Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

9/04/2008

20 Karaktertrekke van onse Here

Do you want to know more about God? These 20 Bible facts about God will give you insight into the nature and character of God.

1. God is eternal. (Deuteronomy 33:27; Jeremiah 10:10; Psalm 90:2)
2. God is infinite. (1 Kings 8:22-27; Jeremiah 23:24; Psalm 102:25-27; Revelation 22:13)
3. God is self-sufficient and self-existent. (Exodus 3:13-14; Psalm 50:10-12; Colossians 1:16)
4. God is omnipresent (present everywhere). (Psalm 139:7-12)
5. God is omnipotent (all powerful). (Genesis 18:14; Luke 18:27; Revelation 19:6)
6. God is omniscient (all knowing). (Psalm 139:2-6; Isaiah 40:13-14)
7. God is unchanging or immutable. (Psalm 102:25-27; Hebrews 1:10-12; 13:8)
8. God is sovereign. (2 Samuel 7:22; Isaiah 46:9-11)
9. God is wise. (Proverbs 3:19; Romans 16:26-27; 1 Timothy 1:17)
10. God is holy. (Leviticus 19:2; 1 Peter 1:15)
11. God is righteous and just. (Deuteronomy 32:4; Psalm 11:7; Psalm 119:137)
12. God is faithful. (Deuteronomy 7:9; Psalm 89:1-8)
13. God is true and truth. (Psalm 31:5; John 14:6; John 17:3; Titus 1:1-2)
14. God is good. (Psalm 25:8; Psalm 34:8; Mark 10:18)
15. God is merciful. (Deuteronomy 4:31; Psalm 103:8-17; Daniel 9:9; Hebrews 2:17)
16. God is gracious. (Exodus 34:6; Psalm 103:8; 1 Peter 5:10)
17. God is love. (John 3:16; Romans 5:8; 1 John 4:8)
18. God is spirit. (John 4:24)
19. God is light. (James 1:17; 1 John 1:5)
20. God is triune or trinity. (Matthew 28:19; 2 Corinthians 13:14)
http://christianity.about.com/od/biblefactsandlists/qt/biblefactsgod.htm

Laat my sommer beter voel
Vrede en nabyheid vir almal

5 comments:

Michael said...

Ek het so 'n bietjie oor die, "God is eternal" ding gedink. As 'n mens kan ons nie praat van God deur 'n opmerking soos; "God is oneindig oud nie". Dit is nie wat "eternal" t.o.v. God beteken nie. Dit beteken bloot dat Hy nie 'n begin het nie en ook nie 'n einde het nie. Ek het altyd gedink dat dit dan MOET insluit dat Hy 'n oneindige verlede het, maar dit beteken nie dit nie, vir die eenvoudige rede dat voor die heelal, as unieke skepping van God tot stand gekom het, kan ons nie van tyd praat nie.

Ek het William Lane Craig hoor sê dat hy glo dat God homself aan sy Skepping verbind het en so "deel" aan tyd gekry het... soos om klere wat jyself gemaak het aan te trek.

Dit kom dan daarop neer dat omdat God los van die Skepping staan kan 'n mens erken dat Hy TYDLOOS is, in daardie toestand, maar omdat Hy Homself "deel" van die Skepping gemaak het in sy betrokkenheid by ons is Hy ook te vinde in ons tyd. En die grootste bewys is dat Jesus volkome in die fisiese wêreld kom beweeg het, ons tyd en ruimte...

Yf said...

Diep gedagtes Michael. Om te sê "God is oneindig, met 'n oneindige verledd, hede en toekoms" is eintlik om afbreek aan Hom te doen want soos jy sê öneindig" impliseer iets an tyd. Die beste voorstelling wat ek onthou is 'n sirkel met 'n streep in sy binnekant, wat tyd voorstel. Die Here moet buite tyd wees, want dit ook is deel van Sy skepping. Ps. 90.4: Duisend jaar is vir U soos gister as dit erby is... m.a.w. so min of so 'kort' soos wat daar vandag vna gister oor is, so is 'n 1 000 jaar vir die Here. Dis 'n ander persepsie van tyd en hoe min 'impak' tyd op die Here het.Ons is so gewoond aan die kousaqle beginsel van oorassk tydsverloop gevolg - eintlik is dit al manier hoe ons sin kan maak van prosesse - maar vat tyd uit die vergelyking weg (soos wat dit vir die Here is) dan gebeur oorsaak en gevolg presies gelyktydig? Oorsaak en gevolg is geleë in die tyd dimensie - vat tyd weg dan is oorsaak en gevolg tydloos? Dit verg bietjie kopkrap!

Michael said...

Hallo Yf,

Ek stem saam dat dit 'n taai saak is om te deurdink. Wat my gehelp het was toe ek besef het dat oorsaak en gevolg nie 'n oneindige verlede kan hê nie, nie in die fisiese heelal nie en ook nie in enige moontlike wêreld, soos die filosowe sou sê.

Dit beteken dat daar 'n entiteit moet bestaan wat sonder 'n "oorsaak" 'n gevolg kan hê. Dit klink teen die logiese, maar as jy jouself verbind aan die feit wat ek hierbo genoem het...(Die onmoontlikheid van 'n oneindige regressie van oorsaaklikheid.), wat volkome logies is en meer geldend is as enige stelling oor die noodsaaklikheid van oorsaak en gevolg, dan is dit volkome logies.

Dink so daaraan...wat is die oorsaak van iets wat deur 'n "ding sonder 'n meganisme" veroorsaak is?

Om dit nog meer duidelik te maak. In ons wêreld is daar baie dinge wat na sulke "onveroorsaakte gevolge" verwys. Dink aan liefde, haat en eintlik enige suiwer psigiese konsep. Afgebreek tot die been het dit nie 'n meganistiese oorsaak nie.

Om af te sluit kan ek net sê dat vir ons as mense dit seker goed genoeg is om van 'n "meganisme lose oorsaak" te praat.

Ek hoop my gedagtes help so 'n bietjie met hierdie taai ene.

Groete,
Michael

Mart said...

Dankie vir hierdie plasing, Yf.

Liza-Nel said...

Volgens Adrio König se boek - Fokus op die 300 Geloofsvrae Wat Mense die Meeste Vra - stam die eienaam van God - Jhw (Hebreeuse Bybel)- of Jahwe soos ons dit skrywe - van die Hebreeuse werkwoordvorm, 'Hy laat dinge gebeur' af.
Ek dink dit sal 'n treffende en baie gepaste toevoeging tot jou lys wees...Hy wat dinge laat gebeur.

Liza