Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

10/31/2008

Kom ons praat oor HEDONISME...

Noun: hedonism
1. The pursuit of pleasure as a matter of ethical principle
2. An ethical system that evaluates the pursuit of pleasure as the highest good.

Ek is vas oortuig dat ons moderne samelewing globaal gesien funksioneer in hoofsaak as 'n hedonistiese sisteem.  (Vergeet "survival of the fittest", dit is nie naastenby so akkuraat nie...)

Ek dink graag aan hedonisme as die wortel van ons moderne samelewing se siektes.  
  • Dit is vir my maklik om te sien dat ons "oordrewe liefde vir genot" lei tot 'n oordrewe verbruikers kultuur en dit op sy beurt is die hoof oorsaak van ons onvolhoubare kommersiële gedrag, en dalk self aardverwarming... wie weet.  (Ek glo nie in antropogenese nie, maar dit was lekker om aardverwarming hier by te voeg.)  
  • Dan is dit ook vir my maklik om te sien dat 'n gemeenskap wat in die haglikste sosio ekonomiese werklikhede bestaan, maak nie saak waar op aarde nie, hulleself eerder in 'n stupor sal suip en orgies sal hê, net om gehoor te gee aan genot, eerder as om sosio ekonomies verantwoordelik te word.
  • en...
  • en...
Julle moet die lys maar uitbrei dit sal maklik wees as julle net begin.  Dalk geniet julle dit selfs... (hahaha... en bewys my punt.)

Wat dink julle van hedonisme?  Is ek reg... Is ek verkeerd... Wat kan ons doen om 'n beter wêreld binne hierdie hedonistiese werklikhede te maak???

12 comments:

Michael said...

Net 'n opmerking oor my verwysing na "survival of the fittest", hier bo.

'n Mens is of met "genot" of met "Oorlewing" besig..."Genot" en "Oorlewing" is verseker nie dieselfde ding nie, selfs al dring ons (of eerder God self...) dit bymekaar tydens prokreasie. Naas hierdie kortstondige ontmoeting het die begrippe "Genot" en "Oorlewing" niks met mekaar te doen nie.

Met hierdie insig is dit baie interessant om na hedonisme te kyk.

Yf said...

Hallo Michael,
Ek kan 'n raakvlak sien tussen hedonisme en gemaksug, maar is daar ook hedonisme in selfopgelegde asketisme, masochisme, ekstreme sport, die Hamish van Noord Amerika? M.i. is hedonisme nie slegs na die aangename nie, maar ook na die onaagename kant toe

Michael said...

Hallo Yf,

Ek dink "genot" is die wagwoord. Daar vir verseker mense wat genot sal put uit alles wat jy genoem het. Enige iets kan gebruik word om genot te bewerkstellig.

Hedonisme kyk na wat jy met alles wat tot jou beskikking is doen. Is dit 'n etiese saak of nie? 'n Mens moet vra waarvoor gebruik jy alles tot jou beskikking?

Gebruik jy die laaste sent wat jy het om drank te koop of om brood te koop?

Groete,
Michael

Ag Nostus said...

Michael,

Dis 'n interessante onderwerp wat vir 'n lekker gesprek behoort te maak!

Maar eers 'n vraag: Wat wil jy bereik? Wil jy regtig verstaan hoe 'n hedonis se kop werk ten einde jou eie denke te verruim, of soek jy eintlik maar net 'n geleentheid om dit as 'n miderwaardige manier van dink te ontbloot ten einde die superioriteit van jou eie manier van dink te bevestig?

Michael said...

Hallo Agnos,

Ek voel in die gesig gevat bloot omdat jy hierdie vraag gevra het. Sê jy vir my wat dink JY sou my antwoord wees, dan weet ek sommer wat jy van my dink en dan gesels ons lekker verder.

My laaste vraag in die oorspronklike plasing maak my doelwit baie duidelik. Hedonisme is 'n werklikheid in my eie lewe en ek wil die sleg van hedonisme in 'n konteks plaas waar dit beter kan word...ons wêreld 'n beter plek kan maak en my lewe meer heilig kan maat tot eer van God.

As ek in die proses gaan uitwys hoe ander mense se wêreld beskouing t.o.v. hedonisme die wêreld 'n slegter plek maak gaan ek dit uitwys met netsoveel liefde as wat ek dit in my eie lewe uitwys.

Sal jy en die ander my hiermee kan help?

Groete,
Michael

Mart said...

Onthou julle Queen (Freddie Mercury) se song: "I want it all and I want it now"? ...

Liza-Nel said...

Dis nogal interessant as mens 'n bietjie oplees oor die oorsprong en betekenis van die woord hedonisme. Ek dink die meeste van ons sal geneig wees om dit met promiskuïteit in verband te bring, maar eintlik konsentreer die meeste vorms van hedonisme op die spirituele, intellektuele en nie-seksuele vorms van plesier. Alhoewel die nastreef van seksuele plesier beslis as hedonisties beskou kan word is dit nie die hoofstroom betekenis van die woord nie.

Daar bestaan tot 'n term Christen Hedonisme ook; "Christian hedonism is a controversial Christian doctrine current in some circles of Reformed theology. The term was invented by Evangelical Baptist pastor John Piper in his 1986 book "Desiring God". Piper summarises this philosophy of the Christian life as "God is most glorified in us when we are most satisfied in Him." ???

