Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

10/07/2008

"Faith can relieve pain"

Iets spesiaal vir Mart:

In 'n kortinsetsel in die laaste Mail & Guardian (p.35) (daar is ongelukkig nie 'n www verwysing nie) skryf Ian Sample van navorsing (by die Oxford Universiteit onder leiding van ene Katja Wiech gedoen is op 12 vrywillige Roomskatolieke studente en 12 "ongelowiges" .

Hulle is elektriese skokke van 12 sekondes lank gegee, en dan 'n skildery van Moeder Maria getoon. Behalwe dat hulle reaksies waargeneem is, is daar ook breinskanderings gedoen.

Die bevinding was dat daar duidelike verskille, waargeneem en ook op die breinskanderings, tussen die twee groepe was: die gelowiges kon meer pyn verduur as die ongelowiges.

3 comments:

Henrietta said...

Hier is 'n artikel met meer besonderhede: http://www.sciencenews.org/view/generic/id/36539/title/Pain_relief_to_believe_in

Ek sien as mens "Faith can relieve pain" google, dan spring daar sommer heelparty artikels uit.

Mart said...

Henrietta, dankie vir hierdie navorsing. Dis interessant.

Verskeie outeurs (Abdel-Khalek,
2006; Balswick & Balkwell, 1979; Cutler, 1976; Ellison, 1991; Frankel & Hewitt,
1994; Graney, 1975; Inglehart, 1990; Moberg & Taves, 1965; Mookerjee &
Beron, 2005; Myers, 2002; O’Reilly, 1957; Reed, 1991; Veenhoven, 1994;
Wilson, 1965; Witter, Stock, Okun, & Haring, 1985; Zuckerman, Kasl, &
Ostfeld, 1984) het in verskeie objektiewe, wetenskaplik verantwoordbare studies bevind dat daar 'n direkte ooreenkoms bestaan tussen geloof en algemene geluk.

Seligman & Csikszentmihalyi (2000) het bv. ook in 'n uitgebreide navorsingstudie bevind dat gelowige mense beter landsburgers is, meer verantwoordelik is, meer meelewend is, meer omgee vir hul medemens, meer beskaafd optree, meer geduld het, meer matigheid voor oë het en 'n beter werks-etiek as ongelowiges openbaar.

Ek is dus nie verbaas om te hoor dat gelowiges ook op 'n fisiese vlak beter toegerus is vir bv. pyn nie.

Groete
Mart

* Jammer vir die boonste lang lys van navorsers, maar ek wou geeneen van hulle uitlaat nie.

Mart said...

Die kwessie van pyn wanneer gebede volgens ons nie verhoor word nie, is dat God nie 'n fabriek op aarde aan die gang hou wat volmaakte heiliges lewer nie. God laat dit toe dat ons vir die huidige sekere pyn verduur...Hy laat toe dat alle dinge - selfs die gevolg van ons sonde - saamwerk tot ons uiteindelike beswil...