Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

8/09/2008

Propaganda teen die Christendom

Ek was in Australië vir werk en die een aand na twaalf toe ek van 'n vriend af terug ry luister ek na 'n Aussie radio program en die onder werp was: “Is the world going to end”. Meeste van die mense wat in gebel het was openlik anti-godsdienstig en dit was vir 'n goeie rede. Die omroeper het 'n saak gemaak wat daarop neerkom dat:

  • Die evangeliese beweging in die VSA het groot aanhang

  • Hulle glo in die Bybelse eind tyd (in watter vorm ook al, die omroeper het nie gesê nie)

  • Die omroeper glo dat hierdie groep Christene is aktief besig om die eind tyd in vervulling te laat gaan

  • Verder is die evangeliese Christene direk beskuldig van onverantwoordelike gedrag teenoor die aarde en die omgewing

Dit het uit die gesprek duidelik geword dat hy 'n volledige strooiman argument teen die Evangeliese Christene van die VSA geskep het en dit aan die Aussies verkoop het. Dit was vir my baie interessant en verstaanbaar dat die mense wat toe in gebel het baie geklink het soos die vriende wat ons almal al gemaak het op 'n ander gespreksforum.

Wat my eintlik bekommerd het is wat die gevolge van hierdie tipe propaganda teen Christene kan wees. Dit is vir my duidelik dat daar tog is sekulêre faksie is wat aktief probeer om die Christendom gelyk te stel aan fundamentaliste soos die Islam. Verder is dit vir my duidelik dat hulle agenda is eenvoudig... So lank jy maar net glo in 'n “Kersvader geloof” in Christus is jy ok, maar die oomblik as jy glo dat Christus is werklikheid is, dan sal 'n propaganda masjien uit wees om jou te vernietig.

Julle moet weet dat my gedagtes in hierdie verband nog glad nie volledig is nie en dat ek dit juis met julle wil bespreek. Ek geniet reeds my gebedsgesprekke met ons Vader en Verlosser, Jesus Christus.

Help my so 'n bietjie...

15 comments:

Mart said...

Michael, my plasing hou nie direk verband met joune nie, maar ek het op die volgende afgekom by http://jmm.aaa.net.au/articles/17430.htm

In Meimaand 2006 is Bybels reeds in Melbourne hospitale verban.
Kelvin Healy en Ian Haberfield berig dat Bybels uit hospitale en skole geneem is omdat dit nie-Christene moontlik kan ontstel om 'n Bybel bv. op die bedkassie te hê.

Die Gideons Internasionale verspreiders van Bybels in Australië blameer "politieke korrektheid" daarvoor. Blykbaar is die standaard verduideliking vir die wegneem van Bybels in hospitale en skole: 'We are a multicultural organisation and we don't want to offend anyone'.

Mens wonder hoe staan sake wat dit betref in Suid-Afrika?

Groete
Mart

Michael said...

Hi Mart,

Dankie vir die verwysing. Dit laat 'n mens verseker wonder oor hoe 'n mens godsdiensvryheid behoort te benader.

Ek dink tog daar is 'n groot verskil tussen 'n propaganda veldtog teen 'n sekere Christen oortuiging en die mense wat weier om Bybels te plaas. Die een is baie passief en die ander aktief.

Ek wonder meer oor die aktiewe karikature wat daar van die Christendom geskep word. Vir my is hierdie nuwe: "Christene die Doomsday-bringers". Bid jou aan Christene wat aktief God se Skepping wil vernietig as deel van hulle oortuiging!!!

Net vir interessantheid, die Hotel waar ek gebly het het wel Gideon Bybels gehad en snaaks genoeg, die Mormoonse Bybel ook. Dit is een van die beste hotel groepe in Aus.

Groete,
Michael

Henrietta said...

Hallo daar! Jong, as daar oor Bybel-plasing-in hotelle gepraat word, is ek bevrees ek sal subjektief wees, want van my baie kinders is baie aktiewe, meelewende Gideons....

