Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

9/17/2008

Skepping is nie rasioneel nie???

Ek het nou net die volgende aanhaling oor "Skeppingswetenskap" in 'n onlangse artikel gelees.

Professor Chris Higgins, vice-chancellor of the University of Durham, said: "There should be no room for doubt creationism is completely unsupportable as a theory, and the only reason to mention creationism in schools is to enable teachers to demonstrate why the ideas is scientific nonsense and has no basis in evidence or rational thought."


Die storie op sy eie is ongelooflik.  Dit gaan oor 'n "Royal Society" direkteur wat wil hê dat die skeppingsdebat in skole gevoer moet word.  Wat ek vir my gespreksgenote wil vra is:


Waar gaan ons wêreld heen as die hoofstroom wetenskaplikes met hierdie totale arrogansie daarop aanspraak maak dat om oor "Skepping" van die heelal te praat "...has no basis in evidence or rational thought"?  Waar is sy rasionele basis om sy meganistiese, materialistiese ontstaan van alles te verklaar?


As ons samelewing hierdie siening onaangetas gaan laat gaan ons binnekort in 'n gestapo styl werklikheid leef waar metafisiese naturalisme die enigste aanvaarbare dogma is.


Groete,

Michael

7 comments:

johnny said...

Ja, Michael, dis 'n ernstige saak hierdie.

Ek het nog altyd probeer om hierdie onderwerp te vermy, nie omdat ek dit nie begryp nie, of bang is daarvoor nie, maar omdat ek 'n natuurwetenskaplike ook is wat die wondere van die skepping probeer verstaan. Daardeur wil mens nie God deur sy werke probeer tipeer nie, maar om 'n logiese en verstaanbare antwoord te formuleer.

My verdedigingsmeganisme is dat ek te nietig is om God se bestaan uit te lê, en verkies om die Jesus Christus Goddelikheid te omarm. Daarmee plaas ek dan Jesus in die middel, as Seun van God, en aanvaar ek, soos wyle prof Pierre Haarhof, dat die evolusie teorie God se plan of bloudruk is warmee Hy Sy natuurwette gebruik het om orde en sin in die heelal te skep.

Dis mos veel makliker om 'n menslike God soos Jesus te visualiseer as om die Heerser oor die heelal se bestaan uit te lê.
johnny.

Yf said...

En so openbaar Chris Higgens wetenskaplike objektiwiteit en neutralitei9t, een van die heilige koeie van die 'wetenskaplike metode'? En die ontstaan en voortsetting van lewe soos die evolusiemodel dit uitbeeld is heeltemal rasioneel? Gie..gie...gie! Ek het die koppel gevolg en lyk my daar is gladnie 'n algemene en inklusiewe gejuig oor die verwikkeling nie. Om die waarheid te sê lyk my die Society kry bietjie gas oor hulle optrede....

Vrede daar

Michael said...

Hallo Johnny en Yf,

Ja, dit is so dat die Society die wind van voor gaan kry oor hierdie optrede, maar vir my is die rede agter die optrede die groot saak en ek dink die aanhaling wat geplaas is verwoord dit baie goed.

Johnny, ek het nog altyd die konflik tussen skepping en evolusie gesien, omdat daar vir my nie 'n logiese verwantskap tussen Skepping en Naturalistiese Meganismes, soos Evolusie is nie. Jy verwoord dit reg as jy erken dat ons nie “God se Meganisme” sal verstaan nie. Dit is presies hoekom ek die “Divine Simplicity Teorie” so interessant vind Wat my teen die bors stuit is die aanspraak op rasionaliteit wat reduksionistiese wetenskaplike dinosourusse soos hierdie maak.

Daar is nie plek vir hierdie tipe arrogansie in wetenskap nie. Wat Richard Dawkins suksesvol aan die lig gebring het is dat “Metaphysical Naturalism” 'n nuwe godsdiens is en hulle misbruik, soos deur al die eeue heen, die mens se soeke na die waarheid (i.e die wetenskap)om hulle godsdiens te laat groei. Wat 'n groot kontras met die boodskap van Christus...

Groete,
Michael

Bertus said...

Hi Michael, ek het onlangs Professor Antony Flew se boek, 'There is a God: how the world's most notorious atheist changed his mind' gelees.

Hiermee net 'n aantal gedagtes van Flew oor skepping en rasionaliteit.

In die aanhef tot die boek skryf Roy Varghese dat die nuwe atties se skrywes heel paradoksaal soos fundamentalistiese preke lees, en dat selfs vooraanstaande denkers wat dit durf waag om simpatie te toon met die teenkant, as verraaiers beskou word.

Flew is van mening dat die idee van God prima facie redelik is. Jy hoef tog net op te kyk na die sterre om dit te besef. Ek dink dat die mensdom oor die millenia ook so gedink het, en nog steeds so doen, veral as jy in ag neem hoeveel biljoene mense gelowig is.

Flew waarsku dan juis teen die gevaar van dogmatiese ateisme as synde 'n struikelblok teen vordering, ek haal aan: "...we see how easy it is to let preconceived theories shape the way we view the evidence instead of letting the evidence shape our theories. A Copernican leap may thus be prevented..." And in this...lies the endemic evil of dogmatic atheism. Take such utterances as: 'since we cannot accept a transcendant source of life, we choose to believe the impossible: that life arose spontaneously by chance from matter', or'the laws of physics are lawless laws that arise from the void - end of discussion." Hoe rasioneel is dit?

