Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

9/05/2008

Money Talks!

Ons is almal in 'n sekere sin gevonnis deur geld vir die eenvoudige rede dat ons nie deur die lewe kan gaan sonder geld nie.In Matteus 13 word dit spesifiek genoem dat die simbool van die onkruid is die simbool van jaag na geld,dis 'n simbool van rykdom wat maak dat mense nie die Woord wil of kan hoor nie.

Die Here waarsku ons in Matteus 6 dat ons nie skatte op die aarde moet bymekaar maar maak jou skatte in die hemel bymekaar.Want waar jou skat is,daar is jou hart.Ons kan nie vir God en Mammon dien nie.Dit gaan nie oor hoe baie of hoe min ons het nie,dit gaan oor ons gesindheid na meer.Dit maak van ons materialisties en geldgierig.

Die Woord sê ons moet oppas vir hooghartigheid, pasop dat jy nie in 'n sekere sin jou eie god word nie,wat vir jouself sorg dat jy nie die Here meer nodig het nie.Pasop dat jy nie so hooghartig word dat jy neerkyk op ander mense en dalk neerhalend praat of optree teenoor ander wat nie het wat jy het nie.

1Timoteus 6:6 -8" Die godsdiens is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het, want ons het niks in die wêreld ingebring nie en ons kan ook niks daaruit neem nie. As ons dan kos en klere het,moet ons tevrede wees."

Wanneer ons tevredenheid binne in ons het sal ons dan ophou om materialisties en gierig te wees.Soos in Hebreërs 13.5 staan:"Hou jou lewe vry van geldgierigheid; wees tevrede met wat julle het.God het gesê:"Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie."

Ek het net gedink hierdie is gepas in ons huidige ekonomiese klimaat!

Groete
Elma

7 comments:

Mart said...

Elma,
Jy het 'n baie raak beskrywing gegee van sekere mense wat ek ken. Wat sê die Bybel nouweer van "dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om in die hemel te kom"?

Hier in Pretoria Oos wemel dit van klein godjies...

Mart

Mart said...

"He that is of the opinion money will do everything, may well be suspected of doing everything for money."

Benjamin Franklin (1706 - 1790

Mart said...

"If you want to know what God thinks of money, just look at the people he gave it to."

Dorothy Parker (1893 - 1967)

Liza-Nel said...

MONEY-DECEPTION

Money exerts a certain control over us because it seems to hold out so much (false) promise of happiness. It whispers with great force, “Think and act so as to get into a position to enjoy my benefits.” This may include stealing, borrowing, or working. Money promises happiness, and we serve it by believing the promise and walking by that faith.

John Piper
Desiring God, 1996, p. 148,

Mart said...

"Without giving the subject much thought, we can recall some of the messages, concerning money, that I noticed during my formative years. Messages we remember from our Christian background regarding money and wealth include, but are not limited, to these:-

Money is the Root of All Evil
You Cannot Serve God And Mammon Money)
Let us take a look at each one of these ideas in turn ...


Money is the Root of All Evil:

It turns out that this quotation is a line from a song, by Joan Whitney & Alex Kramer, recorded by the Andrews Sisters circa 1946. But it is not a line from the Bible as so many people seem to think. The Biblical quotation, which comes from the book of 1 Timothy, says that 'the love of money is the root of all evil'. There is, of course, quite a difference between these two quotations.


You Cannot Serve God and (Mammon) Money:

This is indeed a quotation from the Bible and it was Jesus who said it, so it merits careful examination. To understand what Jesus said in this verse, it it necessary to understand what it means to serve God and also what it means to serve mammon (money). To me, the business of serving money is putting the pursuit of money first in your life; and by serving God, it means to put God first in your life.

What this verse means then, is that you cannot (i.e. it is impossible) serve God whilst you are putting the pursuit of money first in your life. And if you really think about it, that is exactly what is also mean by the quotation from 1 Timothy..."

http://www.whitedovebooks.co.uk/abundance/abundance-christian.htm

Alet said...

Liza-Nel,

"...walking by that faith". Dis sterk woorde daai! Want dit kan werklik meer wees as net 'n deel van mens se lewe; dit kan 'n "way of living" word. En dis boonop 'n baie populere en algemene afgod. Maak die feit dat die geld afgod amper oral verskyn dit meer aanvaarbaar? I don't think so.

Goeie onderwerp!

Alet ***

Liza-Nel said...

Dit lyk inderdaad of Jesus redelik uitgesproke was teenoor rykdom -
Matt 6 : 24: "Niemand kan vir twee base tegelyk werk nie. Hy sal of die een minder a g en die ander een hoër, of vir die een meer oorhê en die aner een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie" (Mammon is die Aramese woord vir geld).
Maar daarenteen, en veral in die OT, word rykdom as God se seën gesien - Job, Abraham, Jakob?

Ek glo nie dat dit per definisie vir Jesus gegaan het oor rykdom as sulks nie, maar eerder oor materialisme. En as jy in hierdie konteks daarna kyk, dan is daar 'n ontsettend klomp waarskuwings daarteen. Ons hoef nie net na die Bybel te kyk om die resultaat van materialisme te sien nie. Dit is oral om ons sigbaar.

Hoekom waarsku Jesus so ernstig oor geld en besittings tot in so 'n mate dat Hy dit af speel teenoor die ewige lewe...?

Miskien slaan Jakobus die spyker op die kop in Jak 4 : 1 - 3 "Waar kom die stryd vandaan, waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne-in julle woed nie? 2 Julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg; julle is jaloers op 'n ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie en dan maak julle rusie en baklei julle. Julle kry nie, omdat julle nie bid nie. 3 As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid: julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig."

Ek dink, en met respek gesê, die volgende vers illustreer dalk hoekom Jesus so êrenstig daarteen gewaarsku het...

Pred 5 : 9:- "Die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie; die mens vir wie rykdom alles is, kry nooi genoeg nie".

Maw. dis een hengske verslawing en ek wil byvoeg - een waarvan jy bitter moeilik indien ooit van genees kan word.

So op die einde van die dag gaan dit eintlik maar om balans...en moet ons miskien vra om wysheid sodat ons getroue rentmeesters vir Hom sal wees.

Liza