Oor fundamentalisme: ek het al keer op keer op die " ander forum" ges^e dat die woord sekere emosionele (ont=regverdiglik) gekry het, soos Michael s^e, veral n.a.v. baie Islam-insidente. Die woord kom van die woord " fondament" , bv die fondament van 'n gebou. Enige bouer sal jou kan s^e dat die fondament een van die heel belangrikste dinge vir 'n gebou is, en baie van die verdere bouwerk boontoe word deur die fondament bepaal. Daar is mense wat verkies om die woord " fondamenteel" i.p.v. " fundamenteel" te gebruik, juis vanwe"e die negatiewe konotasie.

mart jy vra: hoe staan sake in SA? My een skoonseun het al by talle skole hier in Limpopo in die Hazyview-Hoedspruit-Tzaneen omgewing Gideons-Bybels uitgegee en dit word met groot dankbaarheid aanvaar. My werk vat my oral oor Limpopo by hotelle en gaste huise en ek kry oral die Bybels, EN mens kan sien dit word gelees aan die " wear and tear" ....

Michael said...

Ons kan die gesprek dalk in die rigting van populêre propaganda oor godsdienstige fundamentalisme.

Die voorbeeld wat ek genoem het laat my wonder waar dit gaan stop. Gaan die Christene in 'n blik gedruk word waar ons voorgeskryf gaan word deur die sekulêre heersers oor wat ons mag en nie mag glo nie?

Bertus said...

Daar is ongetwyfeld in veral Westerse lande 'n 'beweging' teen die Christendom. Wat ek sukkel om te doen is, is om hierdie 'beweging' behoorlik in historiese konteks en perspektief te plaas.

Omdat Dawkins derduisende boeke verkoop is nie 'n goed genoeg aanduiding van 'n tipe van 'oplewing' onder ongelowiges nie. Maar dat daar 'n gewilligheid deesdae is om geloof aan te vat is ongetwyfeld so.

Is dit iets nuut? Of vind dit nie reeds sedert die Verligting plaas nie?

Michael said...

Bertus,

Ek dink jy het 'n punt beet. As ons gaan kyk hoe die Christendom deur die eeue heem net die heidene saam geleef sal ons baie insig vir ons tyd kan opdoen.

Om dit nie te donker te laat lyk nie kan ek ook erken dat, maak nie saak hoe groot die vervolging, die Kerk van Christus op aarde beleef nog steeds groei op 'n globale skaal.

Dink julle dat die Neo-Darwiniste soos Dawkins form die sentrum van die moderne vervolging teen die Christendom (onder die vaandel van "Oorlog teen alle gelowe")?

Groete,
Michael

Henry said...

Ek vermoed dat daar regtig 'n vorm van aanslag teen die Christendom tans is. Ongelukkig is dit nie eie aan ons hedendaagse tyd nie.

As mens terugbeweeg na die vroeë Christendom, was baie Christene martelare onder Keiser Nero. Meer onlangs, hier in die 19e eeu rond, het ouens soos Frederich Nietsche en sy geesgenote (hoop ek het sy naam en van korrek) sterk te velde getrek teen Christenskap.

Ook dink ek dat Fundamentele Christenskap van vandag, veral na 9/11, onregmatig onder dieselfde kam as Moslem Fundamentalisme, deur die Dawkinse geskeer en dis baie hartseer. Ek weet van min ware Christene wat bomme sal plant, waarin hulself opgeblaas word. Om die waarheid te sê min ware Christene sal bomme plant, punt.

Yf said...

