Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

9/25/2008

Homoseksuele aktivis het die Bybel in sy visier

In Suid-Afrika het 'n gay persoon onlangs die NG Kerk Moreletta Park aangevat oor sy afdanking deur die Kerk vanweë sy seksuele oriëntasie. Nou lees ek dat 'n gay aktivis in die VSA 'n Bybeluitgewery wil dagvaar op grond van die beweerde skending van sy grondwetlike regte, deurdat "the companies' bibles' references to homosexuality as a sin made him an outcast from his family and contributed to physical discomfort and periods of "demoralization, chaos and bewilderment."

Die betrokke aktivis eis 60 miljoen dollar skadevergoeding.

Die vraag wat ek vra is die volgende: moet Christene bekommerd wees? Kan mens hierdie tipe van aktivisme al hoe meer verwag? Wat gaan die verskillende howe en owerheidsliggame se reaksie wees?

In 'n verdere voorbeeld van gay aktivisme moet Kalifornië eersdaags besluit of skole in daardie staat verplig gaan word om ene Mnr. Harvey Milk, wie beskryf word as 'n lewenslange gay aktivis, te vereer by wyse van 'n 'Harvey Milk Day' wat dan in skole gevier moet word. Dit wil vir my voorkom asof die feit dat Milk spesifiek homself beywer vir gay mense, as genoegsame rede beskou word deur die staat van Kalifornië om 'n tipe van skooldag daarvoor in te stel.

My verwysing na Harvey Milk is ooglopend nie 'n voorbeeld van gay aktivisme teen die Bybel of Christene as sodanig nie, maar is dit wel vir my 'n voorbeeld van hoe ver die sogenaamde kulturele oorloë in die VSA gevorder is. En dat hierdie kulturele aanslag na my wete ook sy visier op Christene het, soos wat die regsaksie teen die Bybeluitgewery dan bewys.

In nog 'n voorbeeld van die aanslag teen die Bybel en Christene word Vader Alphonse de Valk van Kanada ondersoek deur die Kanadese Menseregtekommissie vir beweerde 'haatspraak' teenoor homoseksuele mense. Sy 'sonde'? Vader de Valk se verwysings na die Bybel en spesifiek die verse daarin oor homoseksualiteit.

(Heel bemoedigend sien ek egter gisteraand op een van die nuuskanale dat daar aansienlike burgerlike verset in Rusland is teen programme soos South Park en The Simpsons, soveel so dat die beeldsending van daardie programme klaarblyklik gestaak is. Dit was veral kerkgroepe in Rusland wat prominent was in hul kritiek teen die programme).

Ek is uiteraard ongemaklik oor aktivisme teen die Bybel en Christene. Ek is oortuig daarvan dat dit net 'n kwessie van tyd is alvorens soortgelyke uitdagings deur veral gay aktiviste hier in SA geloods word. Dit is vir my duidelik dat sodanige groepe veral die media in hul sakkie het, en dat die Menseregtekommissie en Grondwetlike Hof ook oorwegend sosiaal ultra-liberaal is. Verder moes die Moreletta Park uitspraak 'n geweldige aansporing wees vir hierdie belangegroepe.

Uiteindelik weet ons dat daar wrywing is tussen gelowiges en sekulariste, en dat die gay aktivisme hierbo na verwys maar een aspek daarvan verteenwoordig, maar by my bestaan daar geen twyfel dat die Boek waarop ons ons geloof baseer, toenemend as ongrondwetlik en polities-inkorrek beskou gaan word. Die vraag is: hoe, indien enigsins, reageer mens as 'n gelowige daarop?

Lees die volledige berig by http://www.tothesource.org/9_24_2008/9_24_2008.htm

4 comments:

Mart said...

Hierdie hele gay dit en gay dat is besig om my dwars in die krop te steek. Genade, wat is dit deesdae met die mense?

"Straight" mense het ook baie probleme, alhoewel dit nie spesifiek oor hulle seksualiteit gaan nie.

Gister sien ek in Exclusive Books (op die JHB lughawe), dat daar op elke denkbare rak 'n pak "Daar's 'n Gay Pastoor in my kop" (Philip Liebenberg) boeke gestapel is.

