Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

9/10/2008

Jesus is in...

Ek het 'n lysie bekom waarin daar in elke Bybelboek op 'n manier na Jesus, of een van Sy karkatertrekke ens. verwys word, bv:
Rigters die Verlosser van God se volk (2:16 - 18).
Rut die Hemelse Losser (4:1 - 10).
Esra die herboude Tempel (6:16 - 22).
Nehemia die Hersteller van God se volk (5:15 - 19).
Ester die Advokaat vir Israel (7:2-6).

Toegegee, soms is dit nie juis so duidelik nie en ongetwyfeld sou mens nog baie meer sulke verwysings kon kry. Ek dink egter dis te lank vir die blog.

2 comments:

Mart said...

JESUS IS IN .
Genesis die Saad van die vrou (3:14, 15).
Exodus die Paaslam (12:1 - 28).
Levitikus die Brandoffer (1:1 - 17).
Numeri is Hy die Rots waaruit water vloei (20:8 - 11).
Deuteronomium die Profeet wat kom (18:15).
Josua Die Leerowerste van die Here (5:13 - 15).
Rigters die Verlosser van God se volk (2:16 - 18).
Rut die Hemelse Losser (4:1 - 10).
1 Samuel Die Gesalfde (16:10 - 13).
2 Samuel die Koning van Israel (5:3).
1 Konings die Heerlikheid van die Here wat die tempel vul (8:10, 11).
2 Konings. die koninklike Saad (11:1 - 3).
1 Kronieke die glorieryke Koning (14:2, 3).
2 Kronieke die Here wat aan Salomo verskyn (7:12).
Esra die herboude Tempel (6:16 - 22).
Nehemia die Hersteller van God se volk (5:15 - 19).
Ester die Advokaat vir Israel (7:2-6).
Job die lewende Verlosser (19:25)
Psalms die Erekoning (9:1 - 11).
Spreuke 'n Vriend wat sterker aanhang as 'n broer (18:24).
Prediker die Persoon wat onderrig (7:9 - 11)
Hooglied is Hy die goddelike Bruidegom (6:2 - 3).
Jesaia is Hy die Man van smarte wat bekend is met ons krankheid (53:3, 4).
Jeremia die regverdige Spruit van Dawid (23:5).
Klaagliedere die Here wat Israel tug (1:8 - 18).
Esegiël die heerlikheid van die Here (10:18).
Daniel die vierde Man in-die brandende vuuroond (3:25).
Hosea die Seun uit Egipte geroep (11: 1).
Joel die Here wat uit Sion brul (3:16).
Amos die Regter van die nasies (9:8).
Obadja die Koning op die berg Sion (1:21).
Jona God se Boodskapper na die heidene (1:2).
Miga die Heerser uit Betlehem (5:1).
Nahum die Toevlug in die dag van benoudheid (1:7).
Habakuk die Here in sy heilige tempel (2:20).
Sefanja die Here die genadige (3:15).
Haggai die Here van die leerskare, die toekomstige Heerlikheid van hierdie huis (2:4 - 10).
Sagaria die Here, die vergelder. (13:6m 7).
Maleagi die Son van geregtigheid met genesing onder sy vleuels (4:2).

Matteus is Jesus Christus die Koning van die Jode (27:37)
Markus die gelieffle Seun (1: 11).
Lukas die groot Geneesheer (4:40).
Johannes die mensgeworde Woord (1:14)
Handelinge die verrese Verlosser wat weer terugkom (1:11)
Romeine ons Genadegawe (6:23).
1 Korinthidrs die Wysheid, Vryspraak, Heiligmaking en Verlossing (1:30).
2 Korinthidrs die Skat in kieipotte (4:7).
Galasidrs die Vervloekte wat aan 'n hout hang (3:13)
Efesiërs die Hoof bo alle dinge, wat aan die regterhand van God sit (1:20-22),
Filippense in die Gestalte van 'n dienskneg, die Verhoogde Here (2:5,7,9).
Kolossense die Een wat voor alle dinge is en in wie alles standhou (1:17),
1 Thessalonicense die Here wat uit die hemel sal neerdaal (4:16).
2 Thessalonicense die een wat ons harte tot die liefde van God rig (3:5).
1 Timoteus die Middelaar tussen God en mens (2:5)
2 Timoteus die Here wat ons bystaan en krag gee (4:17).
Titus die reddende Genade van God wat aan alle mense verskyn het (2:11).
Filemon die Vrymoedigheid van Paulus (1:8)
Hebreêrs die Ewebeeld van God (1:3),
Jakobus die Here van die heerlikheid (2:1)/
1 Petrus die Lam sonder gebrek en v;ekkeioos (1:19).
2 Petrus die Gewer van genade en kennis (3:18).
1 Johannes die Ewige lewe wat geopenbaar is, die Woord van die lewe (1:1,2).
2 Johannes die Seun van die Vader, in waarheid en liefde (1:3),
3 Johannes die Naam waarin gelowiges uittrek (7).
Judas die Een wat magtig is om julle vir struikeling to bewaar. (1:24)
Openbaring die Koning van die konings en die Here van die here (19:16).

Mart said...

Yf het bogenoemde vir my gestuur. Ek plaas dit graag vir almal om te lees.

Groete
Mart