Hallo Michael en ander,

Wat my opgeval het van hierdie tipe mense is dat hulle (ek is seker) aspris veralgemeen of eintlik een spesifieke groep christene in gedagte het en dan daardie groep 'veralgemeen' so asof daardie groep die hele spektrum van christene verteenwoordig. Nog 'n ding is hulle omgang met die Bybel. Hulle Skrifuitleg pas hulle aan soos dit hulle pas - dan word die Bybel slegs letterlik ge-interpreteer and ander kere kan dit nie letterlik ge-interpreteer word nie

Dis nie maklik om met sulke mense in gesprek te tree nie omdat hulle vertrekpunt skynbaar is om alle moontlike struikelblookke in die weg van gesprekvoering of ooreenstemming te plaa. Wat mens moet begryp is dat hulle nie regtig belangstel in die meriete, al dan nie, van christenskap of die Bybel nie, maar wel net om negatief te wees teenoor die volgenlinge van Christus. Daarom gaan dit nie veel hond haaraf maak om christenskap of die Bybel te probeer "verdedig" nie. Hulle sterk punt is eerder (dink hulle) hulle "logiese" raamwerk en die "reëls" waarvolgens hulle speel. Vir die wat net wil stry en nie soek nie, dink ek dit is beter om eerder te konsentreer op die "gate" in hulle redenasies.

Die wie werklik soek, sal die evangelie vind en die wie net daaroor wil stry, wel, hulle gaan altyd stry moenie reageer op wat hulle sê nie, dis net lokaas, maar konsentreer eerder op hulle redenasie of argumentasie wyse en probeer ten minste eers daar ooreenstiemming kry oor die gesprekreëls. Dikwels sal hulle ook iets sê soos julle moet altyd vir julleself 'n agterdeur ooplos, maar kan jy insien dat dit sy agterdeur is om so iets te sê?

Michael said...

Hallo Yf,

Dit lyk my ek en jy deel 'n siening oor die Christen skeptici. Ek glo ook dat hulle reëls vir logika kan net so lekker teen hulle gebruik word en dat dit die plek is waar hulle ontbloot kan word. Om oor Christen dogma te stry sal nie ver kom nie, maar om hulle voorveronderstellings te ontbloot het 'n baie beter effek.

Dit is vir my lekker om op hierdie wyse gesprekke met atties en ander skeptici te voer. Dit is vir my meeste van die tyd duidelik dat hulle nie baie hou daarvan as hulle eie wêreld beskouing onder die vergrootglas kom nie.

In my hart begeer ek dat die woord van oortuigde Christene weer sal terug kom in alle sfere van die samelewing, waar hulle onbeskaamed erken dat die "logika" van Christus selfs meer volkome in ons menswees inpas.

Groete,
Michael

Yf said...

More Michael,

Het dit jou al opgeval hoe voorspelbaar hulle argumente eintlik is? Hulle begin gewoonlik om hulle "teenstander" se oortuigings te bevraagteken en bronne te betwyfel en wag dan vir 'n reaksie (wat hulle dink 'n voorspelbare reaksie sal wees en gewoonlik is hulle reg). Reageer dus net bietjie anders. Soos ek sê, hulle konsentrer daarop om alles te bevraagteken, maar feitlik geen woord van alternatiewe stel nie. Dus is mens se hande eintlik afgekap, of so dink hulle. So die tegniek is om hulle alternatiewe te eksploreer en dan hulle eie tegniek teen hulle toe te pas.

Liza-Nel said...

Hallo Michael,
Ek plaas hierdie uittreksel uit 'n artikel wat ek op die Ex -Atheist.com webwerf raakgeloop het. Die skrywer, A.S.A. Jones, 'n x-atheïs en volgens homself een van die mees gehardstes wat jy kon kry, lig die sluier in 'n artikel, The Games Skeptics Play, oor hoe daar te werk gegaan word om Christene af te breek en te verneder tydens debatvoering.

Baie van die strategieë wat hy hier noem herinner sterk aan die taktiek wat ook op ons attie 'vriende' se werf en dan ook op omtrent al die ateïste webwerwe gebruik word.

"My goal in debate was to make the intelligent Christians look stupid. The stupid Christians didn't need my help, but there were some who were smart enough to be an encouragement to others and this really irked me. Most of the time, I didn't have to find real problems with their arguments; I just found ways to psychologically undermine their audience's confidence in the Christian who was presenting those arguments. While I couldn't dissuade the superior Christian thinker from his well thought out belief, his audience was fair game.