Ek hoop regtig nie dat elke man wat voortaan uit die kas kom, vir ons dik boeke daaroor gaan skryf nie. Pieter Cilliers s'n was genuine genoeg!

Verbeel ek my, of is hier sprake van aandagsoekery? Hoe belaglik is dit om 'n Bybeluitgewer te dagvaar oor iets wat in die Bybel staan?

Groete
Mart

Michael said...

Dit gaan hier ook oor 'n retoriese oorlog. Ons leef in 'n wêreld waar woorde baie maklik kan rond beweeg en mense weet dat dit mag het.

Die kwessie rondom die aanslag teen die Bybel moet in die lig gesien word van 'n nuwe ontdekking van die Bybel ook. Dit is waar dat die Bybel in vandag se tyd “overt” aangeval word, maar ek dink die grootste skade was deur die “covert” aanval van die afgelope 2 eeue wat die grootste skade gedoen het.

Soos wat ek glo dat die "New Atheist" beweging net 'n katalis vir geloof is glo ek ook dat hierdie aanslag teen die Bybel dieselfde effek gaan hê.

Wat vir my mooi is in hierdie verband is dat daar nie net 'n emosionele reaksie van die gelowiges af kom nie. Daar is myns insiens 'n diepe ondersoek na die ware rede hoekom ons glo en hoekom ons gesag aan die Bybel heg.

Om af te sluit moet ek erken dat sekerheid oor die gesag van die Bybel maar net die kennis is en dat dit weinig doen om by Christus uit te kom. So die Christene moet die aanslag ook as 'n aanslag op die LIEFDE VAN CHRISTUS sien. Dit mag dalk moeilik wees maar ek sien nie 'n ander wyse nie. Christus se liefde is die enigste liefde wat 'n mensdom kan red.

Daarom sal ek maar fokus op lief wees en dit die basis van my rasionele standpunt oor die aanslag teen die Bybel maak. (Ek weet ek praat dalk nou groot... maar 'n mens kan darem droom.)

Groete,
Michael

Bertus said...

Mart, ja, sekere gedeeltes van die gay gemeenskap is seker besonders aktivisties, ek dink dat baie mense, soos jy en ek, bloot al 'n versadigingspunt bereik het wat hul agenda aanbetref.

Die laaste ding wat ek eintlik wil bereik met hierdie draad is om die eindelose pro en anti-gay debatte weer te laat opvlam, ek sien die gay agenda as bloot 'n deel van die groter aanslag/agenda teen geloof, ander lede van hierdie 'front' is byvoorbeeld die verskeie pro-aborsie aktiviste ens.

Michael, ek dink dat ons elke 'aanslag' teen die Bybel op meriete moet hanteer en beoordeel. Die vraag is uiteraard - na wie luister jy? Die meer liberale stem, of konserwatief? Elke gelowige sal sekerlik vir homself moet besluit, want saam met elke aanslag kom honderde verskillende verklarings vanuit geloofsgeledere.

Alet said...

Hallo Bertus

Dis 'n lekker kontroversiële onderwerp hierdie...

Jy sê dat jy "uiteraard ongemaklik oor aktivisme teen die Bybel en Christene (is)". Was daar nie maar nog altyd aktivisme teen Christenskap nie? Die "tipe" aktiviste het sekerlik verander soos die hededaagse issues van die mensdom verander het, but it's really just more of the same.

Gay-wees, die aborsie kwessie ens. is nuwer vorme van aktivisme, maar is dit dan magtiger as vorige groepe wat die kerk aangevat het of waarom is ons almal nou bietjie meer ongemaklik as vantevore?

Mart, jy verwys na die feit dat dit bietjie far-fetched is om die Bybeluitgewer te dagvaar oor iets wat dan self in die Bybel staan...soos die homoseksuele kwessie, word ander moderne kwessies soos egskeiding in die Bybel bespreek. Die aanslag is dalk meer gemik op die interpretasie van hierdie bespreekte kwessie en nie die kwessie self nie. Soos Michael sê: Ons leef in 'n wêreld waar woorde baie maklik kan rond beweeg en mense weet dat dit mag het.

Alet ***