Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

9/21/2008

Wat “doen” jy met jou “sien”?

Mense sien verskillende dinge, en sien dinge verskillend. ‘n Storietjie (oorsprong onbekend) ter verduideliking: Drie blinde mans kom vir die eerste keer in aanraking met ‘n olifant. Elkeen gryp ‘n ander deel van die dier. Hulle begin mekaar vertel wat hulle van die dier dink. “Ons het ‘n reuse slang hier beet!” sê die eerste een wat die olifant aan sy slurp gegryp het. “Waar kom hierdie groot boom vandaan?” vra die tweede een wat een van die pote van die dier betas het. Die derde een word sopnat gespuit met water uit die olifant se slurp. “Wie het die brandkraan oopgedraai?” skree hy.

“We all bump into the same stuff; it’s just that some see it as a dinglehopper, others as a comb”. (K.A. Smith, in “Who’s afraid of postmodernism?”).

Ons kan by die “sien” stilstaan, en lang redenasies daaroor voer oor wie sien die ding “reg” of wie sien “verkeerd”, of ons kan soos Moses aanbeweeg en groot dinge doen: Hy het VOLHARD soos een wat die Onsienlike God sien (Heb 11:27) en verder wéét ons van die Eksodus-verhaal. Ons kan bang word vir wat ons sien, en weghardloop, of die “reus” in ons lewe met God aan ons kant tegemoethardloop (1 Sam 17:48).

‘n Deeltjie van my en my kollegas se werk is om skole te help om ‘n visie (die “sien”) en ‘n missie (die “doen”) te ontwikkel en om hulle te ondersteun om dit sover moontlik onder elkeen se unieke omstandighede te bereik. Ek is seker in elkeen van julle se beroepslewe is daar ook so iets, maar kom ons baken dit af en beperk hierdie bespreking tot ons GEESTELIKE LEWE.

Glo ons nog dat God ‘n spesiale doel het met ons lewe? Glo ons dat ons ‘n verskil kan maak daar waar God ons geplaas het? Wat “sien” ons in ons geestelike lewe en omgewing vir die volgende 5 jaar , en wat gaan ons “doen” om dit te verwesenslik?

4 comments:

Michael said...

Ons het vandag 'n sending inisiatief van mense in ons kerk gaan besoek. Vastfontein, het begin met iemand wat gehoor gegee het aan 'n aanklag oor sy liefdelose houding teenoor die wêreld. Dit is duidelik dat daar nie 'n 5jaar plan mee begin is nie, maar wel met 'n aksie.

Sy omgee groep het die Jesus film op die perseel gaan wys en week na week daar gekom en gou agtergekom dat die ourer mense van die gemeenskap nie lang termein belangstelling het nie. Die bediening het toe verander in 'n jeug bediening wat vandag met 'n skool, 'n predikant opleidingsfasiliteit en weeklikse jeug byeenkomste spog.

Die "sien" was baie eenvoudig - "ek is liefdeloos" en die "doen" was nog eenvoudiger "gaan uit en doen IETS". Soos ons vorentoe beweeg kom die insig tot ons wat nodig is.

Dit was vir my 'n heerlike voorbeeld waar sukses gelee is in 'n diepe geestelike oortuiging en nie in die goeie plan nie. Daarmee probeer ek goeie planne nie afmaak nie. Ek stel dit net onderhorig aan "geestelike oortuiging".

Groete,
Michael

Henrietta said...

Een van die reëls van die lied "Amazing Grace" sê: " (I) was blind, but now I see" . Baie dinge het met my gebeur, wat ek nie kon verstaan nie, maar iewers langs die lewenspad het ek die boek "Don't waste your sorrows" van Bilheimer gelees en dit het vir my oneindig baie beteken om God se plan met die hartseer in my lewe te "sien".

Volgende jaar MOET ek aftree - 65 jaar jonk - ja nou weet julle...1944 gebore ;)))), maar... "I want to die with my boots on" :

Ek het die laaste paar jaar 'n pastorale beradingskursus voltooi en DV is my "doen" om ander "te troos deur die vertroosting waarmee onsself deur God getroos is" ( 2 Kor 1:4-5)- Vyf jaar of hoe lank ook al, mag dit langer eerder as korter wees!

Michael said...

Henrietta,

Dit klink eenvoudig genoeg om volmaak in God se plan te wees...

My geloof in die boodskap van Jesus word versterk deur harte soos joune wat sy koninkryk hier op aarde rond dra.

Mag jou getuienis nog baie siele raak en inbring in die koninkryk van ons Vader wat ons so lief het dat alles werklik ten goede mee werk.

Groete,
Michael

Yf said...

Hallo Henrietta.
Gewoonlik is die antwoord op die vraag na die doel van ons bestaan, dat dit is om God te verheerlik. Dit is alles goed en wel, behalwe net dat die maar bitter min inligting is waarvolgens mens jou lewenstre kan rig.

Ten einde hierdie stelling vir myself te kan 'konkretiseer' dink ek soos volg:
Ons is na die beeld van ons Skepper geskape - nou wel verbrokkel maar nie vernietig nie. Hierdie beeld is nie net fisies nie, maar ook psigies (sielkundig) en pneumaties (geestelik). Dus moet ons optree soos wat ons Maker sou optree - fisies, psigies, pneumaites.

Dis my visie, om meer en meer soos Christus te word.

My missie is om dit te verrig volgens die riglyne in Job 29: 12 - 17, Mat. 25: 35 - 40 en Lukas 10: 33 - 35

En dit is hoe ek my lewenstre wil rig.