplan en befonds, ons eie finansiële besluite neem, ens.

Liza-Nel said...

Lyk my dis 'n geval van ons kla so lekker want ons eet so lekker...ek dink sommer aan Mart se 'lemon meringues' en aspersietertjies. ;)

Henrietta said...

Die mens is op ‘n manier die produk van sy/haar tyd of tydsgees en kultuur en, soos reeds hier in kommentare ges^e is, skuif “ Vader Tyd” die “ goal posts” gedurig….

Sekere verskynsels (by gebrek aan ‘n beter woord!) beweeg tog heen en weer, soos die pendulum van ‘n oudtydse klok. In hierdie artikel oor Women’s Lib praat hulle van golwe en noem hulle dit First, Second en Third Wave : (http://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_lib). Die Nederlanders het die radikale feministe Dolle Minas genoem (http://nl.wikipedia.org/wiki/Dolle_Mina ).
Selfs onder die swart vrouens in Suid-Afrika was daar die sg. Imbokodo. In 1956 het ‘n groot groep swart vrouens (20 000 as ek reg onthou) na die Uniegeboue gemarseer oor die dra van “ dompasse” en vir Adv J G Strydom ges^e: "you touched women, you have unleashed a boulder, and you will be crushed".
Wat kultuur betref, dink ek dat daar talle Moslemvroue is wat hul oogtande sal gee om net ‘n greintjie van die Vryheid te geniet wat Westerse vrouens het. Of is dit ‘n geval van godsdiens/geloofsgroeperinge se sienings? Ek dink hier bv aan die Gereformeerde Kerk se siening van vrouens in die ampte.

Henrietta said...

Bietjie meer oor die regte van vroue in fundamentalistiese Moslem lande:

Baie vroue word slegter behandel as diere in ons huise. Hulle moet absoluut gehoorsaam wees aan hul mans. Vrouens word as jong dogtertjies besny, sodat hulle in hul getroude lewe nie seksuele begeertes na ander mans het nie.

Hulle moet hulself van kop tot tone bedek in die sg. burqas, wat net ‘n opening vir hul o”e laat. Wanneer hul op straat uitgaan, moet hul van sg. chaperones vergesel wees, hul eie man of eie familie.

Mans eet apart van vrouens en kinders, en hulle eet eerste. Wat ookal oor is as die mans klaar is, kan die vrouens kry.

Meer inligting kan verkry word van hierdie website: http://www.prophetofdoom.net/


Ek weet nie wie van julle weet wat so paar jaar gelede in Nederland gebeur het nie: ‘n verslaggewer, ene Theo van Gogh, wou vir Ayaan Hirsi Ali help om ‘n DVD te maak van onregte teenoor Moslem vroue. Hy is op ‘n baie oneervolle manier (onthoofding) deur Moslems gedood omdat hy dit durf waag het.

Lees meer oor Ayaan hier: http://ayaanhirsiali.web-log.nl/ayaanhirsiali/

Liza-Nel said...

Henrietta sê:- “Ek dink hier bv aan die Gereformeerde Kerk se siening van vrouens in die ampte.”

Destyds met die besluitneming deur die NGK om die vrou tot die amp van predikant en ouderling toe te laat het die Assessor, Prof. Johan Heyns dit baie mooi opgesom toe hy gesê het dat man en vrou in Genesis 1 saam die kultuuropdrag van God ontvang het sonder dat daar enige onderskeid tussen hulle getref is. Die sondeval het polarisasie, en ook die verslawing van die vrou gebring. Jesus Christus het die vrou van haar verslawing bevry. Hy het haar ook die eerste getuie van die opstanding gemaak en ‘haar’ sodoende in die hoogste moontlike gesagsposisie geplaas. En as die NGK voortaan die pad van die toelating van die vrou tot die amp voluit wil loop, daar van NGK kant geen teologiese wroeging sal wees of die Skrif verkrag is al dan nie, maar eerder dat die Kerk Hom gehoorsaam het.

Pleks van handlangers moet vroue aan die kerklike front eerder mans se medewerkers word - beide een in Christus...

Ek dink dit moes nogals vir daardie stoere ooms ‘n geweldige “mind shift” weg van die tradisionele siening gewees het.

Mart said...

Ek stem 100% saam met Liza.