Michael said...

Hallo Liza,

Dit is baie interessant, ek het nog nie die begrip hedonisme as sulks in detail ondersoek nie. Jy moet gerus jou verwysings vir ons gee.

My verwysing na "suip en orgies" het ek bloot gedoen om te toon dat as jou etiese kompas NET na genot toe wys dan gaan jy verseker koers verloor. Dit is nie dat ek dink dit net met seks te doen het nie. Daar is werklik baie mense wat op hierdie en baie ander wyses koers verloor... van die rykstes tot die armstes.

Of ek reg is om hedonisme as so 'n "eensydige fiksasie op genot" te sien weet ek nie. Maar as dit die regte term is wat die twee probleme wat ek genoem het se fundamentele oorsaak omskryf, dan dink ek dat ons mag dalk oppad wees om 'n oplossing vir 'n verbruikers kultuur en sosio ekonomiese onverhantwoordelikheid kry.

Ons sal dalk 'n nuwe en beter term moet gebruik, ek weet nie.

Groete,
Michael

Liza-Nel said...

Hi Michael,

My slimgeit oor hedonisme het ek hier gekry:-http://www.answers.com/topic/hedonism

Gideon said...

"1. The pursuit of pleasure as a matter of ethical principle
2. An ethical system that evaluates the pursuit of pleasure as the highest good."

Ek verlaat my maar op die woordomskrywing van hedonisme soos Michael dit hier weergee. Dit lyk vir my ons moet goed daarna kyk:
1. Die najaag van plesier as etiese beginsel; en/of
2. Dit is ‘n etiese stelsel wat “najaag van plesier as die hoogste goed” evalueer.

Lyk my dat, as daar nie ‘n etiese element betrokke is nie, dan het ons nie meer met hedonisme te make nie. Etiek = “sedeleer; afdeling van die filosofie wat handel oor sedelike gedrag, pligte en waardes.” Die najaag van plesier (of die evaluering daarvan) moet dus te doen hê met sedelike gedrag, pligte en waardes”.

Dit sê vir my dat ons nie in die eerste plek aan plesier moet dink as iets negatiefs nie, maar eerder die positiewe daarvan moet raaksien.

As ek dus my plesier daarin vind om God se heerskappy in my daaglikse lewe te laat geld en dít najaag, is ek (per definisie) besig met hedonisme.

Ons moet seker ook daarteen waak dat die klank van die woord “hedonisme” ons nie verlei om te dink aan “HEIDEN”isme nie. Lyk my baie of Michael se vraag daarop dui: “Wat kan ons doen om 'n beter wêreld binne hierdie hedonistiese werklikhede te maak???”

Dan wonder ek ook of die “-isme” nie maar ook ‘n negatiewe konnotasie het nie.

Liza: Jammer ek moet alweer hardloop, daarom nognie gekyk na die skakel wat jy geplaas het nie.

Mooi loop, julle.

Michael said...

Dit lyk vir my of ek dan maar sal moet aflei dat julle nie met my saam stem dat hedonisme 'n fundamentele rol speel by die verbruikers kultuur en ook by sosio ekonomiese onverantwoordelikheid, soos ek dit genoem het nie. En dat daar maklik nog voorbeelde gevind en bespreek kan word nie.

Ek hoop net dat dit duidelik is dat ek nooit bedoel het om hedonisme met "heiden" te verwar nie. Ek is baie bewus dat hedonisme per se nie boos is nie, maar wat ek probeer doen het met hierdie gesprek was om uit te vind of daar uit die voorbeelde nie iets gevind kan word wat die verband tussen 'n soeke na genot en sosiale probleme nie.

Ons probeer later weer.

Groete,
Michael
P.S. Kan 'n mens werklik konsekwent hedonisties wees EN werklik jou kruis opneem en Christus volg?

Gideon said...

Naandsê Michael.
Soos gesê: Ek het my maar net verlaat op die woordomskrywing/ definisie van hedonisme soos jy dit geplaas het, en van daar uit gevolgtrekkings probeer maak. Ek het myself gevang dat ek telkens aan hedonisme begin dink het as iets heidens, daarom het ek daardie gedagte neergeskryf.

Miskien bestaan daar 'n wyer omskrywing van hedonisme wat dit moontlik kan losmaak van die etiese. Intussen moet mens jou seker hou by hoe dit gedefiniëer word.

Jy vra in jou P.S: "Kan 'n mens werklik konsekwent hedonisties wees EN werklik jou kruis opneem en Christus volg?" Ek sou sê JA (as jy jouself hou by die definisie). Soos ek hierbo dan ook geskryf het:
"As ek dus my plesier daarin vind om God se heerskappy in my daaglikse lewe te laat geld en dít najaag, is ek (per definisie) besig met hedonisme."
As God se heerskappy dan in my lewe geld, sluit dit in dat ek ook myself sal verloën, my kruis opneem en Jesus sal volg. En daardie "plesiertjie" sal ek seker tot aan die einde van my lewe najaag!

Nou gaan ek eers oorskakel na Liza se skakeltjie, die internet afskakel (ek is mos op 'n telkomlyn!) en rustig al die "slimgyt" wat Liza daar raakgeloop het, opslurp. Dankie ook vir dardie skakel, Liza.