Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

9/09/2008

Gnostiese gelowe...

Met Dan Brown se uitdrukking van die gnostiese droom in sy boek "The Da Vinci Code" is die onderwerp weer wyd oopgemaak in ons dag. Nie dat dit ooit heeltemal toe was nie, want ons kan maar net aan die Jehowa's dink om gnostisisme in aksie te sien.

Wat dink julle van gnostisisme en wat dink julle is die relevansie in ons moderne samelewing?

Inleiding:
Gnosticism (Greek: γνώσις gnōsis, knowledge) refers to a diverse, syncretistic religious movement consisting of various belief systems generally united in the teaching that humans are divine souls trapped in a material world created by an imperfect god, the demiurge, who is frequently identified with the Abrahamic God, called "Yahweh" or "Jahveh", for the true name of God is the ineffable tetragrammaton.[1]
uit...http://en.wikipedia.org/wiki/Gnostic

Groete,
Michael

9 comments:

Bertus said...

Hi Michael, ek het onlangs 'n boek gelees deur die filosoof Johan Rossouw met die titel ''n Rooi Z4 en Renaissance kasteel'.

In die boek tipeer Rossouw 'n sekere segment van Pretoria-Afrikaners as 'gnossies', sy definisie en tema word afgelei en gefundeer op die gnostiese gelowe waarna jy verwys.

Rossouw meen dat die gnossies van vandag die opvolgers van die 80's se jappies was. 'n Gnossie is onder andere iemand wat in Pretoria-Oos woon, sy of haar gimsessies as 'n religieuse ervaring beleef en besonders materialisties ingestel is.

Ek sal vanaand die boek nadertrek en Rossouw se volledige definisie van 'n Afrikaner-gnossie pos.

Dis nogal skreeusnaaks.

Michael said...

Ek sien baie uit na hierdie Afrikaner-gnossie profiel!

Vir die ander wat saam gesels net 'n baie duidelike onderskeid tussen gnostiesisme en 'n agnostiese wêreld beskouing. Die twee is nie werklik verwand nie. Jy sal seker baie "goeie" gelowige gnossies kry wat Christus deel van hulle gnostiese geloof gemaak het. Behoede my... maar hulle mag saam met ons kerk te kom en ons sal nie kan sê nie.

Bertus, dit gaan 'n ding of wat kan afgee... Dalk moet jy dit in 'n spesiale draad bespreek dan kan hierdie een maar meer algemeen en dalk teoreties ivm gnostiesisme bly. Ek dink jou gesprek gaan opspraak kan wek. Ek kan nie wag nie...

Groete,
Michael

Yf said...

Ek dog dan die wyse manne het uit die ooste gekom en ek bly juis in die ooste van Pretoria. Nou moet ek hoor ek is eintlik gnosties? Nou het ek 'identiteitskrisis. Sal maar vir spigoterapie moet gaan. Wys jou net hoe gevaarlik is dit om iemand te tipeer. Filosoof of te not maar ek dink hy hap bubbles.

Die een onderskeiding wat vir my uitstaan tussen gnostisisme en die Evangelie is dat gnostisisme geheime kennis is wat net vir 'n paar beskore is en wat deur intiusie verkry word - daarinteen is die Evangelie vir almal, is helder en duidelik verstaanbaar en is nie onderworpe aan 'n feilbare, groot verskeidenheid van menslike intiutiewe interpretasies nie, maar is aan ons geopenbaar in die NT wat aan alle vereistes van onveranderlikheid, betroubaarheid, geldigheid en waarheid voldoen. En onthou, dis nie 4 evangelies nie - dis 4 evangeliese beskrywinge. Niemand praat tog an 1,000de 'wiskundes' of 'chemies' nie, daar is net een wiskunde en een chemie, al is daar ook 1,000de boeke daaroor geskryf.

Vrede daar.

Michael said...

Yf, ek dink nie jy hoef te bang te wees nie. Die Afrikaner-gnossie skoen dink ek gaan vir ons almal na 'n "ongemaklike goeie pas" lyk. Dit is eers as ons elkeen genoeg daarin geloop het dat ons sal agterkom of dit werklik pas of nie.

Groete,
Michael

Yf said...

Michael, ek rig nie my lewenstreë volgens wat Johan Roussouw (of enigiemand anders)sê nie. My rolmodel is die 'Ganz Andere' (Om 'n Kierkegaardisme te gebruik)

Mart said...

Dit sal lekker wees om te hoor wat Johan Rossouw te sê het... hoop nie hy veralgemeen nie!

Groete
Mart

Liza-Nel said...

Ek lees en deel die volgende stukkie inligting uit Karen King se boek "What is Gnosticism?". Sy is 'n professor aan Harvard Universiteit en 'n vooraanstaande kenner op die gebied van die Gnostisisme.

Sy reken dis 'n moeilike term om te definieer en is eintlik deur die vroeë sektejagters en kerkvaders geskep in die eerste drie eeue nadat Jesus geleef het, toe daar verskeie groepe mense was wat sy boodskap en leringe gevolg het. Elkeen van daardie groepe het hul eie standpunte gehad oor die juiste betekenis van Jesus se woorde.

Irenaeus was eintlik die eerste persoon wat die term gnostici in sy boek oor sektejag, "Teen Dwaalleer", gebruik het.

Na die Raad van Nicea se besluite oor die vorm van Christenskap en die Bybel en dat alle vorme van sektes verbied moet word het 'n geweldadidge onderdrukking van andersdenkendes gevolg waartydens die meeste van die gemeenskappe en byna alle geskrifte vernietig is.

En vir die volgende byna 1 600 jaar het die wêreld redelik min geweet, of gewonder, oor Gnostisisme.

Met die ontdekking in 1945 van die beroemde 45 gnostiese geskrifte in die Nag Hammadi-omgewing is die sluier gelig en kon die gnostici vir die eerste keer weer in hulle eie stem praat.

Biskop Stephan Hoeller, van die Ecclesia Gnostica in die V.S.A., is al vir meer as 28 jaar ’n aktiewe en bekende voorganger vir dié geloof. Hy maak egter die veromantisering van D. Brown se "The Da Vinci Code" en die gerugte wat daaruit voorgespruit het dat Jesus bv. 'n verhouding met Maria Magdalene en 'n kind by haar sou gehad het af as loutere snert.

Gnostisisme word deels opgesom in ’n gedeelte uit die Evangelie van Thomas: “Daar is niks wat versteek is wat nie bekend sal word nie.”
Om waarheid in ’n gebroke wêreld te soek, is nie altyd maklik nie. Maar die soeke kan ’n beloning sonder maat wees."

Liza

Michael said...

Hallo Liza,

Ek het op hierdie stadium nog net ander mense se lesings geluister oor gnostiesisme en dit was baie interessant. Dan het ek ook die wikipedia genader om te sien waar dit vandaan kom.

Wat ek maar net begin wonder het is wat die metode is om te soek. Jou laaste aanhaling praat van 'n soekende gees. Wat ek graag wil weet is wat is die metode?

Wat vir my duidelik is is dat daar wel baie struktuur in die kritiek teen die gnostiese geskrifte is. Dit wil sê die kritiek kan verdedig word. Ek sê dit omdat jy 'n verwysing na die kerk leiers se vervolging van die gnostiese gelowe. Dit is nie werklik 'n argument teen of vir gnostiesisme nie. Dit weerspieel maar net die mens se verwronge gedrag.

Vir my sal 'n gesprek oor die mannier HOE ons na die "nuwe" geloofsgeskrifte moet kyk, baie werd wees.

Groete,
Michael

Henrietta said...

Hallo Michael,

Jy sê: Vir my sal 'n gesprek oor die mannier HOE ons na die "nuwe" geloofsgeskrifte moet kyk, baie werd wees.

Die saak van gnosticisme het, soos jou eerste plasing toon, baie aandag gekry n.a.v. die sogenaamde "Da Vinci kode". Ook soos Liza se plasing toon, na die ontdekking van die ou geskrifte te Nag Hammadi. As mens verder oplees, sal mens sien dat gnostiese "skole" selfs vóór Christus bestaan het, en dat dit nie so maklik is om te definieer nie...

Michael, soos jou woord-uitleg in die eerste plasing toon, is die uiterste vorm van gnostici mense wat "kennis" of "om te weet" 'n afgod maak. Dink byvoorbeeld aan die woord "agnosties" (a-gnosties)- presies teenoorgestelde van gnosties - 'n persoon wat homself so noem, sê: mens kan nie eintlik werklik weet nie (bv of die Bybel/Bybelse waarhede regtig waar is nie).

Van die geskrifte wat naby Nag Hammadi gevind is, het die evangelies (klein letters, LW!) van Judas en Thomas seker die meeste opspraak en aandag geniet.

Die onderwerp het te make met ou geskrifte (soos genoemde evangelies)- Nou vra jy: HOE moet ons daarna kyk?

My mening is: soos die NGB , Artikels 5, 6 en 7 ons leer oor Skrifgesag, die onderskeid tussen kanonieke en apokriewe boeke en die volkomenheid van die Heilige Skrif. "Die kerk mag hierdie boeke (soos die genoemde evangelies) wel lees en daar lering uit trek vir soverre hulle met die kanonieke boeke ooreenstem (LW hierdie laaste sinsnede!) ..... hulle mag nie in die minste aan die gesag van die ander, die heilige boeke, afbreuk doen nie".

Daar is baie lang prosesse gevolg om die kanon van die Bybel te vestig, vir my is dit genoeg.

Die Bybel sê ons moenie luister na enige "ander evangelie" (Gal 1) nie. Ons moet ook die Skrifte ondersoek (Hand 17:11) en veral kyk na die geskrifte (soos die genoemde evangelies) se siening van Christus (2de Boek van Johannes, verse 7-10).

Beeld dit Christus uit as Seun van God? As Verlosser wat aan die kruis in ons plek vir ons sonde gesterf het? Wat sê dit oor Christus se opstanding? Wat sê dit oor die Heilige Gees?

Het ons regtig hierdie nuwe geskrifte as bykomend tot die Bybel, nodig vir ons heil, redding en heiligmaking, of is dit net interessante leesstof?