If it is done skillfully, intellectual intimidation and ridicule can generate an uneven psychological playing field. Politeness can be mistaken for submissiveness when it takes place in an atmosphere of subtle (or not so subtle!) condescension and this can then have the effect of making another's argument APPEAR weak, not that it actually is. I created this illusion by taking advantage of the stigma of hypocrisy that Christians try to avoid. Not many Christians were willing to stoop as low as me, but when they did, I quickly lost the psychological edge. When both participants do an equally good job of discrediting the thinking of the other, the audience is forced to examine the argument itself. In light of this, I ask Christians to not be too critical of their brothers or sisters who adopt the 'tit for tat' method of debate. It could very well be that they are not speaking out from mean-spiritedness, but from recognizing the need of an even playing field. Proverbs 26:4-5 states, "Answer not a fool according to his folly, lest thou also be like unto him. Answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own conceit." Sometimes, an arrogant fool needs to be ridiculed and belittled in order to see how ridiculous and obnoxious he is. Of course, when my opponent would do this, I would jump all over them for being a poor representation of Jesus and I was overjoyed when his own flock would do the same!

The hardcore skeptics know this game of audience manipulation and that's why they post victorious titles to any argument, regardless of outcome. To declare victory is to create the appearance of having actually won. If your newspaper accurately reported the news but slanted the headlines, it could easily deceive the casual browser who didn't take time to read the entire article. Pay no attention to declarations of victory; focus on the actual arguments"

Hy sluit dan die artikel af met die volgende erkentenis:-
"I would like to take this opportunity to apologize to any Christians who may have suffered doubt because of my intentional deceit in playing this game for eight years. I couldn't know what faith in Christ was until I found it for myself. I ask the Kingdom of God to forgive me and I pray that our Lord can take my experience and use it for His good."

Hoeveel Christenne is nie al op hierdie manier van hul geloof beroof nie!

Groete,
Liza-Nel
Psst - jammer vir die langerige plasing maar ek kon nie die skakel na die artikel kry nie.

Michael said...

Hi Liza-Nel,

Dit is baie oulik en opreg. Ek hoop meer Christene stel hulleself bloot aan hierdie insig.

Jy moet die adres na Ex-atheist sommer plaas.

Groete,
Michael
P.S. Ek dink soos die onderwerp in die wêreld meer prominent begin raak sal "Slim" Christene wat normaalweg nie geloof en kennis gemeng het nie, hulle stemme meer en meer laat hoor.

Mart said...

Liza-Nel, dit was nou genuine 'n goeie plasing...gee mens baie om oor na te dink...

Jy haal aan: "...Most of the time, I didn't have to find real problems with their arguments; I just found ways to psychologically undermine their audience's confidence in the Christian who was presenting those arguments..."

Die sielkunde moet nie hier dus nie misgekyk word nie. Ons almal het al ondervindings gehad waar die "audience" 'n groot rol gespeel het.

Boonop moes ons almal die een of ander tyd hoor dat "geloof in God bloot net sielkundig" is! Neewat, the boot is on the other foot!!

Wys jou, alles is net 'show' en taktiek wat opgetop word met swak argumente teen God wat so skokkend en kru as moontlik opgedis word.

Groete
Mart

Yf said...

More almal,
Die artikel ondersteun presies wat Michael en ek sê oor die benadering wat atëiste volg. Ons sal meer aandag aan hierdie aspekte moet gee indien ons, onsself teenoor hulle wil handhaaf. Ek stem saam met hom, soms is daar net een raad: Veg vuur met vuur. Dit is 'boelie-isme' en hoe sou mens teenoor boelies optree?

Ek is seker die juffrou onder ons sal ons mooi ka
n vertel.

Michael said...

Hallo Yf,

re.Veg vuur met vuur...

Ek hou persoonlik baie ban Paulus in die Areopagus se benadering. Daar het hy kortemette gemaak deur hulle eie sienings oor gode teen hulle te gebruik. Die Heilige Gees kan ons ook wys wat die gode van die atties eintlik is.

Groete,
Michael