Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

9/16/2008

Grondwet vir Afrikaners

Dit wil voorkom dat die grondwetlikheid van die Zuma geval dalk mag bots met ons etiek en sin vir reg en geregtigheid.

Dalk sal dit nie so vergesog wees as ons 'n grondwet vir Christene oftewel Christen Afrikaners opstel nie om ons probleme met die reg en geregtigheid te besweer nie.

Ek wil voorstel dat, vir 'n begin, ons die Tien Gebooie as uitgangspunt neem.

Teen daardie uitgangspunt, sal dit interessant wees om JZ se skuld te beoordeel.

johnny.

1 comment:

Mart said...

johnny,

Om die tien gebooie as uitgangspunt vir 'n "grondwet vir Christene" te gebruik en ook aan te wend om Jacob Zuma se skuld te beoordeel, klink vir my na 'n uitdaging.

"Toe het God al hierdie gebooie aangekondig:

"Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het.

Jy mag naas My geen ander gode hê nie.

"Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie.

Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want Ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan My. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van dié wat My haat,

maar Ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van dié wat My liefhet en my gebooie gehoorsaam.

"Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie.

"Sorg dat jy die sabbatdag heilig hou.

Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie.

Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het Hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig.

"Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee.

"Jy mag nie moord pleeg nie.

"Jy mag nie egbreuk pleeg nie.

"Jy mag nie steel nie.

"Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie.

"Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie."