Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

9/09/2008

Alexander se Eed

Alexander se laaste toespraak het hy gemaak in Opis in die jaar 324 AD. Oor tyd het die toespraak bekend geraak as Alexander se Eed.

Voor 9000 van sy offisiere, wat uit Grieke en Asiate bestaan het, het hy die eed afgelê. Dit het later 'n model vir baie staatsmanne geword.

In hooftrekke lui die Alexander Eed soos volg:

• “Noudat die oorloë verby is hoop ek dat julle geluk sal vind in vrede.

• Mag alle lewende wesens voortaan soos een nasie in harmonie lewe, en deel in hul gemeenskaplike vooruitgang.

•Beskou die ganse wêreld as jul eie land, met 'n eenvormige regstelsel, wat deur manne met integriteit en meriete regeer word sonder aansien van hul ras of kultuur.

• Moenie ‘n onderskeid tref tussen Grieke en barbare, soos sotte doen nie.

• Ek stel nie belang in die land of ras van mense nie en onderskei mense slegs volgens hul goeie hoedanighede.

• Vir my is elke eerbare en deugsame vreemdeling ‘n Griek en elke ondeugsame mens is vir my slegter as ‘n barbaar.

• Sou u ooit ernstige geskille teëkom, moenie die wapen teen mekaar opneem nie, maar besleg geskille vreedsaam. Roep my hulp in om as arbiter op te tree, indien nodig.

• Moenie God as ‘n outoritêre heerser sien nie, maar as ons gemeenskaplike Vader.

• Wat my aanbetref, moet alle mense, swart en wit, as gelykes behandel word.

• Ek beskou u almal as my vennote en nie slegs as lede van die Griekse ryk nie.

• Vir sover dit binne my vermoë strek, sal ek toesien dat elke belofte van my bewaarheid sal word.

• Beskou hierdie eed as die simbool van my liefde.”

Mens kan jou indink hoe daardie geharde offisiere moes gevoel het om hierdie inspirerende boodskap uit die mond van die demigod AG te hoor?

Daar word oorvertel dat toe die Jodepriesters van Jerusalem goud en silver aan AG aangebied het, het hy geweier om dit te ontvang. Hierop het 'n priester uitgeroep: “Ons dien slegs een God, wat hemel en aarde geskape het, asook alle sigbare en onsigbare dinge wat geen mens op aarde kan verduidelik nie.”

Waarop AG gentwoord het:”Julle is waardige aanbidders van die Lewende God, bly in vrede, want julle God is my God en my vrede is julle vrede. Ek sal julle nie anders behandel as as enige van die ander volke nie, omdat julle die Lewende God dien.”

Selfs tot vandag is AG ‘n nasionale held in Pakistan en Iran en word selfs in Indië as staatsman geër.

Dankie, Alexander, dit was aangenaam om jou beter te leer ken.

johnny.

1 comment:

Mart said...

johnny skryf oor Alexander die Grote se eed. Een deel wat my opgeval het en wat ekself daagliks wil onthou is:

"Moenie God as ‘n outoritêre heerser sien nie, maar as ons gemeenskaplike Vader."

Dankie, johnny! Jy het ons op 'n heerlike reis met AG geneem...