Antony Flew, iemand wat al beskryf is as die mees invloedrykste verdediger van ateisme die afgelope 50 jaar, baseer sy 'bekering' op die einste rasionaliteit van die prentjie wat die wetenskap vir hom oor die afgelope 50 jaar begin skets het. Flew skryf: "I must stress that my discovery of the Divine has proceeded on a purely natural level, without any reference to supernatural phenomena".

Flew haal die wetenskaplike Paul Davies aan wat die volgende punt gemaak het: "science can proceed only if the scientist adopts an essentially theological worldview. Nobody asks where the law of physics come from, but even the most atheistic scientist accepts as an act of faith the existence of a lawlike order in nature."

Flew haal ook Stephen Hawking aan wat geskryf het dat "so long as the universe had a beginning, we could suppose it had a creator." Volgens Flew dui die oerknal teorie aan dat daar wel 'n begin oftewel skepping was. Hy skryf: "modern cosmologists seemded just as disturbed as atheists about the potential theological implications of their work." (om die lastige oerknal teorie te ontwyk is die multiverse gou uitgedink - 'n bewys dat ateiste ook 'n verbeelding het!)

Flew se punt, en ek wil dit in aansluiting bring by Higgins se verklaring oor rasionaliteit, is dat indien die oerknal teorie die heersende verklaring is vir die begin van die heelal, op watter basis kan sommige ateistiese wetenskaplikes aanvoer dat die moontlikheid van 'n skepper vir die skepping nie rasioneel is nie?

Dit bring ons terug by die gevaar van dogmatiese ateisme by wetenskaplikes, naamlik dat so 'n wereldbeskouing eintlik vordering op hierdie gebied kan terughou.

Eintlik kan mens met goedkeuring Einstein aanhaal wat verklaar het dat wetenskaplikes powere filosowe is, en is dit nie die fout wat baie wetenskaplikes maak nie, naamlik om in wese filosofiese uitsprake te maak oor die wetenskap?

Michael said...

Hallo Bertus,

Ek is sommer groen van jaloesie omdat jy al klaar Flew se boek gelees het. Dit is nog vars in my geheue toe ek die atties op KK die harnas ingejaag het oor Oom Antony se vars nuwe boek. Die KK atties het darm hart probeer om hom te diskrediteer.

Dit is presies hierdie dogmatiese atties wat ateisme so 'n slegte naam gee. Persoonlik glo ek dat daar altyd atties sal wees. Die Woord van God is duidelik daaroor dat mense tot aan die einde van hierdie aarde die keuse sal hê om teen Hom te kies.

Wat ons nou sien gebeur is dat die ware kleure van "Kant se misverstand" nou aan die lig gebring word. (Nie dat Kant die misverstand self geglo het nie. Dit was sy gedagtes wat mis verstaan is.) Die vraag is wat sal in hierdie tydperk van regstelling gebeur... Hierdie tipe regstellings gaan gewoonlik met 'n revolusie gepaard. Die vraag is hoe gaan hierdie revolusie homself uitspeel.

Terwyl ek nou oortuig is dat daar 'n revolusie oppad is, waarvan Oom Antony se "bekering" 'n bewys is, sal ek maar eerder vinnig "Kant" kies. (Ja, Kant het gelowig gebly omdat hy 'n absolute basis vir moraliteit nie buite God kon sien nie... 'n Baie sterk, logiese argument wat vandag nog sterk staan om geloof in God te bevestig.)

Dankie vir hierdie lekker gedagtes, Bertus.

Groete,
Michael

Michael said...

Hi Bertus,

Ek wil net vinnig met jou deel wat die inleiding tot een van my gunsteling blogs is:

Uncommon Descent holds that...

Materialistic ideology has subverted the study of biological and cosmological origins so that the actual content of these sciences has become corrupted. The problem, therefore, is not merely that science is being used illegitimately to promote a materialistic worldview, but that this worldview is actively undermining scientific inquiry, leading to incorrect and unsupported conclusions about biological and cosmological origins. At the same time, intelligent design (ID) offers a promising scientific alternative to materialistic theories of biological and cosmological evolution -- an alternative that is finding increasing theoretical and empirical support. Hence, ID needs to be vigorously developed as a scientific, intellectual, and cultural project.

Dink jy nie dit val 100% binne Oom Antony se opmerkings nie?

Bertus said...

Hi Michael, jou aanhaling is 100% in die kol.

Ek het elders gewonder oor waar presies die sg. nuwe ateiste in die groter prentjie pas. Die skrywer Roy Varghese beantwoord hierdie vraag in sy aanhef tot Flew se boek deur te skryf dat hulle eintlik nerens inpas nie.

Hulle bring volgens Varghese niks nuut na die tafel nie. Volgens Varghese hunker hulle eintlik terug na 'n tipe van positivisme, laasgemelde 'n denkrigting wat al lankal gediskrediteer is, aldus Varghese.

Wat Flew eintlik verstom is die feit dat hierdie mense so dogmaties in hulle denke kan wees, soveel so dat hulle in wese glad nie eers bereid is om 'n Godheid te oorweeg nie.